Care este diferența dintre impozit micro, profit și specific?

Articolul de față este destinat în special antreprenorilor dar și juniorilor în contabilitate care nu pot face o distincție clară între aceste 3 tipuri de impozite.

Ce este impozitul micro, care sunt regulile lui și cum se determină?

Impozitul micro este prevăzut la Capitolul III din Codul Fiscal.

Ce presupune impozitul micro?

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este un impozit fix aplicat la cifra de afaceri (la total vânzări). În cazul microîntreprinderilor nu contează nivelul cheltuielilor, impozitul se plătește la venit.

Cota de impozitare este 1% pentru firmele care au un salariat cu 8 ore/zi (sau mai mulți salariați care împreună totalizează un număr de 8 ore/zi) și 3% pentru firmele care nu au nici un salariat (sau salariații împreună nu totalizează 8 ore/zi).

Impozitul se declară și plătește trimestrial, până în data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului (respectiv 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie și 25 ianuarie). Impozitul micro se declară prin formularul 100.

În general societățile comerciale sunt plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor de la înființare.

Pentru a fi plătitoare de impozit pe profit (adică 16% aplicat la diferența dintre veniturile impozabile și cheltuielile deductibile) de la înființare, firma trebuie să aibă un capital social de minim 45.000 lei.

La fiecare sfârșit de an, firmele trebuie să verifice balanța de la decembrie pentru a vedea dacă nu sunt obligate să își modifice vectorul fiscal (de la micro la profit sau de la profit la micro).

Dacă la decembrie o firmă are cifră de afaceri peste 500.000 Euro (calculată la cursul de la sfârșitul anului) atunci trebuie să treacă la impozit pe profit dacă în timpul anului a fost microîntreprindere.

Dacă la decembrie firma are cifră de afaceri sub 500.000 Euro, atunci rămâne în continuare micro, sau dacă a fost la profit, este obligată să treacă la micro.

Nu poate fi microîntreprindere firmele care:

 • realizează venituri din consultanță și management de peste 20% din veniturile totale;
 • veniturile totale la decembrie au depășit 500.000 Euro;
 • firma se află în dizolvare urmată de lichidare;
 • desfășoară activități bancare, asigurări-reasigurări, jocuri de noroc, activități cu zăcăminte petroliere și gaze naturale.

Ce este impozitul pe profit, care sunt regulile lui și cum se determină?

Impozitul pe profit este prevăzut la Capitolul II din Codul Fiscal.

Impozitul pe profit presupune aplicarea unei cote fixe de 16% la rezultatul fiscal. Rezultatul fiscal este dat de diferența pozitivă dintre veniturile impozabile și cheltuielile deductibile.

O firmă care este la impozit pe profit, trebuie să țină o evidență clară a cheltuielilor. Nu orice cheltuială este și deductibilă (adică se poate scade din venit). Pentru ca o cheltuială să fie deductibilă trebuie să respecte mai multe cerințe, principala fiind că s-a realizat în scopul realizării de venit.

Plata și declararea impozitului pe profit se realizează trimestrial (la fel ca la microîntreprinderi). Declararea se face prin formularul 100 pentru primele 3 trimestre și declarația 101 al patrulea trimestru împreună cu celelalte trei trimestre.

Sunt anumite categorii de firme care pot fi numai plătitoare de impozit pe profit (vezi cine nu poate fi la micro). Deasemenea sunt anumite categorii care calculează și plătesc în mod diferit impozitul pe profit, aici intră ONG și cazinouri/baruri de noapte.

Ce este impozitul specific, care sunt regulile lui și cum se determină?

Impozitul specific este prevăzut de Legea 170/2016, deci nu de Codul Fiscal.

Impozitul specific este datorat de firmele care sunt la impozit pe profit și realizează venituri din următoarele coduri CAEN:

 • 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”
 • 5520 – „Facilități de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată”
 • 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”
 • 5590  – „Alte servicii de cazare”
 • 5610 – „Restaurante”
 • 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”
 • 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”
 • 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

O microîntreprindere nu va declara și calcula niciodată impozit specific.

Modul de calcul pentru impozitul specific este determinat pe fiecare categorie de cod CAEN. Nu contează nivelul cheltuielilor sau a veniturilor. Modul de calcul este prevăzut în anexa legii, și presupune un impozit standard care se ajustează în funcție de mai mulți factori (rangul localității, suprafață, sezonalitate, etc.). Poți să vezi aici un exemplu de calcul.

Declararea și plata se face semestrial (deci 25 iulie și 25 ianuarie) prin formularul 100.

Firmele care pe lângă codurile CAEN, enumerate mai sus, realizează și alte tipuri de venituri, pentru acelea declară și plătesc separat impozit pe profit. Aici trebuie să fii foarte atent la alocarea cheltuielilor activităților care intră la impozit specific și activităților care intră la impozit pe profit. Alocarea trebuie să fie echivocă, chiar dacă am fi tentați să alocăm o cotă mai mare de cheltuieli activităților care intră la impozit specific.

Ok, sper că am făcut un pic de lumină cu aceste explicații de bază. 🙂

SRL-D informații necesare pentru contabilitate

În articolul de față, mi-am propus să analizez informațiile necesare pentru contabilitatea unui SRL-D. Nu voi trata aspecte referitoare la obținerea și contabilitatea ajutorului nerambursabil.

Informații preliminare

– SRL-D poate fi înființat doar de persoanele fizice care NU au fost/sunt asociați și/sau administratori în SRL, SA. Se poate înființa SRL-D de persoanele fizice care au avut/au PFA, II, AF.

– Pentru înființarea unui SRL-D nu se plătesc taxele la registrul comerțului, însă depunerea capitalului social este obligatorie. Taxele la registru comerțului se vor plăti la expirarea termenului de 3 ani, când trebuie schimbată sintagma SRL-D în SRL. Așadar, în ceea ce privește taxele ORC, avem doar o amânare la plată.

Avantajele unui SRL-D sunt ajutorul de stat de maxim 10.000 euro, credit garantat 80% de până la 100.000 euro și scutirea de la plata pensiei de către angajator pentru până la 4 angajați.

Solicitarea finanțării NU este obligatorie.

Obligații SRL-D:

 • anunțarea înființări către OTIMMC în 30 de zile de la înființare,
 • depunerea situațiilor financiare semestriale și anuale, precum și un raport semestrial de progres,
 • reinvestirea a 50% din profit.

Respectarea acestor condiții este obligatorie atât pentru SRL-D cu finanțare, cât și pentru SRL-D fără finanțare. În plus dacă SRL-D beneficiază de finanțare, trebuie să aibă minim 2 angajați pe perioadă nedeterminată.

– La înființarea firmei se pot alege doar 5 grupe de coduri CAEN a 3 cifre.
În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

– Ajutorul financiar nerambursabil de 10.000 euro reprezintă o contribuție de 50% din partea statului român. Cealaltă parte de 50% poate fi acoperită din credit, venituri din afacere, economii personale.

Statutul de SRL-D se pierde la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființare. În termen de 45 de zile lucrătoare, de la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființare, se procedează la schimbarea denumirii din SRL-D în SRL. La aceasta dată se plătesc taxe la registru comerțului.

– Când se mai poate pierde calitatea de SRL-D?

 • la data când SRL-D-ul încetează voluntar sau când este declanșată procedura de insolvenței;
 • la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenței unei obligații fiscale neîndeplinite;
 • la data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins 500.000 euro.

Important! Dacă se pierde calitatea de SRL-D înainte de expirarea celor 3 ani de la înființare, taxele ORC trebuie achitate retro.

Informații pentru contabilitatea unui SRL-D care nu beneficiază de ajutor nerambursabil

1. Scutirea CAS angajator se acordă pentru până la 4 angajați, fie că sunt cu norma întreagă sau parțială. Condiția este ca fiecare angajat să aibă contract de muncă pe perioada nedeterminată și salariul brut, pe fiecare angajat în parte, să nu depășească salariul mediu brut pe economie pe anul anterior. La 2016, salariul mediu brut pe economie, este de 2.681 lei.

Care este monografia contabilă pentru această scutire?

Dacă lucrați în programul SAGA, din ecranul salariați, puneți la CAS angajator FĂRĂ. În acest fel declarația 112 va fi generată corect. Programul nu va face nota contabilă.
Dacă luați în calcul pierderea calității de SRL-D înainte de expirarea celor 3 ani (vezi situațiile când aceasta facilitate se poate pierde), puteți să calculați manual cât ar datora firma pe CAS angajator și să faceți următoarele note direct în articole contabile:
6451 = 4311
4311 = 7415
Acest venit, 7415, nu intră la calculul impozitului micro.

2. Reinvestirea profitului (dacă avem profit :P)

Notele pentru înregistrarea profitului reinvestit sunt următoarele:

În anul N-1 (2016):
129 = 1061 suma pentru rezerva legală
129 = 1068 50% pentru profitul reinvestit

În anul N (2017):
121 = 129 suma pentru rezerva legală
121 = 129 analitic pentru investiții, cu suma de 50% din profitul reinvestit
21xx = 404 suma reinvestită

3. Anual și/sau semestrial, depuneți bilanțul la OTIMMC, împreună cu recipisa de depunere.


Baza legală: OUG 6/2011 și HG 96/2011

Corelație eronată din bilanț cu declarația 100 sau 101

Când faci bilanțurile trebuie să fii atent la corelarea sumelor din balanță, cu sumele trecute în bilanț și cu sumele declarate la ANAF prin declarația 100 sau 101. ANAF trimite adresă dacă această corelație nu este îndeplinită.

Cum faci verificarea declarației 100 cu bilanțul și balanța – valabil la plătitorii de impozit pe venit (microîntreprinderi)?

Formularul 20 din bilanț (Contul de profit și pierdere) cu rândul 7 trebuie să fie egal cu formularul 30 (Date informative), cap. VI-XII Alte informații cu rândul 287 și cu declarația 100 depusă pentru anul 2016. Se cumulează suma din cele 4 declarații 100 depuse. Această sumă trebuie să corespundă și cu contul 698 din balanță.

F20 – RD7 = F30 – R287 = D100 (an 2016) = Contul 698 balanță

Cum faci verificarea declarației 101 cu bilanțul și balanța – valabil la plătitorii de impozit pe profit?

Formularul 20 din bilanț (Contul de profit și pierdere) cu rândul 7 trebuie să fie egal cu formularul 30 (Date informative), cap. VI-XII Alte informații cu rândul 286 și cu declarația 101 rândul 45. Această sumă trebuie să corespundă și cu contul 691 din balanță.

F20 – RD7 = F30 – R286 = D101 – RD45 = Contul 691 balanță

Declarația 600 – tot ce trebuie să știi pentru a o depune corect

 

Când se depune declarația 600?

 • Declarația 600 se depune în termen de 30 zile de la înființare.
 • Declarația 600 se mai depune până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se stabilesc plăți anticipate. – art. 151, alin. 6 CF –

Cine nu depune D600 în 2017?

 • Pensionarii; – art. 150 CF –
 • Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurare (gen avocații);  – art. 150 CF –
 • Persoanele fizice care au un venit net realizat în anul anterior sub 35% din câștigul salarial mediu brut.  – art. 148, alin. 4 CF –

Cine depune D600 în 2017?

Celelalte categorii, enumerate la Art. 137, alin.1, sunt obligate să depună declarația 600 și să efectueze plăți anticipate.

Baza de calcul pentru plata anticipată la pensii este:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul Fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

– art. 148 alin. 1, 2 si 3 CF –

Pe site MFP a fost publicat in 23 ianuarie 2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Astfel, conform art 16, câstigul salarial mediu brut pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Baza la care se calculează cota de contribuție datorată anticipat este de 1096 lei/lună (35% din câștigul salarial mediu brut, dacă ținem cont de proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentrul anul 2017). La regularizare se va plăti diferența dintre venitul net realizat și baza lunară de calcul la care s-a plătit anticipat, cu încadrarea în plafonul minim si maxim. Plafonul maxim la contribuția CAS este echivalentul a 5 ori câștigul salarial mediu brut. – art. 152, alin. 2 CF

Plata diferenței se face în baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile. – art. 152, alin. 6 CF –

Pentru ce cotă de contribuție se poate opta?

 • 10.5%
 • 26.3%

Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente este cota pentru contribuţia individuală de asigurãri sociale care de exemplu, pentru condiţii normale de muncă este de 10,5%.

Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă de 26,3%, bifȃnd căsuţa corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale aferente condiţiilor normale de muncă;

Opțiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru următorul an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală. – art. 151, alin. 7 CF –

Cum se poate depune D600?

 • Direct la registratură, pe suport hârtie;
 • La oficiul poștal, prin scrisoare recomandată;
 • Online, prin transmitere la distanță pe portalul ANAF.

 

Rezerva legală – condiții, note contabile

În cazul unei societăţi comerciale, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare.

În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma minimă dintre cele două condiții):

 • 20% din capitalul social vărsat;
 • 5% din profitul impozabil.

Note contabile înregistrare rezervă legală în contabilitate.
Anul N:         129 = 1061
Impozitul pe profit = (Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile – Rezerva legală) * 16%
Anul N+1:         121 = % 129, 1171

Monografie contabilă

Date:
– capital social = 2.000 lei
– rezerva legală constituită = 150 lei
– venituri = 100.000 lei
– cheltuieli = 80.000 lei
– cheltuieli nedeductibile = 5.000 lei

Rezolvare:
Condiții de îndeplinit:
– 20% * 2.000 lei = 400 lei
– 5% * (Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile) = 5% (100.000 + 80.000 + 5.000) = 1.250 lei
Din cele două condiții => minim 400 lei – 150 lei (rezerva creată anterior) = 250 lei – Rezerva care se poate crea anul acesta.

Note contabile:
31.12.N
129=1061     250 lei
Impozit pe profit = (100.000 – 80.000 + 5.000 – 250) * 16% = 3960 lei
691=4411     3960 lei
Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli:
121= %                                83.960
conturi cheltuiala             80.000
691                                         3.960
=> Rezultat cont creditor 121 = 16.040 lei

01.01. N+1
121 = %          16.040
129                        250
1171                 15.790

Declarația 094 – cine o depune?

Termen depunere pentru declarația 094

Declarația 094 se depune anul acesta până în 25 ianuarie.

Cine depune Declarația 094?

1. Declarația 094 se depune de către plătitorii de TVA înregistrați conform art. 316 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care au cod special de TVA, NU depun formularul 094.
2. A doua condiție este ca persoana impozabilă să aibă în vectorul fiscal perioada la TVA trimestrul.
3. Să nu fi efectuat AIC de bunuri în anul precedent.
4. Să nu depășească plafonul la cifra de afaceri de 100.000 euro, care se calculează la cursul de la 31.12.N-1. Pentru anul 2017 plafonul in lei este calculat la cursul de 4,5411 lei.

Declarația 094 o depun SRL, PFA, II cu precizarea că trebuie să fie respectate condițiile.

 Unde se depune Formularul 094?

Formularul 094 se depune la organul fiscal direct la registratură sau prin poștă cu scrisoare recomandată. Formularul 094, NU se poate depune online.

La ce mai trebuie să fii atent?

Dacă la 31.12.2016 avem CA sub 100.000 Euro la cursul de 4.5411 lei, respectiv 454.411 lei și nu s-a efectuat în 2016 nici o achiziție intracomunitară de bunuri (AIC) atunci perioada fiscală la TVA va fi trimestrul:
– dacă firma este la trimestru -> rămâne la fel, depune declarația 094 până în 25 ianuarie 2017;
– dacă firma este la lună -> depune 010 până în 15 ianuarie 2017, pentru schimbarea perioadei fiscale la trimestru.

Vezi și articolul ”Cum determin perioada fiscala la TVA?”