Condica de prezență – când este obligatorie întocmirea ei?

Timp citire:

Codul Muncii la art. 119 prevede obligativitatea evidenței orelor de muncă și prezentarea acestei evidențe în caz de control. Trebuie să observi că textul Codului Muncii nu specifică cum trebuie ținută evidența orelor de muncă. Angajatorul trebuie să prevadă în Regulamentul de Ordine Interioară modul prin care se ține evidența orelor de muncă.

Codul Muncii Art. 119. [evidența timpului de muncă]
Angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat și de a supune controlului inspecției muncii această evidență ori de câte ori este solicitat.

Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi se încadrează între 1.500 lei și 3.000 lei.

Codul Muncii Art. 260. [contraventii: enumerare, constatare si sanctionare]
m) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

În practică, evidența orelor de muncă prestare de fiecare salariat se ține de către angajator prin intermediul foii colective de prezență (pontaj întocmit zilnic). Pontajul se poate întocmi și în baza condicii de prezență, depinde de prevederile din Regulamentul de Ordine Interioară. Dacă în ROI este specificat că evidența timpului de muncă efectuat de salariați se ține pe baza pontajelor zilnice, consider că întocmirea condicii de prezență nu mai este obligatorie.

Pontajul întocmit zilnic poate să aibă o rubrică de semnături ale angajaților, prin care se certifică timpul de lucru efectuat de fiecare salariat în parte.

Mai trebuie să fii atent la un aspect: în ROI trebuie să ai desemnată persoana care întocmește pontajul zilnic, poate fi administratorul sau altă persoană.

Așadar, mare atenție la prevederile stipulate în Regulamentul de Ordine Interioară

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.