Contribuție sănătate (CASS) estimat peste plafon, realizat sub plafon – cât plătești sănătate?

Reactualizat pe 1 December, 2020 | Publicat pe 1 December, 2020

Se pune întrebarea ce obligații de plată și declarative are o persoană fizică individuală sau organizată sub forma unui PFA, care a estimat, în declarația unică depusă, că va realiza venituri peste plafonul de scutire la sănătate dar realizează sub acest plafon? Plătește CASS? Dacă da, în care cazuri și cât plătește?

În cazul în care în declarația unică depusă cu sumele estimate, ai estimat un venit net peste plafonul de scutire la sănătate, (respectiv 26.760 lei = 2.230 lei, salariul minim pentru anul 2020 * 12 luni), ai obligația ca până în 15 martie a anului următor să plătești sănătate în cotă de 10% aplicat la plafon (10% * 26.760 lei, în cazul nostru).

Dacă la depunerea declarației unice cu veniturile efectiv realizate, vezi că ai realizat un venit net sub plafonul de scutire la sănătate, ai de verificat în care dintre următoarele 3 cazuri te situezi:

Cazul 1: ești salariat 

Felicitări! Nu ai obligația de a plăti contribuția la sănătate. În declarația unică depusă cu veniturile efectiv realizate, vei atașa o copie a contractului individual de muncă.

Cazul 2: ești salariat doar pe o fracțiune din an

În acest caz, ai obligația să recalculezi contribuția la sănătate datorată. (Exemplu: ești salariat din august, deci vei plăti sănătate pentru perioada ianuarie – iulie, adică pentru 7 luni.)
În declarația unică depusă cu veniturile efectiv realizate, vei atașa o copie a contractului individual de muncă.

Cazul 3: nu ești salariat

În acest caz, ai obligația de a declara și plăti contribuția la sănătate pentru 6 luni. Ai fost asigurat în sistemul de sănătate, pentru 12 luni dar ținând cont că ai realizat venituri sub plafon, sănătatea o plătești doar pentru 6 luni.

Baza legală:

1. Normele de completare a declarație unice:

În cazul în care persoanele fizice care au estimat că realizează în anul fiscal curent veniturile de la prezentul punct peste plafonul minim de 12 salarii minime au realizat un venit net/brut anual, cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal de impunere nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art.154 alin.(1) din Codul fiscal, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația unică, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

2. Codul fiscal – norme metodologice, art. 151, pct. 12 și 13

(12) Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea potrivit legislației în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația prevăzută la alin(3) și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.
(13) Recalcularea contribuției se efectuează, după cum urmează:
a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;
b) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);
c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);
d) determinarea contribuției datorată recalculată prin aplicarea cotei prevăzută la art. 138 asupra venitului ales prevăzut la lit. c).

 

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *