Contabil: informații pentru tine

Motto: ”Contabilitatea este jumătate știință exactă, jumătate artă!”

Din punctul nostru de vedere, rolul unui contabil, nu este doar de a depune declarațiile fiscale. Acest lucru este obligatoriu, însă pentru a fi cu adevărat un profesionist, rolul tău, ca și contabil ar trebui să fie mult mai amplu. Un profesionist, în adevăratul sens al cuvântului, are capacitatea de a transpune în profit sau pierdere orice acțiune, ajută la optimizarea costurilor, la întocmirea unui buget, ajută la previzionarea fluxului de numerar. Totodată, un specialist se implică în deciziile luate pentru profitabilitatea unei firme, înțelege în detaliu sectorul în care activează, vine cu idei noi și are soluții pentru depășirea fiecărui obstacol. Dacă dorești să excelezi în această meserie, comunicarea este foarte importantă. Menținerea unor bune relații se face printr-o comunicare eficientă, ideile formulate trebuie să fie pe înțelesul tuturor clienților.

Pentru a fi un expert în domeniul financiar și contabil, nu sunt destule studiile de specialitate. În această lume în continuă schimbare, trebuie să fii tot timpul informat, să fii la curent cu schimbările legislative care se produc.

Noi te ajutăm, nu doar sa fii un contabil care asigură conformarea legală, ci să fii un partener care ajută la creșterea financiară a unui business!

Contribuție sănătate (CASS) estimat peste plafon, realizat sub plafon – cât plătești sănătate?

Se pune întrebarea ce obligații de plată și declarative are o persoană fizică individuală sau organizată sub forma unui PFA, care a estimat, în declarația unică depusă, că va realiza venituri peste plafonul de scutire la sănătate dar realizează sub acest plafon? Plătește CASS? Dacă da, în care cazuri și cât plătește? În cazul în care în declarația unică depusă cu sumele estimate, ai estimat un venit net peste plafonul de scutire la sănătate, (respectiv 26.760 lei = 2.230 lei, salariul minim pentru anul 2020 * 12 luni), ai obligația ca până în 15 martie a anului următor să plătești sănătate...

citește mai mult

Rezervă legală – condiții, note contabile (microîntreprindere)

La calculul rezervei legale pentru o microîntreprindere, nu avem de făcut calcule cu impact fiscal. Rezerva legală are impact fiscal doar în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit. Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma minimă dintre cele două condiții): 20% din capitalul social vărsat; 5% din profitul contabil. Note contabile înregistrare rezervă legală în contabilitate. Anul N:             129 = 1061 Anul N+1:         121 = % 129, 1171 Monografie contabilă Date: – capital social = 2.000 lei – rezerva legală constituită anterior (sold 1061) = 150 lei – venituri...

citește mai mult

Dividende – monografie contabilă și declarații

1. Monografie contabilă Valoarea la care se constituie dividendele este soldul creditor al contului 117, la 31.12 a anului anterior repartizării de dividende. Dacă aveți cheltuieli de constituire neamortizate, distribuirea la dividende se face lăsând în contul 117 sau la rezerve, o suma cel puțin egală cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire. - Vezi pct. 185, alin. 3 din OMFP 1802/2014. Dividendele se repartizează în baza hotărârii AGA. Dacă societatea vrea să plătească un impozit de 10.000 lei pentru dividende, faci calculul cu regula de trei simplă: 10.0000......5%...

citește mai mult

Organizare birou contabilitate, plus un bonus

Organizarea unui birou de contabilitate presupune muuuultă muncă, în plus tot timpul trebuie să vii cu ideii noi de îmbunătățire. Anul acesta am trecut prin căutarea a cât mai multor idei bune de organizare. După ce depășești un anumit prag ca număr de firme și de angajați, nu ai ce să faci decât să te organizezi. Și oricum de la un moment dat, ajungi inclusiv tu să nu mai știi ce ar trebui să faci și te găsești că doar trec zilele fără mare rezultat. Așadar am conceput, împreună cu echipa mea, tot felul de "programele" in Google Sheet, Dropbox Paper, am cochetat cu Process Street, Asana,...

citește mai mult

Rezerva legală – condiții, note contabile (plătitor de impozit pe profit)

În cazul unei societăți comerciale, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei este deductibilă la calculul profitului impozabil. Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma...

citește mai mult

Ce trebuie să conțină arhiva zip pentru bilanțul la microentități?

