Declarația 600 – tot ce trebuie să știi pentru a o depune corect

 

Când se depune declarația 600?

 • Declarația 600 se depune în termen de 30 zile de la înființare.
 • Declarația 600 se mai depune până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se stabilesc plăți anticipate. – art. 151, alin. 6 CF –

Cine nu depune D600 în 2017?

 • Pensionarii; – art. 150 CF –
 • Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurare (gen avocații);  – art. 150 CF –
 • Persoanele fizice care au un venit net realizat în anul anterior sub 35% din câștigul salarial mediu brut.  – art. 148, alin. 4 CF –

Cine depune D600 în 2017?

Celelalte categorii, enumerate la Art. 137, alin.1, sunt obligate să depună declarația 600 și să efectueze plăți anticipate.

Baza de calcul pentru plata anticipată la pensii este:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul Fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

– art. 148 alin. 1, 2 si 3 CF –

Pe site MFP a fost publicat in 23 ianuarie 2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Astfel, conform art 16, câstigul salarial mediu brut pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Baza la care se calculează cota de contribuție datorată anticipat este de 1096 lei/lună (35% din câștigul salarial mediu brut, dacă ținem cont de proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentrul anul 2017). La regularizare se va plăti diferența dintre venitul net realizat și baza lunară de calcul la care s-a plătit anticipat, cu încadrarea în plafonul minim si maxim. Plafonul maxim la contribuția CAS este echivalentul a 5 ori câștigul salarial mediu brut. – art. 152, alin. 2 CF

Plata diferenței se face în baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile. – art. 152, alin. 6 CF –

Pentru ce cotă de contribuție se poate opta?

 • 10.5%
 • 26.3%

Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente este cota pentru contribuţia individuală de asigurãri sociale care de exemplu, pentru condiţii normale de muncă este de 10,5%.

Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă de 26,3%, bifȃnd căsuţa corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale aferente condiţiilor normale de muncă;

Opțiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru următorul an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală. – art. 151, alin. 7 CF –

Cum se poate depune D600?

 • Direct la registratură, pe suport hârtie;
 • La oficiul poștal, prin scrisoare recomandată;
 • Online, prin transmitere la distanță pe portalul ANAF.

 

Calendar declarații 2017 pentru PFA, II și IF

Astăzi vreau să ne ocupam un pic și de PFA, II și IF. Vreau să analizăm pe scurt dar cuprinzător, ce declarații se depune.

La înființare —

În termen de 15 zile de la înființarea PFA, II sau IF la Registrul Comerțului, acesta trebuie să depună la finanțe următoarele declarații:

 • Declarația 220 – declarație estimativă a veniturilor și cheltuielilor care urmează să le faci în primul an de activitate.

Pe baza acestei declarații vei primi Decizia de impunere de la ANAF cu plățile anticipate la impozitul pe venit și sănătate. Decizia care urmează să o primești, este anticipată și are numărul 260.

Pe baza deciziei plata trebuie făcută în termen de 60 de zile pentru a nu plătii și accesorii (dobânzi plus penalități de întârziere).

Plata care o faci cu această ocazie este anticipată și regularizarea se va face în baza Declarației 200 care o vei depune până în 25 mai a anului următor. Regularizarea o primești de la ANAF undeva prin septembrie-noiembrie a anului următor. Decizia are numărul 250.

 • Declarația 600 – în baza acestei declarații te asiguri la sistemul public de pensii.

Nu depun Declarația 600:

 • pensionarii,
 • persoanele fizice asigurate la sisteme proprii de asigurare (gen avocații),
 • persoanele care realizează venituri din agricultură,
 • persoanele fizice care au un venit net realizat în anul anterior sub 35% din câștigul salarial mediu brut.

Celelalte categorii, enumerate la Art. 137, alin.1, sunt obligate să depună declarația 600 și să efectueze plăți anticipate.

Termenele de plată la PFA, II, IF a impozitului, sănătății și a pensiei este 25 a ultimei lunii din trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie.

În 30 zile trebuie să cumperi Registrul Unic de Control.

Începând cu anul 2015, nu mai este obligatorie parafazarea și semnarea Registrului de încasări și plăți, și a Registrului inventar de către Administrația fiscală.

Este în plan Registru de evidență fiscală, dar încă nu au fost date normele de aplicare, deci nu știm ce regim de impozitare trebuie să aibă PFA, II, IF care trebuie să dețină acest tip de registru. Încă așteptăm normele.

