Microîntreprindere de la 1 ianuarie 2018 – prevederi aflate în proiect

Care firme vor intra sub incidența impozitului pe microîntreprindere începând cu 1 ianuarie 2018, conform proiectului de lege?

 • Intră la micro și activitățile scutite acum de la art. 48, alin. 6, respectiv activitățile din domeniul bancar, asigurări-reasigurări, jocuri de noroc și activitățile pentru zăcăminte petroliere și gaze naturale. Totuși sunt introduse anumite excepții:

”(3) Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.”

 • Intră la micro și consultanța, chiar dacă este peste 20% din totalul veniturilor;
 • Intră la micro firmele cu o cifră de afaceri până în 1.000.000 euro, la cursul valutar de la sfârșitul anului în care s-au realizat veniturile;
 • Intră la micro și firmele care au capitalul social subscris și vărsat de minim 45.000 lei.

Modificări Codul Muncii – modificare termen transmitere acte adiționale și majorare amenzi pentru munca nedeclarată

Azi, 07.08.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial OUG 53/2017 pentru modificarea Codului Muncii, care intră în vigoare de astăzi, 07.08.2017.

Principalele modificări de care trebuie să ținem cont:

  1. Pentru orice modificare a elementelor prevăzute la alin.17, art. 3, se face act adițional și se transmite în Revisal cel târziu cu o zi înainte de la data de la care produce efecte. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este de 10.000 lei.

 

  1. Se modifică datele obligatorii care trebuie să apară în pontaj. În pontaj trebuie să apară pentru fiecare salariat: numărul de ore lucrate alături de ora începerii și ora terminării programului salariatului.

 

  1. Amenda pentru munca nedeclarată în cazul unui angajat fără contract, ori fără ca acesta să fie transmis în Reges, ori în timpul în care contractul este suspendat – este de 20.000 lei/persoană.

 

  1. Amenda pentru un salariat cu normă parțială care a fost găsit la muncă în afara orelor de program – este de 10.000 lei/persoană.

 

  1. Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este de 10.000 lei.

 

 1. Organul de control poate dispune, pe lângă amendă, sistarea activității locului de muncă, și reluarea activității doar după plata amenzii și după ce deficiențele au fost remediate.

OUG 53/2017 stabilește situațiile în care se consideră muncă nedeclarată:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul
general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Modificare sistem de impozitare 2017 – profit, micro sau impozit specific?

Anul 2017 este un an de tranziție pentru aceste trei tipuri de impozitare. Sfatul meu este să aștepți cu depunerea D010 pentru modificare vector, până spre 25 februarie.

Textul legii, alin. 48, art. 7 din Codul Fiscal, spune așa:

(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

Așadar, ne putem găsi în una dintre următoarele situații:

1. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri sub 100,000 euro.

Dacă sunt respectate cumulativ condițiile de la art. 47 și 48 cu alin. 6 Codul Fiscal, strict în anul 2017, rămânem la impozit pe profit până la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Vom fi plătitori de impozit pe microîntreprinderi începând cu 1 februarie 2017. În acest sens declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la data de 25,02,2017.


2. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri peste 100,000 euro dar totuși mai mică de 500,000 euro.

Rămânem în ianuarie la impozit pe profit și numai din 01 februarie vom trece la impozitul micro. Declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la data de 25,02,2017.


3. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri sub 500.000 euro dar peste 20% venituri din consultanță

Nu îmi schimb regimul de impozitare. Rămân la impozit pe profit. Nu depun Declarația 010 pentru modificare vector fiscal.


4. Dacă la 31,12,2016 am cifră de afaceri sub 500,000 euro și totuși vreau să trec la profit, am o posibilitate.

Majorez capitalul social la 45,000 lei (aprox. 10,000 euro, față de 25,000 euro cât era până la 31 decembrie 2016).