Microentitățile întocmesc situații financiare anuale care cuprind: bilanț prescurtat, contul prescurtat de profit și pierdere, formularul ”Date informative”, formularul ”Situația activelor imobilizate”. Bilanțul va avea atașată o arhivă zip care trebuie să conțină: Declarație - conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității 82/1991, Raportul administratorului, Procesul verbal pentru aprobarea raportului administratorului și propunerea de repartizare a rezultatului, Prima pagină a bilanțului semnată de administrator. (Update 2020) Microentitățile NU au obligația elaborării notelor...

citește mai mult

Procedură de lucru pentru ONG – monografie, declarații, blianț

Nu uita! Azi, 2 mai 2018, este ultima zi pentru depunerea bilanțului la persoanele juridice fără scop lucrativ, adică la ONG-uri. În acest sens, am pregătit, atât pentru voi, cât și pentru organizarea internă a biroului nostru de contabilitate din Oradea, o procedură de urmat pentru contabilitatea unui ONG. NB. Noi lucrăm în Saga, deci toate explicațiile sunt date pentru acest program de contabilitate. Monografie contabilă asociație non-profit 1. Toate achizițiile făcute în vederea donării ulterioare, se înregistrează pe 3028. 2. La data procesului verbal de donație (Da, trebuie să îl ai...

citește mai mult

Ce declarații depune un ONG?

Declarațiile fiscale se depun în funcție de vectorul fiscal. Dacă organizația non-profit are în vectorul fiscal înregistrați salariați, atunci depune Declarația 112, lunar sau trimestrial, în funcție de opțiune. În general ONG-urile nu au salariați. ONG-urile pot fi înregistrate în scopuri de TVA, prin opțiune sau dacă au depășit plafonul de 220.000 lei. Dacă sunt la TVA, depun Declarația 300 și Declarația 394, în funcție de perioada fiscală – luna sau trimestru. În general ONG-urile sunt neplătitoare de TVA. Până pe 25 februarie a anului următor, se depune Declarația 101. Dacă organizația...

citește mai mult

Monografie contabilă service auto

Un service auto poate să aleagă între două metode de contabilitate dar odată ce a ales una trebuie să meargă pe aceeași direcție cel puțin un an. Așa că fie va considera piesele auto materiale și le va cuprinde în devizul de lucrări la valoarea de intrare, fie va considera piesele auto marfă și le va cuprinde în devizul de lucrări la o valoare mai mare decât cea de intrare. Caz 1 -  piesele auto considerate materiale 1. Nota contabilă intrare materiale în gestiune - pe baza facturii % = 401 302x 4426 2. Prestare servicii conform deviz și factură 4111 = % 704 (manopera) 708 (piese) 4427 3....

citește mai mult

Declarația 094 – când se depune și de către cine?

Termen depunere Declarația 094 Declarația 094 se depune anul acesta până în 25 ianuarie 2018. Cine depune Declarația 094? 1. Declarația 094 se depune de către plătitorii de TVA înregistrați conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care au cod special de TVA NU depun formularul 094. 2. A doua condiție este ca persoana impozabilă să aibă în vectorul fiscal perioada la TVA trimestrul. 3. Să NU fi efectuat AIC de bunuri în anul 2017. 4. Să nu depășească plafonul la cifra de afaceri de 100.000 euro, care se calculează la cursul de la 31.12.2017, respectiv 465.970 lei la decembrie...

citește mai mult