Ulterior înființării —

 • Declarația 220 se mai depune și cu următoarele ocazii:

până la 31 ianuarie depun contribuabilii impuși la normă de venit care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare de 100.000 euro. Aceștia au obligația ca începând cu 1 ianuarie anul curent să determine veniturile în sistem real, adică în baza contabilității în partidă simplă.

până în 25 mai ,odată cu Declarația 200 depun cei care au realizat pierderi mari și cei care estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul anterior.

Dacă depui Declarația 220 la începutul anului, atunci vei plăti impozitul și contribuția la sănătate la nivelul venitului net declarat prin 220, nu la nivelul venitului net declarat în anul anterior prin declarația 200.

 • Declarația 600 se depune anual până în 31 ianuarie pentru asigurarea la pensii.

Nu depun Declarația 600:

 • pensionarii,
 • persoanele fizice asigurate la sisteme proprii de asigurare (gen avocații),
 • persoanele care realizează venituri din agricultură,
 • persoanele fizice care au un venit net realizat la 2015 sub 35% din câștigul salarial mediu brut.

Celelalte categorii, enumerate la Art. 137, alin.1, sunt obligate să depună declarația 600 și să efectueze plăți anticipate.

 • Declarația 200 

Declarația 200 la PFA-uri o putem asemăna, într-un fel, cu bilanțul la societățile comerciale. Se depune până în 25 mai a anului următor. Acesta este declarația care încheie anul la un PFA, II, IF. În baza ei se declară veniturile și cheltuielile din întreg anul fiscal.

Atenție: când spun venituri mă refer la încasări, nu la facturat iar când spun cheltuieli mă refer la plăți, nu la facturi primite și neachitate.

În baza Declarației 200, o să primești de la ANAF Decizia de impunere finală 250 unde vei plăti diferența dintre ce ai declarat în 200 și ce ai plătit anticipat în baza deciziei anticipate 260.

Declarații în funcție de vectorul fiscal —

În funcție de vectorul fiscal, un PFA, II, IF mai poate depune următoarele declarații:

 1. Declarația 300 – decontul de TVA pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Se depune lunar sau trimestrial.
 2. Declarația 394 – se depune odată cu decontul de TVA.
 3. Declarația 390 – se depune de către cei care au achiziții și/sau livrări în UE cu partener care este înregistrat și el în scopuri de TVA în țara lui, nu în România. Se depune lunar, indiferent de perioada fiscală la TVA și doar atunci când este cu sume. Nu se depune pe 0.
 4. Declarația 112 – dacă PFA, II, IF are angajați. Se depune lunar sau trimestrial.

Declarația 094 – cine o depune?

Termen depunere pentru declarația 094

Declarația 094 se depune anul acesta până în 25 ianuarie.

Cine depune Declarația 094?

1. Declarația 094 se depune de către plătitorii de TVA înregistrați conform art. 316 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care au cod special de TVA, NU depun formularul 094.
2. A doua condiție este ca persoana impozabilă să aibă în vectorul fiscal perioada la TVA trimestrul.
3. Să nu fi efectuat AIC de bunuri în anul precedent.
4. Să nu depășească plafonul la cifra de afaceri de 100.000 euro, care se calculează la cursul de la 31.12.N-1. Pentru anul 2017 plafonul in lei este calculat la cursul de 4,5411 lei.

Declarația 094 o depun SRL, PFA, II cu precizarea că trebuie să fie respectate condițiile.

 Unde se depune Formularul 094?

Formularul 094 se depune la organul fiscal direct la registratură sau prin poștă cu scrisoare recomandată. Formularul 094, NU se poate depune online.

La ce mai trebuie să fii atent?

Dacă la 31.12.2016 avem CA sub 100.000 Euro la cursul de 4.5411 lei, respectiv 454.411 lei și nu s-a efectuat în 2016 nici o achiziție intracomunitară de bunuri (AIC) atunci perioada fiscală la TVA va fi trimestrul:
– dacă firma este la trimestru -> rămâne la fel, depune declarația 094 până în 25 ianuarie 2017;
– dacă firma este la lună -> depune 010 până în 15 ianuarie 2017, pentru schimbarea perioadei fiscale la trimestru.

Vezi și articolul ”Cum determin perioada fiscala la TVA?”

Cum determin perioada fiscală la TVA?

În ceea ce priveste perioada fiscală la TVA, putem avea trei situații conform Codului Fiscal Art. 322.

1. PF = LUNA, CA < 100.000 Euro, NU s-a efecuat AIC de bunuri ===> PF = TRIMESTRUL

– până pe 15.01 se depune D010 sau D070, în care se declară CA realizată pe anul precedent și se bifează schimbarea perioadei fiscale de la lună la trimestru.

2. PF = TRIMESTRUL, CA > 100.000 Euro ===> PF = LUNA

– până pe 15.01 se depune D010 sau D070, în care se declară CA realizată pe anul precedent și se bifează schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.

3. PF = TRIMESTRUL, CA < 100.000 Euro, NU a efectuat AIC de bunuri ===> PF = TRIMESTRUL

– până pe 25.01 se depune D094, în care se declară CA și se menționează faptul că nu s-au efectuat AIC de bunuri în anul precedent.

Pentru cursul euro se folosește cursul de la sfârșitul anului, valabil pentru 31 decembrie. Anul acesta cursul valabil este de 4,5411 lei.

Atenție! Persoanele impozabile care au avut în anul precedent ca perioadă fiscală LUNA pentru că au efectuat AIC de bunuri, vor avea LUNA și pentru anul curent.

Cum se determină cifra de afaceri de 100.000 Euro la TVA?

Este vorba despre cifra de afaceri stipulată la art. 310 din Codul Fiscal.

Cifra de afaceri este constituită din valoarea totală (fără TVA) a operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România.

Nu se cuprind in cifra de afaceri livrările de mijloace fixe și livrările de active necorporale dacă sunt accesorii activității principale.

În cifra de afaceri se cuprind inclusiv facturile de avansuri încasate sau neîncasate și alte facturi emise înainte de data livrării/prestării.


AIC = achiziție intracomunitară.
PF = perioada fiscală.
CA = cifra de afaceri.

Baza legala: Art. 322 Noul Cod Fiscal.

Ce informații trebuie cuprinse în Declarația 010 la început de an?

Declarația de mențiuni 010, are mai multe termene de depunere, în funcție de modificările din vector. Astfel, ne putem găsi în una sau mai multe dintre situațiile următoarele:

1. Declarația de mențiuni se depune până în 10 ianuarie pentru:

 • Scoaterea din evidența plătitorilor de TVA

Se depune de contribuabilii a căror cifră de afaceri de anul trecut și cifră de afaceri de anul în curs până la data solicitării scoaterii din evidența plătitorilor de TVA, nu depășește plafonul de scutire de la Art. 152, alin.1, respectiv 220.000 lei.

2. Declarația de mențiuni se depune până în 15 ianuarie pentru:

 • Modificare perioadă fiscală la TVA

A. Firma este plătitoare de TVA lunar

În acest caz, trebuie să faci următoarele verificări:

– Din Jurnalele de vânzări generate pe întreg anul, iei baza impozabilă (valoarea la care s-a calculat TVA).
Dacă această bază impozabilă este mai mică decât contravaloarea în lei a sumei de 100.000 euro, la cursul BNR valabil la 30.12.N-1, respectiv 4,5411 lei pentru anul 2017, depui 010 pentru modificare perioadă fiscală din lună în trimestru.

Atenție! Aici mai ai de făcut o verificare înainte de a trece la trimestru! Trebuie să verifici să nu ai în anul anterior achiziții intracomunitare de bunuri. În acest sens, verifici Declarațiile 390 dacă au sume pe cod A. În caz că ai avut  în anul anterior AIC de bunuri, chiar dacă cifră de afaceri realizată este mai mică de 100.000 Euro, rămâi la TVA lunar.

B. Firma este plătitoare de TVA trimestrial

– Tot din Jurnalele de vânzări generate pentru tot anul, verifici cifra de afaceri de 100.000 Euro. Dacă ai realizat în anul anterior o cifră de afaceri mai mare decât 100.000 Euro, în echivalentul în lei al cursului BNR valabil la 30.12. N-1, treci de la trimestru la lună. În acest sens depui până la data de 15 ianuarie, Declarația 010 pentru modificare perioadă fiscală din trimestru la lună.

Baza legală: Art. 322 Codul Fiscal și Codul de procedură fiscală Art. 88

3. Declarația de mențiuni se depune până în 31 ianuarie pentru:

 • Modificare perioadă fiscală la contribuțiile salariale – Declarația 112

Declarația 112 se depune lunar, dar prin excepție se poate depune și trimestrial.

Pentru a depune Declarația 112 trimestrial, trebuie îndeplinite următoarele condiții, în funcție de forma juridică:
– asociații, fundații, alte entități fără scop patrimonial, pot opta pentru trimestru;
– persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit în anul anterior să aibă venituri totale mai mici de 100.000 euro și un număr mediu de până la 3 salariați;
– persoanele juridice plătitoare de impozit micro să aibă un număr mediu de până la 3 salariați;
– PFA, II trebuie să aibă personal angajat în baza contractului individual de muncă. Aici altă condiție nu avem. Art. 80 CF.

Mențiunea privind perioada fiscală la Declarația 112 se depune prin 010 până la data de 31 ianuarie – Art. 147, alin. 8 CF.

4. Declarația de mențiuni se depune până în 15 ianuarie sau 31 martie pentru:

 • Modificare sistem de impozitare – micro sau profit?

A. Firma este plătitoare de impozit pe microîntreprinderi (impozit pe venit)

Verifici total venituri din Balanța generată la Decembrie, pe total sume. Atenție pe partea de diferențe de curs, intră în calcul, numai diferența dintre veniturile și cheltuielile din diferențe de curs (765-665). În total venituri pentru micro, nu intră: variația stocurilor, producția de active, iar restul le verifici tu la Art. 53 CF.

Totalul veniturilor din Balanța pentru Decembrie, trebuie să fie mai mare decât 100.000 Euro. Echivalentul în lei al cifrei de afaceri de 100.000 Euro se calculează la cursul comunicat de BNR in 31.12. N-1, respectiv 4,5411 lei la 2017.

Dacă la 31 decembrie ai o bază impozabilă mai mare de 100.000 euro, societatea depune declarația 010 până pe data de 15 ianuarie pentru modificarea vectorului fiscal de la micro la profit. La Declarația 010 se atașează o copie după balanța lunii Decembrie.

B. Firma este plătitoare de impozit pe profit

În cazul în care faci verificările de la punctul anterior, și baza impozabilă este mai mică decât 100.000 Euro, societatea trece de la impozit pe profit la impozit pe venit(micro). În acest sens depui Declarația de mențiuni 010 până pe data de 31 martie.

Verifică înainte Art. 47, 48 CF pentru a nu te încadra la excepții. Sunt unele excepții de la aplicarea impozitului pe venit, chiar dacă ai realizat o cifră de afaceri mai mică de 100.000 Euro.

Deci ATENȚIE mențiunea se depune prin 010 până la data de 15 ianuarie – dacă treci la profit și 31 martie – dacă treci la micro. – Art. 55, alin. 2 și 3 CF.

Cuantum amenzi declarații fiscale, plus penalități de nedeclarare

Codul de procedură fiscală, valabil din 2016 Legea 207/2015, reduce amenzile aplicabile persoanelor juridice care NU se încadrează în categoria contribuabililor mari și mijlocii, la nivelul amenzilor aplicabile persoanelor fizice. Totuși, din 2016, trebuie să ținem cont de penalitatea de nedeclare.

Astfel avem următoarele plafoane de amenzi:

1. Amenda declarații informative – Formular 394

 • persoane juridice micii și persoane fizice: amenda 2.000 – 3.500 lei
 • persoane juridice mari și mijlocii: amenda 12.000 – 14.000 lei

2. Amenda declarații fiscale pentru:

a. Obligația de înregistrare fiscală sau de mențiuni – Formulare  010, 020, 030, 050, 070, 080, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 097, 099, 600 şi, respectiv, declarația privind sediile secundare;

b. Obligațiile de plată – Formulare 100, 101, 112, 120, 122, 300, 301, 307, 311, 319;

c. Declarațiile informative – Formulare 205, 208, 392A,B, 393, 400:

 • persoane juridice micii și persoane fizice: amenda 500 – 1000 lei
 • persoane juridice mari și mijlocii: amenda 1.000 – 5.000 lei

3. Amenda pentru nedepunere 390 este universală, fiind cuprinsă între 1.000 – 5.000 lei. Depunerea unei declarații incorecte sau incomplete constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

4. Amenzi pentru declarațiile privind veniturile persoanelor fizice și ale asocierilor fără personalitate juridică – Formulare  200, 201, 204, 209, 220, 221, 223, 224, 225:

 • amenda 50 – 500 lei

Trebuie să știi! Dacă amenda este achitată în 48 ore de la data Procesului-verbal, se înjumătățește cunatumul amenzii.

Penalitatea de nedeclarare

Aceste penalități se vor aplica doar creanțelor fiscale născute DUPĂ data de 1 ianuarie 2016. Începând cu această dată, pentru obligațiile fiscale nedeclarate sau declarate incorect se pot stabili, de organele de inspecție fiscală o penalitate de nedeclarare de 0.08%/zi.

Așadar aceste penalități de nedeclarare pot fi stabilite DOAR de organele de inspecție fiscală prin emiterea unei decizii de impunere. Organul fiscal NU va stabili penalitate de nedeclarare dacă aceasta va fi mai mică de 50 lei. Dacă se stabilește penalitate de nedeclarare NU se mai stabilește și amendă.

Această penalitate se poate reduce cu 75% dacă plata se face în anumite intervale de timp.

Penalitatea se majorează cu 100% dacă provine din fapte de evaziune fiscală.


Baza legala: Legea 207/2015, art. 336, art. 181.