Achiziție intracomunitară fără a fi înregistrat în ROI – ce declarații se depun?

Care este procedura fiscală pentru situația în care o firmă românească face o achiziție intracomunitară FĂRĂ să fie înregistrată în Registrul operatorilor intracomunitari?

Prima dată trebuie văzut dacă aveam obligația să fim înregistrați în ROI.

Dacă aveam obligația să ne înregistrăm în Registrul operatorilor intracomunitari, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dar noi nu am îndeplinit această obligație, amenda este cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei, cu înjumătățirea cuantumului dacă facem plata în 48 ore.

 

Când avem obligația să ne înregistrăm în ROI?

Depinde de situația în care ne găsim – plătitori de TVA sau neplătitori?

A. Plătitor de TVA

 • înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare sau a unei livrări intracomunitare de bunuri sau servicii.

B. Neplătitor de TVA

 • înainte de efectuarea unei prestări de servicii intracomunitare sau primirea unui serviciu intracomunitar;
 • după depășirea plafonului de 34.000 lei, pentru achizițiile intracomunitare de bunuri.

La fiecare categorie avem și excepții.

Achiziție intracomunitară FĂRĂ să fim înregistrați în scopuri de TVA

Din moment ce NU suntem înregistrați în ROI și NU avem cod valid de TVA în VIES, furnizorul ar trebui să ne emită factura cu cota de TVA din țara lui, dar se întâmplă ca furnizorul să nu mai facă această verificare. Mai ales dacă suntem parteneri vechi dar între timp am fost scoși din ROI.

Obligațiile noastre, firma românească, sunt la fel, indiferent că ne-a emis o factură cu TVA sau fără TVA. Diferă însă, tratamentul declarativ în funcție de modul nostru de înregistrare la TVA:

– plătitor de TVA ”în mod normal”, conform art.  316 din Codul Fiscal, sau
– plătitor de TVA ”în scopuri speciale” (am primit cod de TVA care poate fi folosit doar intracomunitar), art. 317 Codul Fiscal.

A. Plătitor de TVA conform art. 316

 • depunem declarația 300, în care înregistrăm TVA ca taxă colectată și deductibilă;
 • depunem declarația 390.

B. Plătitor de TVA conform art. 317

 • depunem declarația 301 și efectuăm plata TVA;
 • depunem declarația 390.

În cazul în care furnizorul/prestatorul din alt stat membru, a emis factura cu cota de TVA din țara lui, aceasta va fi inclusă în baza de impozitare a TVA în România. Deci vom calcula și datora TVA la totalul facturii (bază + TVA furnizor/prestator).

Schimbare regim TVA – Sinteză

Vom răspunde la următoarele întrebări:

 • Când este obligat un neplătitor de TVA să devină plătitor de TVA?
 • Care sunt condițiile și cum se poate opta pentru a ieși de la TVA?
 • Cum se determină perioada fiscală la TVA?
 • Care sunt prevederile pentru codul special de TVA?

1. Neplătitor → la plătitor de TVA (Art. 310)

CA = 65.000 euro (curs aderare rotunjit) = 220.000 lei
CA = din Jurnalul de vânzări (inclusiv avansuri)

Nu intră în CA:
–        vânzările de active corporale fixe;
–        vânzările de mijloace de transport noi.

CA > de 220.000 lei → se depune D010 și D088 în termen de 10 zile (Alin. 6) PFA, II, IF nu depune D088.

Înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând cu: (Art. 316, NM pct. 88, alin. 1)
–        data comunicării certificatului de TVA pentru AIC şi LIC;
–        prima zi a lunii următoare optării pentru:

 • taxare operaţiuni scutite Art. 292, alin 2, lit. e și f – închiriere, arendare, leasing, concesionare, livrare de construcţii;
 • la depăşirea plafonului de 220.000 lei.

–        la data comunicării deciziei pentru înregistrarea din oficiu.

!!! Pentru firmele înregistrate în cursul anului, plafonul de 220.000 lei nu se recalculează proporțional cu perioada de la înfiinţare până la sfârşitul anului. (Art. 310, alin. 5)

2. Plătitor → la neplătitor (Art. 310)

CA = 65.000 euro (curs aderare rotunjit) = 220.000 lei
CA = din Jurnalul de vânzări (inclusiv avansuri)

Condiţie: Dacă în cursul anului precedent şi curent nu depăşeşte 220.000 lei.

CA < 220.000 lei → se depune D010 până în 10 a fiecărei lunii următoare perioadei fiscale.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării.

Persoana impozabilă are obligaţia să depună D300 până în 25 a lunii următoare comunicării deciziei de anulare, indiferent de perioada fiscală.

Este obligatorie ajustarea TVA-ului dedus. Mai multe despre ajustare, citeşte aici.

3. Perioada fiscală la TVA (Art. 322, NM pct. 103)

CA = 100.000 euro (curs 28 dec N-1)
Curs 2015 = 4,5245
CA = din Jurnalul de vânzări (inclusiv avansuri)

Perioada fiscală LUNA dacă:

 • CA > 100.000 Euro;
 • AIC de bunuri.

Perioada fiscală TRIMESTRU dacă:

 • CA < 100.000 Euro;
 • NU s-a efectuat AIC de bunuri.

Când se modifică perioada fiscală?

  • AIC de bunuri → se trece la LUNĂ de la TRIMESTRU în timpul anului → se depune D092 în 5 zile lucrătoare din luna următoare efectuării AIC de bunuri
  • Pentru restul cazurilor perioada fiscală se modifică cu 1 ianuarie N+1:
   • pentru cei care sunt la LUNĂ şi trebuie să treacă la TRIMESTRU (îndeplinesc condiţiile) → depun D010 până la 31 ianuarie N+1. În D010 trec CA < 100.000 Euro şi bifează schimbarea perioadei fiscale la TVA;
   • pentru cei care sunt la TRIMESTRU şi trec la LUNĂ → depun D010 până la 31 ianuarie N+1. În D010 trec CA > 100.000 Euro şi bifează schimbarea perioadei fiscale la TVA;
   • pentru cei care sunt la TRIMESTRU şi rămân la TRIMESTRU → depun D094 până în 25 ianuarie N+1, în care specifică CA < 100.000 Euro şi că nu au efectuat AIC de bunuri.

!!! Persoana impozabilă care a avut în anul precedent LUNA pentru că a efectuat AIC de bunuri, va avea LUNA şi în anul curent, chiar dacă NU a depăşit 100.000 Euro. (Art. 322, alin. 8).

Pentru firmele care se înregistrează în timpul anului, plafonul de 100.000 Euro se recalculează proporţional cu perioada până la sfârşitul anului. (La înfiinţare persoana impozabilă declară CA preconizată.) – Art. 322, alin. 4.

4. Cod special de TVA (Art. 317)

CA = 10.000 E (curs aderare rotunjit) = 34.000 lei

Codul special de TVA este obligatoriu pentru:

  • AIC de bunuri > 10.000 Euro = 34.000 lei;
  • prestare servicii intracomunitare;
  • primire servicii intracomunitare.

În plafonul de 10.000 Euro, nu intră:

  • produsele accizabile;
  • mijloacele de transport noi;
  • vânzările la distanţă;
  • bunurile second-hand, opere de artă;
  • gaze şi energie electrică;
  • bunurile cu instalare şi montare în România.

Înainte de efectuarea operaţiunii se depune D091 şi se face înregistrarea în ROI, D095.
– Pentru AIC de bunuri și primirea de servicii intracomunitare se depune D301 şi D390.
– Pentru prestarea de servicii intracomunitare se depune numai D390.

Codul special de TVA este valabil cel puţin 2 ani.


CA = cifră de afaceri
LIC = livrare intracomunitară
AIC = achiziție intracomunitară
D = declarație
> = mai mare
< = mai mic

Ce verificări lunare face un plătitor de TVA care este şi microîntreprindere?

Astăzi vreau să analizăm ce trebuie să verifici în fiecare lună, la o societate care este înregistrată în scopuri de TVA și este microîntreprindere.

 • TVA

În termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii trebuie să te interesezi dacă firma a avut achiziție intracomunitară de bunuri.

