15 informații utile pentru antreprenori la început de an

În materialul de azi am conceput o schiță pentru informarea firmelor cu privire la ce este valabil în 2017 și ce ar trebui să cunoască în linii mari fiecare antreprenor. Te rog să completezi la comentarii, dacă consideri că lista ar trebui să cuprindă și alte informații, după care voi actualiza acest material.

 1. Salariul minim din 1 februarie va fi 1450 lei. Acum este 1250 lei. Așadar contribuțiile la stat pentru salarii vor crește. Veți avea mai mult de plată 🙁

 2. Ziua de 24 ianuarie și 1 iunie va fi zi liberă legală. În această zi nu se lucrează. Angajaților care lucrează totuși, li se oferă un spor de 100% sau zi liberă în următoarele 30 de zile. Alte zile libere: prima și a doua zi de Paști; 1 mai; prima și a doua zi de Rusalii;  Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei; 1 decembrie; prima și a doua zi de Crăciun; 1 și 2 ianuarie.

 3. S-a modificat cota de impozitare la micro. Dacă aveți un angajat cu normă întreagă (sau mai mulți) cota va fi de 1%, dacă nu aveți angajați (sau aveți dar nu însumează o normă întreagă 8 ore/zi) cota de impozit va fi 3%.

 4. S-a majorat plafonul pentru micro de la 100.000 euro la 500.000 euro. Sunt și unele excepții dar în general va fi greu să fii la impozit pe profit.

 5. La dividende, începând cu 1 februarie rămâne doar impozitul de 5%. Contribuția la sănătate pentru dividende se aplică doar pe luna ianuarie 2017.

 6. Cota standard de TVA este 19%, față de 20% cât a fost în 2016. Cota redusă de 9% rămâne la fel. Aceasta se aplică la mâncare, băuturi nealcoolice, apa menajeră, altele.

 7. S-a eliminat obligativitatea înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari. Însă dacă aveți tranzacții în UE trebuie obținut cod special de TVA, în caz că sunteți neplătitor de TVA.

 8. Pentru serviciile non-ue se plătește TVA în țară, de neplătitorii de TVA.

 9. Dacă doriți să faceți reclamă pe Google sau Facebook, să mă contactați înainte. Trebuie obținut cod special de TVA, și veți plăti TVA în țară pentru aceste operațiuni. Procedură valabilă la neplătitorii de TVA.

 10. Până la nivelul sumei de 220.000 lei (aprox. 49.000 euro) puteți rămâne neplătitor de TVA.

 11. Dacă aveți cifră de afaceri sub 220.000 lei și sunteți la TVA, puteți să ieșiți de la TVA.

 12. Persoanele juridice (nu PFA, II) care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul și au cifra de afaceri de peste 10.000 euro, sunt obligate să dețină POS pentru încasarea vânzărilor. Dacă aveți alimentație publică, servicii NU este obligatoriu să dețineți POS.

 13. Dacă aveți cod CAEN de restaurant, bar, cazare și nu sunteți microîntreprindere, datorați impozit specific în loc de impozit pe profit.

 14. Dacă sunteți PFA, și aveți venituri peste 938 lei pe lună, sunteți obligat la plata pensiei. Aprox. 98 lei pe lună, cu regularizare în anul următor.

 15. Completarea, urmează în baza comentariilor. 😀

Noutăți fiscale – ce trebuie să știi în plus pentru început de an?

Vineri 6 ianuarie au apărut mai multe modificări în Monitorul Oficial. În acest material vom face schița lor.

1. Legea nr. 1/2017

Această lege a eliminat 102 taxe nefiscale despre care s-a discutat în mass-media. Această lege elimină:

 • taxa de timbru de mediu
 • taxa radio-tv
 • taxele pentru operațiunile efectuate la Registrul Comerțului (Atenție! Eliberarea de informații și eliberarea certificatului constatator sunt în continuare contra-cost)
 • taxa pentru emiterea cazierului fiscal
 • taxele extrajudiciare de timbru
 • unele taxe consulare și de cetățenie
 • taxa pentru pierderea sau modificarea actelor
 • taxele pentru permisele de pescuit. Aviz amatorilor 🙂
 • taxe pentru serviciile prestate de MAI către public
 • taxe percepute de Casa de Pensii

Aceste taxe nu vor mai fi percepute începând cu 1 februarie 2017.


2. HG 1/2017 stabilește salariul minim brut pe țară, începând cu 1 februarie, la 1.450 lei pe lună.


3. OUG 3/2017 modificări pe Codul Fiscal.

 • Activitate de cercetare-dezvoltare

Persoanele juridice care desfășoară exclusiv activitate de inovare și cercetare-dezvoltare sunt scutiți de la plata impozitului pe profit pentru primii 10 ani de activitate. În cazul contribuabililor deja înființați, scutirea se aplică de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

 • Microîntreprinderi

Se majorează plafonul de venituri impozabile de la 100.000 euro la 500.000 euro, la cursul valutar de la sfârșitul anului precedent.

Se modifică cotele de impozitare, astfel:
– 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat sau mai mulți;
– 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.

Prevederi tranzitorii, valabile doar în 2017: Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condițiile la 31 decembrie pentru a deveni microîntreprindere (Atenție la excepții!) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii de la 1 februarie 2017. Termenul pentru depunerea declarație 010, pentru modificarea vectorului fiscal este 25 februarie 2017. Tot la această dată are termen de depunere declarația 101 aferentă lunii ianuarie 2017. Cum preiei pierderea fiscală, dacă este cazul, în D101 aferentă anului 2016? Prin depunerea de rectificativă, dar atenție, dacă declarația rectificativă nu este semnată de un consultant fiscal firma, aceasta prezintă un risc fiscal mai mare.

 • Impozit pe venit

Salariații sezonieri cu contract de muncă vor fi scutiți de la plata impozitului pe venit.

La calculul impozitului pe venit va fi cheltuială deductibilă un plafon de 400 euro/an pentru primele de asigurare voluntară de sănătate.

 • Transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal

Contribuabilii datorează un impozit de 3% din venitul impozabil, venit ce se stabilește prin deducerea unei sume neimpozabile de 450.000 lei. Prevederea se aplică din 1 februarie 2017.

 • Contribuții

Se elimină plafonul de 5 ori salariul mediu brut folosit la stabilirea bazei de calcul pentru contribuția la pensii și la sănătate.

Nu se datorează CASS (sănătate) pentru veniturile din investiții sau din alte surse dacă persoana fizică realizează și alte venituri. Prevederea se aplică din 1 februarie 2017. Așadar la dividende va rămâne doar impozitul de 5%. Pentru ianuarie se adaugă la impozit și CASS.

Ce informații trebuie cuprinse în Declarația 010 la început de an?

Declarația de mențiuni 010, are mai multe termene de depunere, în funcție de modificările din vector. Astfel, ne putem găsi în una sau mai multe dintre situațiile următoarele:

1. Declarația de mențiuni se depune până în 10 ianuarie pentru:

 • Scoaterea din evidența plătitorilor de TVA

Se depune de contribuabilii a căror cifră de afaceri de anul trecut și cifră de afaceri de anul în curs până la data solicitării scoaterii din evidența plătitorilor de TVA, nu depășește plafonul de scutire de la Art. 152, alin.1, respectiv 220.000 lei.

2. Declarația de mențiuni se depune până în 15 ianuarie pentru:

 • Modificare perioadă fiscală la TVA

A. Firma este plătitoare de TVA lunar

În acest caz, trebuie să faci următoarele verificări:

– Din Jurnalele de vânzări generate pe întreg anul, iei baza impozabilă (valoarea la care s-a calculat TVA).
Dacă această bază impozabilă este mai mică decât contravaloarea în lei a sumei de 100.000 euro, la cursul BNR valabil la 30.12.N-1, respectiv 4,5411 lei pentru anul 2017, depui 010 pentru modificare perioadă fiscală din lună în trimestru.

Atenție! Aici mai ai de făcut o verificare înainte de a trece la trimestru! Trebuie să verifici să nu ai în anul anterior achiziții intracomunitare de bunuri. În acest sens, verifici Declarațiile 390 dacă au sume pe cod A. În caz că ai avut  în anul anterior AIC de bunuri, chiar dacă cifră de afaceri realizată este mai mică de 100.000 Euro, rămâi la TVA lunar.

B. Firma este plătitoare de TVA trimestrial

– Tot din Jurnalele de vânzări generate pentru tot anul, verifici cifra de afaceri de 100.000 Euro. Dacă ai realizat în anul anterior o cifră de afaceri mai mare decât 100.000 Euro, în echivalentul în lei al cursului BNR valabil la 30.12. N-1, treci de la trimestru la lună. În acest sens depui până la data de 15 ianuarie, Declarația 010 pentru modificare perioadă fiscală din trimestru la lună.

Baza legală: Art. 322 Codul Fiscal și Codul de procedură fiscală Art. 88

3. Declarația de mențiuni se depune până în 31 ianuarie pentru:

 • Modificare perioadă fiscală la contribuțiile salariale – Declarația 112

Declarația 112 se depune lunar, dar prin excepție se poate depune și trimestrial.

Pentru a depune Declarația 112 trimestrial, trebuie îndeplinite următoarele condiții, în funcție de forma juridică:
– asociații, fundații, alte entități fără scop patrimonial, pot opta pentru trimestru;
– persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit în anul anterior să aibă venituri totale mai mici de 100.000 euro și un număr mediu de până la 3 salariați;
– persoanele juridice plătitoare de impozit micro să aibă un număr mediu de până la 3 salariați;
– PFA, II trebuie să aibă personal angajat în baza contractului individual de muncă. Aici altă condiție nu avem. Art. 80 CF.

Mențiunea privind perioada fiscală la Declarația 112 se depune prin 010 până la data de 31 ianuarie – Art. 147, alin. 8 CF.

4. Declarația de mențiuni se depune până în 15 ianuarie sau 31 martie pentru:

 • Modificare sistem de impozitare – micro sau profit?

A. Firma este plătitoare de impozit pe microîntreprinderi (impozit pe venit)

Verifici total venituri din Balanța generată la Decembrie, pe total sume. Atenție pe partea de diferențe de curs, intră în calcul, numai diferența dintre veniturile și cheltuielile din diferențe de curs (765-665). În total venituri pentru micro, nu intră: variația stocurilor, producția de active, iar restul le verifici tu la Art. 53 CF.

Totalul veniturilor din Balanța pentru Decembrie, trebuie să fie mai mare decât 100.000 Euro. Echivalentul în lei al cifrei de afaceri de 100.000 Euro se calculează la cursul comunicat de BNR in 31.12. N-1, respectiv 4,5411 lei la 2017.

Dacă la 31 decembrie ai o bază impozabilă mai mare de 100.000 euro, societatea depune declarația 010 până pe data de 15 ianuarie pentru modificarea vectorului fiscal de la micro la profit. La Declarația 010 se atașează o copie după balanța lunii Decembrie.

B. Firma este plătitoare de impozit pe profit

În cazul în care faci verificările de la punctul anterior, și baza impozabilă este mai mică decât 100.000 Euro, societatea trece de la impozit pe profit la impozit pe venit(micro). În acest sens depui Declarația de mențiuni 010 până pe data de 31 martie.

Verifică înainte Art. 47, 48 CF pentru a nu te încadra la excepții. Sunt unele excepții de la aplicarea impozitului pe venit, chiar dacă ai realizat o cifră de afaceri mai mică de 100.000 Euro.

Deci ATENȚIE mențiunea se depune prin 010 până la data de 15 ianuarie – dacă treci la profit și 31 martie – dacă treci la micro. – Art. 55, alin. 2 și 3 CF.

Cuantum amenzi declarații fiscale, plus penalități de nedeclarare

Codul de procedură fiscală, valabil din 2016 Legea 207/2015, reduce amenzile aplicabile persoanelor juridice care NU se încadrează în categoria contribuabililor mari și mijlocii, la nivelul amenzilor aplicabile persoanelor fizice. Totuși, din 2016, trebuie să ținem cont de penalitatea de nedeclare.

Astfel avem următoarele plafoane de amenzi:

1. Amenda declarații informative – Formular 394

 • persoane juridice micii și persoane fizice: amenda 2.000 – 3.500 lei
 • persoane juridice mari și mijlocii: amenda 12.000 – 14.000 lei

2. Amenda declarații fiscale pentru:

a. Obligația de înregistrare fiscală sau de mențiuni – Formulare  010, 020, 030, 050, 070, 080, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 097, 099, 600 şi, respectiv, declarația privind sediile secundare;

b. Obligațiile de plată – Formulare 100, 101, 112, 120, 122, 300, 301, 307, 311, 319;

c. Declarațiile informative – Formulare 205, 208, 392A,B, 393, 400:

 • persoane juridice micii și persoane fizice: amenda 500 – 1000 lei
 • persoane juridice mari și mijlocii: amenda 1.000 – 5.000 lei

3. Amenda pentru nedepunere 390 este universală, fiind cuprinsă între 1.000 – 5.000 lei. Depunerea unei declarații incorecte sau incomplete constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

4. Amenzi pentru declarațiile privind veniturile persoanelor fizice și ale asocierilor fără personalitate juridică – Formulare  200, 201, 204, 209, 220, 221, 223, 224, 225:

 • amenda 50 – 500 lei

Trebuie să știi! Dacă amenda este achitată în 48 ore de la data Procesului-verbal, se înjumătățește cunatumul amenzii.

Penalitatea de nedeclarare

Aceste penalități se vor aplica doar creanțelor fiscale născute DUPĂ data de 1 ianuarie 2016. Începând cu această dată, pentru obligațiile fiscale nedeclarate sau declarate incorect se pot stabili, de organele de inspecție fiscală o penalitate de nedeclarare de 0.08%/zi.

Așadar aceste penalități de nedeclarare pot fi stabilite DOAR de organele de inspecție fiscală prin emiterea unei decizii de impunere. Organul fiscal NU va stabili penalitate de nedeclarare dacă aceasta va fi mai mică de 50 lei. Dacă se stabilește penalitate de nedeclarare NU se mai stabilește și amendă.

Această penalitate se poate reduce cu 75% dacă plata se face în anumite intervale de timp.

Penalitatea se majorează cu 100% dacă provine din fapte de evaziune fiscală.


Baza legala: Legea 207/2015, art. 336, art. 181.

Achiziție intracomunitară fără a fi înregistrat în ROI – ce declarații se depun?

Care este procedura fiscală pentru situația în care o firmă românească face o achiziție intracomunitară FĂRĂ să fie înregistrată în Registrul operatorilor intracomunitari?

Prima dată trebuie văzut dacă aveam obligația să fim înregistrați în ROI.

Dacă aveam obligația să ne înregistrăm în Registrul operatorilor intracomunitari, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dar noi nu am îndeplinit această obligație, amenda este cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei, cu înjumătățirea cuantumului dacă facem plata în 48 ore.

 

Când avem obligația să ne înregistrăm în ROI?

Depinde de situația în care ne găsim – plătitori de TVA sau neplătitori?

A. Plătitor de TVA

 • înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare sau a unei livrări intracomunitare de bunuri sau servicii.

B. Neplătitor de TVA

 • înainte de efectuarea unei prestări de servicii intracomunitare sau primirea unui serviciu intracomunitar;
 • după depășirea plafonului de 34.000 lei, pentru achizițiile intracomunitare de bunuri.

La fiecare categorie avem și excepții.

Achiziție intracomunitară FĂRĂ să fim înregistrați în scopuri de TVA

Din moment ce NU suntem înregistrați în ROI și NU avem cod valid de TVA în VIES, furnizorul ar trebui să ne emită factura cu cota de TVA din țara lui, dar se întâmplă ca furnizorul să nu mai facă această verificare. Mai ales dacă suntem parteneri vechi dar între timp am fost scoși din ROI.

Obligațiile noastre, firma românească, sunt la fel, indiferent că ne-a emis o factură cu TVA sau fără TVA. Diferă însă, tratamentul declarativ în funcție de modul nostru de înregistrare la TVA:

– plătitor de TVA ”în mod normal”, conform art.  316 din Codul Fiscal, sau
– plătitor de TVA ”în scopuri speciale” (am primit cod de TVA care poate fi folosit doar intracomunitar), art. 317 Codul Fiscal.

A. Plătitor de TVA conform art. 316

 • depunem declarația 300, în care înregistrăm TVA ca taxă colectată și deductibilă;
 • depunem declarația 390.

B. Plătitor de TVA conform art. 317

 • depunem declarația 301 și efectuăm plata TVA;
 • depunem declarația 390.

În cazul în care furnizorul/prestatorul din alt stat membru, a emis factura cu cota de TVA din țara lui, aceasta va fi inclusă în baza de impozitare a TVA în România. Deci vom calcula și datora TVA la totalul facturii (bază + TVA furnizor/prestator).

Control ITM – ce documente trebuie să prezint?

Controalele ITM sunt destul de frecvente în această perioadă. Au tot felul de tematici. Ca antreprenor și contabil e bine să cunoști cu ce trebuie să fii pregătit. În articol am preluat de la ITM Bihor documentația care trebuie să o prezinți la un eventual control ITM.

Ce este foarte important de știut?

 • Cel mai important lucru este să ai programul acoperit. Orarul afișat pe ușă și declarat la primărie trebuie să fie acoperit (în ore) de salariații activi.
 • Să ai completate pontajele iar statele de salarii să fie semnate de către angajați.
 • Să te asiguri că fiecare salariat își cunoaște salariul net (restul de salariu), timpul de lucru și zilele în care lucrează. ITM când vine în control, înmânează fiecărui salariat, care este la lucru, o declarație care trebuie completată. Din declarație trebuie să reiasă salariu net, timpul de lucru și zilele în care lucrează.

Documente solicitate în cadrul controlului tematic în domeniul relațiilor de muncă sunt:

1. Registrul unic de control

2. Actele constitutive ale angajatorului:
– Act constitutiv;
– Codul fiscal de înregistrare (CUI);
– Autorizația de funcționare;
– Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului;
– Autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii

3. Registrul general de evidență a salariaților
– documentele de plata a salariilor semnate de salariați (statele de salarii);
– actele ce atestă plățile către bugetul asigurărilor sociale de stat, de sănătate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de șomaj;
– balanța de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
– foaia colectiva de prezenta a salariaților;
– documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
– registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societăților de paza;
– normative de plata in acord in cazul societăților care practica acest tip de salarizare;

Dosarele de personal ale salariaților, care ar trebui sa cuprindă:
– dovada realizării obligației de informare prevăzuta la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civila; acte de studii si calificare; fisa de aptitudini, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele adiționale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca; actele de identitate; avizul medical; actele de studii; fisa postului; acte adiționale la contractele individuale de munca; acte privind cercetarea si aplicarea sancțiunilor disciplinare; permisul de munca (in cazul salariaților cetățeni străini; certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);

4. Contractul colectiv de muncă (unde este cazul)

5. Regulamentul intern

6. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate – selecția si plasarea forței de munca
– actul constitutiv, din care sa reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata:
– contracte care conțin oferte ferme de locuri de munca, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizații patronale din străinătate;
– acte doveditoare din care sa rezulte condițiile si modul in care se va desfășura activitatea de mediere: spațiul, dotările si echipamentele utilizate, numărul, structura si calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relații cu parteneri de mediere străini; organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele si solicitările de locuri de munca, precum si informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora si la calificările si aptitudinile solicitanților aflați in evidenta;
– dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de munca;
– documente ale cetățenilor romani trimiși sa lucreze in străinătate:
a) actul de identitate;
b) pașaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a încetat activitatea in tara, in condițiile legii;
d) actele de calificare;
e) certificatul de sănătate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de munca, in limba romana;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdicția legala de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulație in afara granițelor tarii;

– alte documente necesare efectuării controlului in domeniul relațiilor de munca.