Ce declaratii fiscale se depun in aprilie 2015?

Timp citire:

7 aprilie – marti

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

Se depune de catre contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

10 aprilie – vineri

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Vezi „Formularul 096 – ce trebuie sa stii pentru a-l depune corect?”

15 aprilie – miercuri

 • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentăFormular (anexa nr. 35)
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47)Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile
 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile
 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49)Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile
 • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular(anexa nr. 52.2)  pentru luna precedentă
 • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular(anexa 53.2) pentru luna precedentăAntrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
 • Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1)Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
 • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular    (anexa nr. 57)

20 aprilie – luni

Depunerea Declaraţiei speciale de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent  (sistem VOES)

Depunerea Declaraţiei speciale de TVA pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

 27 aprilie – luni

 • Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe profit aferente trim. I 2015

Se depune de catre contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.

Se depune de catre contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) – e)

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Depun plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuală;
– din contracte/ convenţii civile şi de agent;
– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
– din premii şi jocuri de noroc
– obţ. de nerezidenţi
– din alte surse.

Se depune:
– lunar de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– alte termene de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

 • Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

  Formular 104 

 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă si pentru trimestrul precedent

Se depune de catre:
– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

Contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) C.F.

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Se depune de catre persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

Vezi aici cum se completeaza si verifica ”Cum întocmești și verifici Decontul de TVA?”

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Se depune de catre persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Vezi: ”Cine depune și când se depune formularul 301?”

 • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Se depune de catre persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?”

 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Se depune de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?” si”Anulare cod TVA pentru nedepunerea deconturilor – ce este de făcut?”

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Se depune de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Se depune de catre:
– pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
– pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent
 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
 • Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasareFormular 097

Se depune de catre pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Vezi si articol ajutator ”Tot ce trebuie să ştii despre TVA la încasare”

 30 aprilie – joi

Se depune de catre instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial. Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din L 82/91, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

 • Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120

Se depune de catre operatorii economici plătitori de accize.

 • Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă  pentru anul trecut Formular 130   

Se depune de catre operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.