 • Dacă am capital social 45,000 lei la 31,12,2016 pot opta pentru impozitul pe profit începând cu 1 ianuarie 2017.
 • Dacă urmează să îmi majorez capitalul social, cândva în 2017, pot opta pentru trecerea la impozit pe profit începând cu trimestrul în care această condiție este îndeplinită, dar numai după ce am parcurs condiția formală (vezi mai jos).

Vezi art. 48, alin. 5, indice 2 Codul Fiscal.

Update important: Aici avem de îndeplinit o condiție formală.

 • am sub 500,000 euro cifra de afaceri și capital social peste 45,000 lei la decembrie 2016, deci în ianuarie rămân la impozit pe profit,
 • în februarie trec la micro (pentru că am sub 500,000 euro), așa că depun 010 până la 25,02,2017,
 • acum ca microîntreprindere pot opta pentru impozit pe profit (am capital social peste 45,000 lei), așa că depun iar 010, pentru trecerea la impozit pe profit cu trimestrul respectiv.

Dacă urmez această procedură, defapt pentru tot trimestrul I al anului 2017, voi calcula impozit pe profit, doar că în vector voi face modificare de la impozit pe profit la impozit pe micro, după care iar la impozit pe profit.

S-au gândit, că tipele de la vector nu vor avea suficiente 010 de operat. Oricum îți cam prinzi urechile. 🙂


5. Desfășor una dintre activitățile pentru impozit specific (restaurant, bar, cazare)

Așteptăm norme!

S-ar putea să devin micro începând cu 01 februarie 2017, dacă am sub 500,000 euro. Pentru ianuarie 2017, rămân la impozit pe profit. Sau poate, trebuie să plătesc impozit specific de la 01 ianuarie 2017 (chiar dacă am sub 500,000 euro). Declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la 31,03,2017. Când v-a fi clar cum trebuie procedat, voi reveni asupra materialului. Așteptăm norme!


6. Dacă desfășor și alte activități (pe lângă restaurant, bar, cazare)

Atunci nu trec la impozit specific ci rămân la impozit pe profit în ianuarie 2017. Dar dacă cifra de afaceri la decembrie 2016, este sub 500,000 euro pot opta pentru impozit micro de la 01 februarie 2017. Declarația pentru modificarea vectorului fiscal se depune până în 25,02,2017.

Nota bene
Impozitul specific este aplicabil doar plătitorilor de impozit pe profit. Pentru a vedea care sunt condițiile și codurile CAEN, care intră sub incidența acestui impozit, te rog să consulți sinteza de aici.


Pentru a cunoaște ce intră în plafonul de 100.000 euro respectiv 500.000 euro, trebuie analizat Art. 53:

Aduni veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scazi reducerile înregistrate în 709, adaugi reducerile primite din 609, adaugi veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societățile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adaugi 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ai înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel inițial) și adaugi numai diferența favorabilă dintre 7651 și 6651, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial).

Așa obții baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit (microîntreprindere).

Mulțumirile merg la Consultant Fiscal Cornel Grama

15 informații utile pentru antreprenori la început de an

În materialul de azi am conceput o schiță pentru informarea firmelor cu privire la ce este valabil în 2017 și ce ar trebui să cunoască în linii mari fiecare antreprenor. Te rog să completezi la comentarii, dacă consideri că lista ar trebui să cuprindă și alte informații, după care voi actualiza acest material.

 1. Salariul minim din 1 februarie va fi 1450 lei. Acum este 1250 lei. Așadar contribuțiile la stat pentru salarii vor crește. Veți avea mai mult de plată 🙁

 2. Ziua de 24 ianuarie și 1 iunie va fi zi liberă legală. În această zi nu se lucrează. Angajaților care lucrează totuși, li se oferă un spor de 100% sau zi liberă în următoarele 30 de zile. Alte zile libere: prima și a doua zi de Paști; 1 mai; prima și a doua zi de Rusalii;  Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei; 1 decembrie; prima și a doua zi de Crăciun; 1 și 2 ianuarie.

