Ce declaratii trebuie depuse in februarie 2015?

Timp citire:

Obligatii fiscale 2 februarie – luni

 • Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal
 • Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
  Formular 010 (persoane juridice)  Formular 070 (persoane fizice)

Vezi: ”In ce conditii poti depune declaratia 112 trimestrial? Pana cand se depune optiunea de modificare vector fiscal?”

 • Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010

Vezi: ”Modificare sistem de impozitare 2015 – profit sau micro?”

 • Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul în curs Formular 220 sau Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2015 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.
 • Depunerea  Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit   Formular 220

Vezi: ”Cine depune si cand se depune Declaratia 220?”
”Optiune 2015 – determinare venit net in sistem real”
”PFA – normă de venit sau sistem real, ce aleg?”

 • Depunerea Notificării privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit  Formular 012
 • Depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii Formular 600

Vezi: ”Cine depune declaratia 600 in anul 2015?”

Obligatii fiscale 16 februarie – luni

 • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Se depune de catre operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice).

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Se depune de catre operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice).

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

Se depune de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile.

 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile.

 • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

 • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

 • Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

Se depune de catre operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

 • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Obligatii fiscal 25 februarie – miercuri

Se depune:
– lunar de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– alte termene de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

Se depune:
Organizaţiile nonprofit – C.F. art. 34 alin. (5) lit. a) OPANAF 155/2012;
– Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură – C.F. art. 34 alin. (5) lit. b) OPANAF 155/2012

 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă

Se depune de catre:
– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Se depune de catre persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Se depune de catre persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Vezi: ”Cine depune și când se depune formularul 301?”

 • Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

 • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Se depune de catre persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?”

 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Se depune de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?” si ”Anulare cod TVA pentru nedepunerea deconturilor – ce este de făcut?”

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Se depune de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)
 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

Vezi: ”Declaratia 392 – cand se depune si cine o depune?”

 • Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)
 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Se depune de catre:
– pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
– pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Se depune de catre plătitorii de următoarele venituri:
– din drepturi de prop. intelectuală;
– din contracte/ convenţii civile şi de agent;
– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.;
– din premii şi jocuri de noroc;
– obţ. de nerezidenţi;
– din alte surse

 • Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Se depune de catre pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.