Pentru achiziția intracomunitară de bunuri societatea din Romania trebuie să fie înregistrată în ROI – Registrul operatorilor intracomunitari. Societatea română oferă furnizorului codul de TVA care apare valid pe VIES. Trebuie să fie înregistrat în VIES și furnizorul de la care cumpără.
Societatea romană este obligată să depună în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care intervine exigibilitatea TVA, declarația 092 pentru a trece de la TVA trimestrial la TVA lunar.

Pentru a verifica o firmă dacă are cod valid VIES intră aici.

Trebuie să stii! Dacă în cursul anului următor NU se efectuează nici o AIC de bunuri, persoana impozabilă va reveni la trimestru ca perioadă fiscală și va trebui, în acest sens, să depună declarația 010, până la data de 25 ianuarie a celui de-al doilea an efectuării AIC de bunuri.

Atenţie! Dacă o societate este înregistrată în scopuri de TVA şi efectuează AIC de bunuri este obligată să îşi schimbe perioada fiscală la lună. În schimb, dacă efectuează AIC de servicii poate să rămână la TVA trimestrial.

 • Venituri totale

După fiecare închidere de lună trebuie să verifici veniturile totale, pentru că dacă depășesc 100.000 Euro la cursul Euro de la închiderea anului fiscal (4.5245 lei pentru anul 2016), firma este obligată să treacă de la microîntreprindere la impozit pe profit.

Pentru a lua veniturile totale corect mergi pe balanță și iei suma totală pe clasa 7 din care scazi variația stocurilor – contul 711.

Pentru a cunoaște ce intră în plafonul de 100.000 euro, trebuie să analizăm Art. 53 Codul Fiscal:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709, adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societățile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 7651 și 6651, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial).

Până în data de 15 a lunii următoare, se depune declarația 010 la care se atașează balanța pentru luna la care a depășit veniturile totale 100.000 Euro.

Societatea va fi plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul la care a depășit.– vezi Art.52, alin. 1 NCF.

Calculul și plata impozitului pe profit, în acest caz, se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectivAtenție! Nu se recalculează de la începutul anului, cum era până acum.

Cum calculez plafonul de 10.000 euro la achizițiile intracomunitare?

 

Cum determin plafonul de 10.000 euro la achiziția intracomunitară de bunuri efectuată de un neplătitor de TVA?

În primul rând, un neplătitor de TVA care vrea să facă achiziții intracomunitare, trebuie să fie atent la câteva aspecte în ceea ce privește TVA.

1. Dacă achiziția intracomunitară de bunuri se situează sub plafonul de 10.000 euro, NU este obligat să se înregistreze în scopuri de TVA.

În cazul acesta, factura emisă de furnizorul din statul membru, va fi emisa cu cota de TVA aferentă țării din care face parte furnizorul. În România nu se datorează TVA.

2. Dacă achiziția intracomunitară de bunuri se situează peste 10.000 euro, firma este obligată să se înregistreze în scopuri speciale de TVA, în Registrul operatorilor intracomunitari și să plătească TVA în România.

a. Va depune în acest sens declarația 091, pentru înregistrarea în scopuri speciale de TVA.
b. Apoi va cere înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, depune declarația 095.

După efectuarea achiziției intracomunitare de bunuri, care a dus la depășirea plafonului de 10.000 euro, firma va depune declarația 390 și 301. Prin intermediul declarației 301, firma românească va plăti TVA la factura de achiziție intracomunitară.

În cazul acesta, factura emisă de furnizorul din statul membru, va fi emisă fără TVA. Se va datora TVA în România.

Înregistrarea este obligatorie 2 ani. Înregistrarea este obligatorie pentru anul în care s-a solicitat înregistrarea în scopuri speciale de TVA plus pentru anul fiscal următor.

Cum se determină plafonul de 10.000 euro?

Plafonul de 10.000 euro se determină la cursul BNR de la data aderării României la UE, și reprezintă defapt 34.000 lei. Vezi Codul Fiscal – Art. 268, alin. 4, lit. b, cu Normele metodologice pct. 5.

Este important de precizat, faptul că în cei 34.000 lei, NU intră taxa pe valoarea adăugată. Așadar plafonul este defapt 34.000 lei, plus cota de TVA aplicată pe factura primită de la furnizor. Vezi Codul Fiscal – Art. 268, alin. 5.

Exemplu:

Primesc o factură din Italia de 7.500 euro + TVA 22% (cota de TVA a Italiei) = 9.150 euro.
Factura o înregistrăm, la cursul de azi, să zicem 4,5 lei/euro.
Deci avem 7.500 euro * 4,5 = 33.750 lei.

Ceea ce înseamnă că suntem sub plafon. NU suntem obligați să ne înregistrăm în scopuri de TVA chiar dacă totalul facturii 9.150 euro * 4,5 lei/euro = 41.175 lei, este peste plafon. TVA se exclude.

Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA

ANAF vă informează cu privire la procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA (publicată în Monitorul Oficial). MFP a publicat în Monitorul Oficial procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA.

1. Cine se poate înregistra în scopuri de TVA?

• persoanele impozabile nou înființate ce doresc, prin opțiune, să fie plătitoare de TVA;

• persoanele impozabile înființate în anii anteriori ce NU au atins plafonul cifrei de afaceri care să le oblige să fie înregistrate în scopuri de TVA dar doresc să fie plătitoare de TVA;

• persoanele impozabile ce au depășit plafonul de 220.000 lei, ce au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA.

Procedura este aplicabilă pentru primele doua categorii de entități, respectiv persoanele nou înființate ce declară de la înființare depășirea plafonului de scutire de TVA respectiv persoanele înființate în perioada anterioară ce nu au atins plafonul de scutire de TVA dar optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA.

2. Ce documente trebuie depuse pentru înregistrarea în scopuri de TVA?

Pentru a se înregistra în scopuri de TVA, aceste persoane vor depune următoarele documente:

• cerere de înregistrare în scopuri de TVA însoțită de documentele prevăzute de legislație pentru evaluarea „intenției și a capacității de a desfășura activități economice”, mai exact, declarația 088, pentru persoanele care sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerțului. Termenul de înmatriculare la Registrul Comerțului trebuie privit ca aplicabil societăților și nu persoanelor fizice ce desfășoara activități independente înmatriculate deoarece conținutul formularului 088 nu le poate fi aplicabil. Un PFA nu are administrator, de exemplu.

• declarație de înregistrare cu completarea vectorului fiscal pentru persoanele impozabile ce nu sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerțului. Este cazul persoanelor fizice ce desfășoară profesii libere reglementate individual de legea specială ce le reglementează profesia.

• declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile ce au început activitatea anterior. Se impune prezentarea documentației ce atestă capacitatea de a desfășura activități economice, formularul 088.

Menționăm ca textul din procedură este superficial și ar trebui interpretat ca fiind aplicabil pentru persoanele juridice înmatriculate la Registrul Comerțului.

3. Ce opțiuni are Fiscul, odată depuse documentele?

Autoritatea fiscală analizează documentația depusă și poate:

• aproba înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens se emite decizia de înregistrare în scopuri de TVA iar solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. A se reține că nu este data de 1 a lunii următoare.

• respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA. În acest caz, autoritatea fiscală trebuie să precizeze motivele de fapt și de drept pentru care a fost respinsă solicitarea contribuabilului.

Dacă contribuabilul se consideră nedreptățit prin respingerea înregistrării în scopuri de TVA, acesta are dreptul să depună contestație în termen de 45 zile de la comunicarea deciziei de respingere a solicitării.

Cine depune și când se depune formularul 301?

Plătitor de TVA sau nu?

Un neplătitor de TVA care vrea să facă achiziții sau vânzării intracomunitare, trebuie să ia o decizie importantă:
– să se facă plătitor de TVA, sau
– să ceară un cod special de TVA pentru achiziții și livrări de bunuri și servicii intracomunitare.

Cine depune Declarația 301?

Formularul 301 denumit generic ”Decont special de TVA” se depune numai de persoanele impozabile care nu sunt și nu au obligația înregistrării în scopuri de TVA.

– NU se depune niciodată de plătitorii de TVA, plătitorii de TVA depun D300.
– Se depune lunar, dar numai pentru perioada în care intervine exigibilitatea TVA, nu se depune pe zero.
– Codul TVA obținut din înregistrarea în scopuri speciale de TVA, poate fi folosit numai pentru AIC =achiziții intracomunitare (codul de TVA nu poate fi folosit și la operațiunile desfășurate cu partenerii interni).

Declarația 301 este declarația de TVA prin care contribuabilul neînregistrat în scopuri de TVA, declară TVA-ul de plată pentru achizițiile făcute în UE. Această declarație se depune obligatoriu odată cu declaratia 390. Pentru prestarea de servicii intracomunitare nu se va depune D301, se depune doar D390, pe codul special de TVA.

Exemple de situații în care se depune D301:

– pentru servicii primite din comunitate sau din afara comunitiații pentru care locul prestării serviciului este în Romania iar persoanele respective sunt obligate la plata TVA;
– achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate de persoanele prezentate mai sus;
– achiziții intracomunitare pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA.

Cine este obligat să depună D301?

1. AIC > 10 000 EURO (34 000 lei):   

 • instituțiile publice;
 • persoanele neplătitoare de TVA (CA < 65 000 euro);
 • persoanele care desfășoară operațiuni scutite fără drept de deducere (bănci, spitale).

Plafonul de 10 000 euro se determină în baza art. 126 alin. (4) din CF (10.000 euro la cursul de la data aderării, respectiv 3,3817 lei/euro).

– Aceștia sunt obligați să se înregitreze în scopuri speciale de TVA înainte de efectuarea AIC care duce la depășirea plafonului de 10 000 euro, prin depunerea D091. 
– Depun D301 și efectuează plata TVA numai pentru AIC care duce la depășirea plafonului.
– Au obligația depunerii D095, pentru înregistrarea în ROI =Registrul Operatorilor Intracomunitari.
– Depun și D390.
– Se plătește TVA începând cu data solicitării înregistrării în scopuri speciale de TVA.
– AIC în cazul înregistrării în scopuri speciale de TVA: facturile emise de furnizorul din SM vor fi fără TVA, în RO se va declara și plătii TVA-ul.

Atenție! Pentru AIC sub 10 000 euro este opțională înregistrarea în scopuri speciale de TVA. În acest sens facturile emise de furnizorii din SM vor fi cu TVA, în RO nedatorându-se TVA.

– Înregistrarea este obligatorie 2 ani. Înregistrarea este obligatorie pentru anul în care s-a solicitat înregistrarea în scopuri speciale de TVA plus pentru anul fiscal următor.
– Dacă nu se solicită înregistrarea în scopuri speciale de TVA, organele fiscale o vor înregistra din oficiu.

Înregistrarea în scopuri speciale de TVA se va face numai când serviciile sunt în categoria reglementată de art.133, alin.2, adică locul prestării de servicii este la beneficiar persoană impozabilă (B2B). Toate celelalte exceptii de la art 133, alin 3-7 sunt excluse de la obligația solicitării codului special de TVA.

Atenție! Nu există plafon de scutire pentru achizițiile/prestările intracomunitare de servicii => persoana juridică datorează TVA pentru aceste achiziții, indiferent de valoarea achiziției.

2. Beneficiarii care primesc servicii de la un prestator care nu e stabilit în RO și pentru care locul prestării este în RO (dacă prestatorul este stabilit în SM se depune și D390). Este obligat să se înregistreze în scopuri speciale de TVA.

3. Achiziția de mijloace de transport noi: D301 se depune înainte de înmatriculare dar nu mai târziu de 25 a lunii următoare exigibilității TVA. Nu au obligația înregistrării în scopuri speciale de TVA.

4. Produse accizabile: nu au obligația înregistrării în scopuri speciale de TVA, depun numai D301.

5. Achiziția de gaze naturale și energie electrică: depun D301, au obligația înregistrării în scopuri speciale de TVA întrucât sunt deja înregistrați în scopuri de TVA obligatoriu.

6. Beneficiarii de livrări/prestării care au loc în RO dar sunt realizate de furnizori care nu sunt stabiliți în RO și nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA în RO -depun numai D301.

7. Alte cazuri -depun numai D301.

Unde se depune Declarația 301?

– la registratură;
– prin poștă;
– online, pe bază de semnătură electronică.

Cadru legal:
Art. 156 indice 3, alin. 1 din Codul Fiscal și OPANAF 2520/2010.