 3. S-a modificat cota de impozitare la micro. Dacă aveți un angajat cu normă întreagă (sau mai mulți) cota va fi de 1%, dacă nu aveți angajați (sau aveți dar nu însumează o normă întreagă 8 ore/zi) cota de impozit va fi 3%.

 4. S-a majorat plafonul pentru micro de la 100.000 euro la 500.000 euro. Sunt și unele excepții dar în general va fi greu să fii la impozit pe profit.

 5. La dividende, începând cu 1 februarie rămâne doar impozitul de 5%. Contribuția la sănătate pentru dividende se aplică doar pe luna ianuarie 2017.

 6. Cota standard de TVA este 19%, față de 20% cât a fost în 2016. Cota redusă de 9% rămâne la fel. Aceasta se aplică la mâncare, băuturi nealcoolice, apa menajeră, altele.

 7. S-a eliminat obligativitatea înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari. Însă dacă aveți tranzacții în UE trebuie obținut cod special de TVA, în caz că sunteți neplătitor de TVA.

 8. Pentru serviciile non-ue se plătește TVA în țară, de neplătitorii de TVA.

 9. Dacă doriți să faceți reclamă pe Google sau Facebook, să mă contactați înainte. Trebuie obținut cod special de TVA, și veți plăti TVA în țară pentru aceste operațiuni. Procedură valabilă la neplătitorii de TVA.

 10. Până la nivelul sumei de 220.000 lei (aprox. 49.000 euro) puteți rămâne neplătitor de TVA.

 11. Dacă aveți cifră de afaceri sub 220.000 lei și sunteți la TVA, puteți să ieșiți de la TVA.

 12. Persoanele juridice (nu PFA, II) care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul și au cifra de afaceri de peste 10.000 euro, sunt obligate să dețină POS pentru încasarea vânzărilor. Dacă aveți alimentație publică, servicii NU este obligatoriu să dețineți POS.

 13. Dacă aveți cod CAEN de restaurant, bar, cazare și nu sunteți microîntreprindere, datorați impozit specific în loc de impozit pe profit.

 14. Dacă sunteți PFA, și aveți venituri peste 938 lei pe lună, sunteți obligat la plata pensiei. Aprox. 98 lei pe lună, cu regularizare în anul următor.

 15. Completarea, urmează în baza comentariilor. 😀

Noutăți fiscale – ce trebuie să știi în plus pentru început de an?

Vineri 6 ianuarie au apărut mai multe modificări în Monitorul Oficial. În acest material vom face schița lor.

1. Legea nr. 1/2017

Această lege a eliminat 102 taxe nefiscale despre care s-a discutat în mass-media. Această lege elimină:

 • taxa de timbru de mediu
 • taxa radio-tv
 • taxele pentru operațiunile efectuate la Registrul Comerțului (Atenție! Eliberarea de informații și eliberarea certificatului constatator sunt în continuare contra-cost)
 • taxa pentru emiterea cazierului fiscal
 • taxele extrajudiciare de timbru
 • unele taxe consulare și de cetățenie
 • taxa pentru pierderea sau modificarea actelor
 • taxele pentru permisele de pescuit. Aviz amatorilor 🙂
 • taxe pentru serviciile prestate de MAI către public
 • taxe percepute de Casa de Pensii

Aceste taxe nu vor mai fi percepute începând cu 1 februarie 2017.


2. HG 1/2017 stabilește salariul minim brut pe țară, începând cu 1 februarie, la 1.450 lei pe lună.


3. OUG 3/2017 modificări pe Codul Fiscal.

 • Activitate de cercetare-dezvoltare

Persoanele juridice care desfășoară exclusiv activitate de inovare și cercetare-dezvoltare sunt scutiți de la plata impozitului pe profit pentru primii 10 ani de activitate. În cazul contribuabililor deja înființați, scutirea se aplică de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

 • Microîntreprinderi

Se majorează plafonul de venituri impozabile de la 100.000 euro la 500.000 euro, la cursul valutar de la sfârșitul anului precedent.

Se modifică cotele de impozitare, astfel:
– 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat sau mai mulți;
– 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.

Prevederi tranzitorii, valabile doar în 2017: Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condițiile la 31 decembrie pentru a deveni microîntreprindere (Atenție la excepții!) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii de la 1 februarie 2017. Termenul pentru depunerea declarație 010, pentru modificarea vectorului fiscal este 25 februarie 2017. Tot la această dată are termen de depunere declarația 101 aferentă lunii ianuarie 2017. Cum preiei pierderea fiscală, dacă este cazul, în D101 aferentă anului 2016? Prin depunerea de rectificativă, dar atenție, dacă declarația rectificativă nu este semnată de un consultant fiscal firma, aceasta prezintă un risc fiscal mai mare.

 • Impozit pe venit

Salariații sezonieri cu contract de muncă vor fi scutiți de la plata impozitului pe venit.

La calculul impozitului pe venit va fi cheltuială deductibilă un plafon de 400 euro/an pentru primele de asigurare voluntară de sănătate.

 • Transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal

Contribuabilii datorează un impozit de 3% din venitul impozabil, venit ce se stabilește prin deducerea unei sume neimpozabile de 450.000 lei. Prevederea se aplică din 1 februarie 2017.

 • Contribuții

Se elimină plafonul de 5 ori salariul mediu brut folosit la stabilirea bazei de calcul pentru contribuția la pensii și la sănătate.

Nu se datorează CASS (sănătate) pentru veniturile din investiții sau din alte surse dacă persoana fizică realizează și alte venituri. Prevederea se aplică din 1 februarie 2017. Așadar la dividende va rămâne doar impozitul de 5%. Pentru ianuarie se adaugă la impozit și CASS.

Prima zi de lucru – 10 informații care trebuie să le cunoști

Dacă azi ai început lucru, trebuie să te pui la punct cu mai multe modificări care au intervenit în ceea ce privește munca de contabil. În zilele următoare, se vor clarifica mai multe informații și la multe legii așteptăm normele de aplicare. Am în plan să fac un check-list video, dar numai după ce lucrurile sunt clare.

Ce trebuie să știi?

 1. Trebuie să comunici clienților schimbarea cotei standard de TVA de la 20% la 19%. Plătitorilor de TVA care emit facturi, le spui să emită facturile cu 19% TVA nu 20%  iar celor care au casă de marcat, să nu deschidă până nu schimbă cota de TVA a casei de marcat.

 2. Salariul minim brut rămâne deocamdată tot la nivelul sumei de 1,250 lei. S-ar putea ca începând cu 1 februarie să fie 1,450 lei. Rămâne de văzut!

 3. Salariul mediu brut pe țară, rămâne la 2,681 lei dar sunt promisiuni că v-a crește la 3,100 lei.

 4. Ziua de 24 ianuarie este zi liberă legal.

 5. Persoanele juridice cu cifră de afaceri peste 10,000 euro și care fac comerț cu amănuntul trebuie să dețină POS pentru încasări. Așteptăm normele pentru clarificări suplimentare.

 6. Taxa pentru construcții speciale nu se mai datorează.

 7. Nu se mai depun declarațiile 392, 393.

 8. Declarația 205 NU se mai depune pentru veniturile din salarii. Pentru veniturile din dividende se depune.

 9. Activitățile de restaurant, bar și cazare, vor datora impozit specific. Mai multe detalii vezi aici. Pe acest subiect sunt așteptate foarte tare normele, pentru că textul legii lasă loc de foarte multe interpretări.

 10. Pentru veniturile din dividende, pe lângă impozitul de 5%, se datorează și CASS (sănătate) de 5,5% dar după unele zvonuri, noul guvern ar vrea să renunțe la obligativitatea reținerii CASS dacă persoana care ridică dividendele beneficiază și de alte venituri.

Ne auzim la următoarele analize și modificări 🙂 Mult spor la treabă!

P.S. Dacă ai completări, te invit să lași un comentariu. Acesta poate fi util altor colegi contabili! ❤️