Plătitor de TVA sau nu?

Un neplătitor de TVA care vrea să facă achiziții sau vânzării intracomunitare, trebuie să ia o decizie importantă:
– să se facă plătitor de TVA, sau
– să ceară un cod special de TVA pentru achiziții și livrări de bunuri și servicii intracomunitare.

Cine depune Declarația 301?

Formularul 301 denumit generic ”Decont special de TVA” se depune numai de persoanele impozabile care nu sunt și nu au obligația înregistrării în scopuri de TVA.

– NU se depune niciodată de plătitorii de TVA, plătitorii de TVA depun D300.
– Se depune lunar, dar numai pentru perioada în care intervine exigibilitatea TVA, nu se depune pe zero.
– Codul TVA obținut din înregistrarea în scopuri speciale de TVA, poate fi folosit numai pentru AIC =achiziții intracomunitare (codul de TVA nu poate fi folosit și la operațiunile desfășurate cu partenerii interni).

Declarația 301 este declarația de TVA prin care contribuabilul neînregistrat în scopuri de TVA, declară TVA-ul de plată pentru achizițiile făcute în UE. Această declarație se depune obligatoriu odată cu declaratia 390. Pentru prestarea de servicii intracomunitare nu se va depune D301, se depune doar D390, pe codul special de TVA.

Exemple de situații în care se depune D301:

– pentru servicii primite din comunitate sau din afara comunitiații pentru care locul prestării serviciului este în Romania iar persoanele respective sunt obligate la plata TVA;
– achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate de persoanele prezentate mai sus;
– achiziții intracomunitare pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA.

Cine este obligat să depună D301?

1. AIC > 10 000 EURO (34 000 lei):   

  • instituțiile publice;
  • persoanele neplătitoare de TVA (CA < 65 000 euro);
  • persoanele care desfășoară operațiuni scutite fără drept de deducere (bănci, spitale).

Plafonul de 10 000 euro se determină în baza art. 126 alin. (4) din CF (10.000 euro la cursul de la data aderării, respectiv 3,3817 lei/euro).

– Aceștia sunt obligați să se înregitreze în scopuri speciale de TVA înainte de efectuarea AIC care duce la depășirea plafonului de 10 000 euro, prin depunerea D091. 
– Depun D301 și efectuează plata TVA numai pentru AIC care duce la depășirea plafonului.
– Au obligația depunerii D095, pentru înregistrarea în ROI =Registrul Operatorilor Intracomunitari.
– Depun și D390.
– Se plătește TVA începând cu data solicitării înregistrării în scopuri speciale de TVA.
– AIC în cazul înregistrării în scopuri speciale de TVA: facturile emise de furnizorul din SM vor fi fără TVA, în RO se va declara și plătii TVA-ul.

Atenție! Pentru AIC sub 10 000 euro este opțională înregistrarea în scopuri speciale de TVA. În acest sens facturile emise de furnizorii din SM vor fi cu TVA, în RO nedatorându-se TVA.

– Înregistrarea este obligatorie 2 ani. Înregistrarea este obligatorie pentru anul în care s-a solicitat înregistrarea în scopuri speciale de TVA plus pentru anul fiscal următor.
– Dacă nu se solicită înregistrarea în scopuri speciale de TVA, organele fiscale o vor înregistra din oficiu.

Înregistrarea în scopuri speciale de TVA se va face numai când serviciile sunt în categoria reglementată de art.133, alin.2, adică locul prestării de servicii este la beneficiar persoană impozabilă (B2B). Toate celelalte exceptii de la art 133, alin 3-7 sunt excluse de la obligația solicitării codului special de TVA.

Atenție! Nu există plafon de scutire pentru achizițiile/prestările intracomunitare de servicii => persoana juridică datorează TVA pentru aceste achiziții, indiferent de valoarea achiziției.

2. Beneficiarii care primesc servicii de la un prestator care nu e stabilit în RO și pentru care locul prestării este în RO (dacă prestatorul este stabilit în SM se depune și D390). Este obligat să se înregistreze în scopuri speciale de TVA.

3. Achiziția de mijloace de transport noi: D301 se depune înainte de înmatriculare dar nu mai târziu de 25 a lunii următoare exigibilității TVA. Nu au obligația înregistrării în scopuri speciale de TVA.

4. Produse accizabile: nu au obligația înregistrării în scopuri speciale de TVA, depun numai D301.

5. Achiziția de gaze naturale și energie electrică: depun D301, au obligația înregistrării în scopuri speciale de TVA întrucât sunt deja înregistrați în scopuri de TVA obligatoriu.

6. Beneficiarii de livrări/prestării care au loc în RO dar sunt realizate de furnizori care nu sunt stabiliți în RO și nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA în RO -depun numai D301.

7. Alte cazuri -depun numai D301.

Unde se depune Declarația 301?

– la registratură;
– prin poștă;
– online, pe bază de semnătură electronică.

Cadru legal:
Art. 156 indice 3, alin. 1 din Codul Fiscal și OPANAF 2520/2010.

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *