Ce declaratii depune un platitor de TVA de-a lungul anului?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 4 September, 2014

De-a lungul unui an fiscal, un plătitor de TVA are obligația depunerii unor declarații fiscale, daca sunt îndeplinite anumite condiții. Declarațiile de depus sunt următoarele:

1. Declarația 300 – se depune lunar sau trimestrial, in funcție de vectorul fiscal.

Perioada fiscala se declara la înființare si se modificata in anumite condiții.

 • Se modifica când are loc o achiziție intracomunitara (AIC) de bunuri (modificarea are loc in timpul anului – de la Luna la Trimestru).
 • Se modifica la începutul anului, pana la 31 ianuarie, in funcție de CA 100.000 Euro si in funcție de AIC de bunuri.

Atenție ! Pentru declarația 300 nu se poate depune rectificativa.

Corecțiile se efectuează pe rândurile de regularizări din decontul lunii următoare. Sau, daca este o greșeala ce implica ultimile rânduri din decont, după partea de TVA deductibil, atunci, se poate face cerere de corecție.

2. Declarația 394 – se depune odată cu declarația 300. Nu se depune pe 0.

Se declara facturile către si din partea persoanelor înregistrate in scopuri de TVA. Nu se declara bonurile fiscale, operațiunile cu persoanele neînregistrate in scopuri de TVA, nu se declara nici facturile emise prin autofacturare.

Nici declarația 394 nu are rectificativa, dar se poate corecta. Corectarea unor omisiuni sau erori se face prin depunerea unei noi declarații, corect completata, care o înlocuiește pe cea trimisa inițial.

Nedepunerea declarației 394 se sancționează cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice (Codul de procedura fiscala).

3. Declarația 390(VIES) este declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare .

Condiția pentru a efectua achiziții comunitare este ca persoana impozabila sa fie înregistrata in registrul operatorilor intracomunitari. Exista si o excepție – daca valoarea achizițiilor este sub 10.000 euro anual, contribuabilii nu trebuie sa se înregistreze in ROI (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării)

Se depune pentru lunile pentru care s-au efectuat achiziții/livrări intracomunitare.

Atenție !

 • Constituie contravenţie efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru si se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Atât nedepunerea la termenul legal cat si depunerea de declaraţii recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă astfel:
– nedepunerea declaraţiei la termenul legal: de la 1.000 la 5.000 lei;
– depunerea declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete: de la 500 la 1.500 lei .

Nu se sancţionează contravenţional :

• persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă depunerea declaraţiei recapitulative cu sume incorecte ori incomplete nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.
• persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
• persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Amenda se injumatateste daca se achită in 48 de ore.

4. Declarația 392A

Se depune odată pe an, pana in 25 februarie a anului următor, pentru operațiile din anul precedent. Prin declarația 392A se declara:

 • livrările/prestările către plătitori/neplătitori de TVA
 • achizițiile către plătitori/neplătitori de TVA

 

Distribuie

1 Comentariu

 1. Zolya

  Buna ziua,

  Daca am depus declaratia 394 mai trebuiem depusa declaratia 392A, precizez ca nu am depasit plafonul cifrei de afaceri de 220000 RON.

  Multumesc

  Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *