Monografie contabilă și tratament fiscal pentru minus de inventar neimputabil

Minusurile din gestiune se determină numai pe bază de inventar.

Lipsurile imputabile/neimputabile se evaluează la valoarea de înlocuire. Această valoare reprezintă costul de achiziție al bunului respectiv (constatat lipsă), format din: – prețul de cumpărare + taxele nerecuperabile + cheltuielile de transport (aprovizionare) + alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune (adaosul comercial în cazul mărfurilor destinate revânzării).

Monografie minus inventar neimputabil

1. Înregistrarea în contabilitate a minusului de inventar:

a. Gestiune la preț de vânzare cu amănuntul

% = 371
607
378
4428

Pentru a stabili valoarea adaosului comercial, corespunzător minusului de gestiune, se calculează K.
K = (SIC 378 + RC 378) / (SID 371 + RD371) – (SIC 4428 – RC 4428)

Valoarea coeficentului K se înmulțește cu valoarea minusului de inventar, la preț cu amănuntul fără TVA neexegibilă. Adaosul comercial aferent minusului se determină în baza următoarei formule: 378 = (607 – 4428) * K.

TVA neexigibilă se calculează după formula 371 * 20/120 (cota de TVA valabilă pentru gestiunea în cauză).

Cheltuiala cu marfa este egală cu 371 minus 4428 minus 378.

b. Gestiune la cost de achiziție

6xx = 3xx

2. Imputarea minusului

461 = 7588

3. Administratorul/asociații fac o decizie prin care se hotărăște ca suma să se treacă pe pierderi. Nu avem la cine imputa minusul de gestiune.

Nota contabilă: 6588 = 461

Tratament fiscal minus de inventar

1. Înregistrări din punct de vedere al TVA pentru minusul de inventar neimputabil

La data procesului-verbal de inventariere se va ajusta TVA-ul dedus la achiziția mărfurilor. Vezi Art. 304, alin. 1, lit. c si NM pct. 78, alin. 6 și 7 – Codul fiscal.

Înregistrarea în contabilitate a ajustării se face în următorul fel:

635 = 4426    6xx * cota de TVA

TVA rezultat din ajustare se cuprinde în declarația 300 la rândul 30 ”Regularizări de taxa dedusă” cu semnul minus.

2. Impozit pe profit pentru lipsa inventar

Cheltuiala cu minusul de gestiune și cu ajustarea TVA este cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit. Vezi Art. 25, alin.4, lit. c – Codul Fiscal.

3. Impozit pe venit pentru minusul de gestiune

Codul Fiscal nu prevede nici o sarcină fiscală în plus pentru minusurile de inventar neimputabile la microîntreprinderi. Dar, pentru a sta liniștit, poți să incluzi în baza de impozitare micro, suma din 7588.

Rezerva legală – condiții, note contabile

În cazul unei societăţi comerciale, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare.

În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma minimă dintre cele două condiții):

  • 20% din capitalul social vărsat;
  • 5% din profitul impozabil.

Note contabile înregistrare rezervă legală în contabilitate.
Anul N:         129 = 1061
Impozitul pe profit = (Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile – Rezerva legală) * 16%
Anul N+1:         121 = % 129, 1171

Monografie contabilă

Date:
– capital social = 2.000 lei
– rezerva legală constituită = 150 lei
– venituri = 100.000 lei
– cheltuieli = 80.000 lei
– cheltuieli nedeductibile = 5.000 lei

Rezolvare:
Condiții de îndeplinit:
– 20% * 2.000 lei = 400 lei
– 5% * (Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile) = 5% (100.000 + 80.000 + 5.000) = 1.250 lei
Din cele două condiții => minim 400 lei – 150 lei (rezerva creată anterior) = 250 lei – Rezerva care se poate crea anul acesta.

Note contabile:
31.12.N
129=1061     250 lei
Impozit pe profit = (100.000 – 80.000 + 5.000 – 250) * 16% = 3960 lei
691=4411     3960 lei
Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli:
121= %                                83.960
conturi cheltuiala             80.000
691                                         3.960
=> Rezultat cont creditor 121 = 16.040 lei

01.01. N+1
121 = %          16.040
129                        250
1171                 15.790

Incasare avans – cand colectam TVA?

Pentru a cunoaste raspunsul la aceasta intrebare, trebui sa consultam Codul Fiscal.

In primul rand trebuie sa ne familiarizam cu urmatorii doi termeni – faptul generator si exigibilitatea TVA.
Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Aici avem si o serie de exceptii, vezi art. 281 CF.
Exigibilitatea TVA se refera la data de la care autoritatea fiscala are dreptul sa solicite plata TVA. Exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator, dar si aici avem o serie de exceptii. Prin exceptie (vezi Art. 282 CF), exigibilitatea TVA intervine:

  • la data facturii, daca data facturii este anterioara faptului generator;
  • la data la care se incaseaza avansul;
  • la data extragerii numerarului realizate prin masini automate de vanzare, jocuri sau alte masini similare.

Conform art. 319, alin. 20 CF, factura trebuie sa contina in mod obligatoriu (printre altele):

  • data emiterii facturii,
  • data la care au fost livrate bunurile sau prestate serviciile
  • data incasarii unui avans, in masura in care acesta data este anterioara datei emiteri facturii.

Tot odata, art. 319, art. 16 CF spune ca o persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator, in cazul in care factura nu a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Asadar, atentie la momentul colectarii TVA. Data pana cand ar trebui emisa o factura nu anuleaza exigibilitatea TVA (adica data in care TVA trebuie colectata) care ramane data incasarii avansului.

Exemplu:

SC ATELIER CONTABILITATE SRL, societate inregistrata in scopuri de TVA, cu perioada fiscala la luna, incaseaza un avans de 1000 lei in 24 aprilie 2016. Factura pentru avans si livrarea de bunuri este emisa in 25 mai 2016. Cand se colecteaza TVA aferent avans si care sunt notele contabile?

Rezolvare:

Aprilie
In decontul lunii aprilie vom recunoaste un TVA colectat de 167 lei (1.000 lei *20%).
Note contabile 24.04.2016:
5121 = 419     1.000 lei
5121 = 4427    200 lei

Mai
Factura este emisa cu data de 25.05.2016. Astfel vom avea urmatoarele note contabile:
4111 = 707     1.000 lei
4111 = 4427   200 lei
419 = 4111    1200 lei
419 = 4427  -200 lei

Sfat! Cel mai bine ar fi sa emiteti factura pentru avansurile incasate in luna respectiva.

Sponsorizare – monografie contabila si tratament fiscal

Astazi vreau sa analizam o sponsorizare sau donatie din punct de vedere contabil si fiscal.

Monografie contabila – analiza din punct de vedere contabil

Exemplu: Atelier Contabilitate SRL, persoana juridica romana, inregistrata in scopuri de TVA, platitoare de impozit pe profit a realizat in anul 2014 o cifra de afaceri de 300.000 lei. Societatea efectueaza o sponsorizare in favoarea unei gradinite sub forma de bancute. Costul de achizite a bancutelor este de 2.000 lei, plus TVA.

– achizitie bunuri in baza facturii
%=401     2480
303         2000
4426         480

– acordare sponsorizare in baza contractului de sponsorizare
6582=303    2000

Aceasta cheltuiala este nedeductibila la calculul impozitului pe profit dar reduce impozitul pe profit anual, in procent de 3 la mie din CA, fara a depasii 20% din impozitul pe profit anual.

– colectare TVA pentru depasire plafon in baza autofacturii
(2000 – 900)*24% = 264
900 = 300.000 CA * 3 la mie

635=4427   264

Aceasta cheltuiala este nedeductibila la calculul impozitului pe profit, pentru ca nu este efectuata in scopul realizarii de venituri impozabile.

Legislatie – analiza din punct de vedere fiscal

O entitate are dreptul sa efectueze sponsorizare catre entitati cu caracter social: ONG-uri, scoli, spitale, camine de batrani, etc. Conform Legii 32/1994 este obligatorie existenta contractului de sponsorizare incheiat intre parti.

Din punct de vedere al TVA, se poate deduce TVA-ul de la achizitie, numai daca valoarea sponsorizarii se incadreaza in procentul de 3 la mie din cifra de afaceri – calculata conform Art. 128, alin. 8, lit. f, NM alin. 10, lit. b. Concret este vorba despre sumele din Jurnalele de vanzari sau rd.17 minus rd.5 din Declaratia 300, generate pentru intreg anul. Pentru diferenta se colecteaza TVA, prin emiterea autofacturii. Suma rezultata se include in D300 depus pentru ultima perioada fiscala (luna sau trimestru) din an.
Obligatia colectarii TVA apare pentru donatia/sponsorizarea in bunuri si nu in bani.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuiala cu sponsorizarea este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit, insa reduce impozitul pe profit anual, in procent de 3 la mie din cifra de afaceri, fara a depasii 20% din impozitul pe profit anual – Art. 21, alin.4, lit. p. Reducerea de impozit se reflecta in D101 aferenta anului, depunsa pana in data de 25.03.N+1.
Cifra de afaceri din punct de vedere al impozitului pe profit, cuprinde veniturile din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii din care se scad reducerile comerciale acordate si se adauga subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri – NM pct. 49 indice 1, lit. a.
Suma integrala a sponsorizarii poate fi dedusa integral timp de 7 ani conscutivi.

Daca firma este platitoare de impozit pe venit – microintreprindere, fiscal nu se deduce nimic din impozitul pe venit datorat.

Contractele de bursa privata sunt asimilate tot unei sponsorizarii, conform Legii 376/2004.

 

 Concluzii:

1. Trebuie sa avem la baza raportul juridic – contractul de sponsorizare.
2. Avem doua conditii de indeplinit pentru sponsorizarea la persoanele juridice – minim dintre: 3 la mie din Cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat.
Societatea poate face sponsorizare pentru cat doreste, dar deductibil fiscal va fi limita minima dintre cele doua conditii.
3. Pentru sponsorizarea in bunuri (nu in numerar) apare obligatia colectarii TVA a celui care face sponsorizarea. Si aici avem un plafon neimpozabil – 3 la mie din Cifra de afaceri. Pentru diferenta se colecteaza TVA.

Minus de inventar – monografie contabila, TVA, impozit pe profit

Minusurile din gestiune se determina numai pe baza de inventar.

Monografie contabila

Inregistrarea in contabilitate a minusului neimputabil se face prin urmatoarea nota contabila:

% = 371
607
378
4428

Pentru a stabili valoarea adaosului comercial, corespunzator minusului de gestiune, se calculeaza K.
K = (SIC 378 + RC 378) / (SID 371 + RD371) – (SIC 4428 – RC 4428)

Valoarea coeficentului K se inmulteste cu valoarea minusului de inventar, la pret cu amanuntul fara TVA neexegibila. Adaosul comercial aferent minusului se determina in baza urmatoarei formule: 378 = (607 – 4428) * K.

TVA neexigibila se calculeaza dupa urmatoarea formula 371 * 24/124.

Cheltuiala cu marfa este egala cu 371 – 4428 – 378.

Inregistrari din punct de vedere al TVA

La data procesului-verbal de inventariere se va ajusta TVA-ul dedus la achizitia marfurilor. Vezi Art. 148, alin. 1, lit. c si NM pct. 53, alin. 6 si 7 – Codul fiscal.

Inregistrarea in contabilitate a ajustarii se face in urmatorul fel:

635 = 4426    604*24%

TVA rezultat din ajustare se cuprinde in declaratia 300 la randul 30 ”Regularizari de taxa dedusa” cu semnul minus.

Impozit pe profit pentru minusul de gestiune

Cheltuiala cu minusul de gestiune si cu ajustarea TVA este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit. Vezi Art. 21, alin.4, lit. c – Codul Fiscal.

Monografie finantare nerambursabila

MONOGRAFIA principalelor operaţiuni derulate de agentii economici care realizează obiective de investiţii cu finanţare din fonduri FEADR

1. Evidenţierea cheltuielilor efectuate pe parcursul derulării investiţiei

231 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie” = 404 ,,Furnizori de imobilizări” , 401 ,,Furnizori” (după caz)

2. Depunerea cererii de plată – înregistrarea sumelor de primit

445 ,,Subvenţii” = 4751 ,, Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

3. Primirea fondurilor FEADR

5121 ,, Conturi la bănci în lei” = 445 ,, Subvenţii”

4. Achitarea furnizorilor

404 ,,Furnizori de de imobilizări”, 401 ,,Furnizori” (după caz) = 5121 ,, Conturi la bănci în lei”

5. Înregistrarea în patrimoniul agentului economic a obiectivului de investiţii sau dotărilor, după caz

212, 213, 214, 303 = 231 231 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie”

6. Înregistrarea în contabilitate a amortizării concomitent cu înregistrarea pe venituri a cotei părţi din amortizare aferentă părţii finanţate din FEADR

681 ,,Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele pentru depreciere” (analiticul corespunzător) = 281 ,,Amortizări privind imobilizările corporale” (cu valoarea integrală a amortizării lunare)

603 ,,Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” = 303 ,,Materiale de natura obiectelor de inventar” (cu valoarea integrală a obiectelor de inventar)

Concomitent cu :

4751 ,, Subvenţii guvernamentale pentru investiţii” = 7584 ,,Venituri din subvenţii pentru investiţii”

(cu cota parte din amortizarea lunară aferentă finanţării FEADR sau cota parte din valoarea obiectului de inventar)