Monografie contabilă și tratament fiscal pentru minus de inventar neimputabil

Minusurile din gestiune se determină numai pe bază de inventar.

Lipsurile imputabile/neimputabile se evaluează la valoarea de înlocuire. Această valoare reprezintă costul de achiziție al bunului respectiv (constatat lipsă), format din: – prețul de cumpărare + taxele nerecuperabile + cheltuielile de transport (aprovizionare) + alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune (adaosul comercial în cazul mărfurilor destinate revânzării).

Monografie minus inventar neimputabil

1. Înregistrarea în contabilitate a minusului de inventar:

a. Gestiune la preț de vânzare cu amănuntul

% = 371
607
378
4428

Pentru a stabili valoarea adaosului comercial, corespunzător minusului de gestiune, se calculează K.
K = (SIC 378 + RC 378) / (SID 371 + RD371) – (SIC 4428 – RC 4428)

Valoarea coeficentului K se înmulțește cu valoarea minusului de inventar, la preț cu amănuntul fără TVA neexegibilă. Adaosul comercial aferent minusului se determină în baza următoarei formule: 378 = (607 – 4428) * K.

TVA neexigibilă se calculează după formula 371 * 20/120 (cota de TVA valabilă pentru gestiunea în cauză).

Cheltuiala cu marfa este egală cu 371 minus 4428 minus 378.

b. Gestiune la cost de achiziție

6xx = 3xx

2. Imputarea minusului

461 = 7588

3. Administratorul/asociații fac o decizie prin care se hotărăște ca suma să se treacă pe pierderi. Nu avem la cine imputa minusul de gestiune.

Nota contabilă: 6588 = 461

Tratament fiscal minus de inventar

1. Înregistrări din punct de vedere al TVA pentru minusul de inventar neimputabil

La data procesului-verbal de inventariere se va ajusta TVA-ul dedus la achiziția mărfurilor. Vezi Art. 304, alin. 1, lit. c si NM pct. 78, alin. 6 și 7 – Codul fiscal.

Înregistrarea în contabilitate a ajustării se face în următorul fel:

635 = 4426    6xx * cota de TVA

TVA rezultat din ajustare se cuprinde în declarația 300 la rândul 30 ”Regularizări de taxa dedusă” cu semnul minus.

2. Impozit pe profit pentru lipsa inventar

Cheltuiala cu minusul de gestiune și cu ajustarea TVA este cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit. Vezi Art. 25, alin.4, lit. c – Codul Fiscal.

3. Impozit pe venit pentru minusul de gestiune

Codul Fiscal nu prevede nici o sarcină fiscală în plus pentru minusurile de inventar neimputabile la microîntreprinderi. Dar, pentru a sta liniștit, poți să incluzi în baza de impozitare micro, suma din 7588.

Modificare sistem de impozitare 2017 – profit, micro sau impozit specific?

Anul 2017 este un an de tranziție pentru aceste trei tipuri de impozitare. Sfatul meu este să aștepți cu depunerea D010 pentru modificare vector, până spre 25 februarie.

Textul legii, alin. 48, art. 7 din Codul Fiscal, spune așa:

(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

Așadar, ne putem găsi în una dintre următoarele situații:

1. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri sub 100,000 euro.

Dacă sunt respectate cumulativ condițiile de la art. 47 și 48 cu alin. 6 Codul Fiscal, strict în anul 2017, rămânem la impozit pe profit până la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Vom fi plătitori de impozit pe microîntreprinderi începând cu 1 februarie 2017. În acest sens declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la data de 25,02,2017.


2. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri peste 100,000 euro dar totuși mai mică de 500,000 euro.

Rămânem în ianuarie la impozit pe profit și numai din 01 februarie vom trece la impozitul micro. Declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la data de 25,02,2017.


3. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri sub 500.000 euro dar peste 20% venituri din consultanță

Nu îmi schimb regimul de impozitare. Rămân la impozit pe profit. Nu depun Declarația 010 pentru modificare vector fiscal.


4. Dacă la 31,12,2016 am cifră de afaceri sub 500,000 euro și totuși vreau să trec la profit, am o posibilitate.

Majorez capitalul social la 45,000 lei (aprox. 10,000 euro, față de 25,000 euro cât era până la 31 decembrie 2016).

 • Dacă am capital social 45,000 lei la 31,12,2016 pot opta pentru impozitul pe profit începând cu 1 ianuarie 2017.
 • Dacă urmează să îmi majorez capitalul social, cândva în 2017, pot opta pentru trecerea la impozit pe profit începând cu trimestrul în care această condiție este îndeplinită, dar numai după ce am parcurs condiția formală (vezi mai jos).

Vezi art. 48, alin. 5, indice 2 Codul Fiscal.

Update important: Aici avem de îndeplinit o condiție formală.

 • am sub 500,000 euro cifra de afaceri și capital social peste 45,000 lei la decembrie 2016, deci în ianuarie rămân la impozit pe profit,
 • în februarie trec la micro (pentru că am sub 500,000 euro), așa că depun 010 până la 25,02,2017,
 • acum ca microîntreprindere pot opta pentru impozit pe profit (am capital social peste 45,000 lei), așa că depun iar 010, pentru trecerea la impozit pe profit cu trimestrul respectiv.

Dacă urmez această procedură, defapt pentru tot trimestrul I al anului 2017, voi calcula impozit pe profit, doar că în vector voi face modificare de la impozit pe profit la impozit pe micro, după care iar la impozit pe profit.

S-au gândit, că tipele de la vector nu vor avea suficiente 010 de operat. Oricum îți cam prinzi urechile. 🙂


5. Desfășor una dintre activitățile pentru impozit specific (restaurant, bar, cazare)

Așteptăm norme!

S-ar putea să devin micro începând cu 01 februarie 2017, dacă am sub 500,000 euro. Pentru ianuarie 2017, rămân la impozit pe profit. Sau poate, trebuie să plătesc impozit specific de la 01 ianuarie 2017 (chiar dacă am sub 500,000 euro). Declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la 31,03,2017. Când v-a fi clar cum trebuie procedat, voi reveni asupra materialului. Așteptăm norme!


6. Dacă desfășor și alte activități (pe lângă restaurant, bar, cazare)

Atunci nu trec la impozit specific ci rămân la impozit pe profit în ianuarie 2017. Dar dacă cifra de afaceri la decembrie 2016, este sub 500,000 euro pot opta pentru impozit micro de la 01 februarie 2017. Declarația pentru modificarea vectorului fiscal se depune până în 25,02,2017.

Nota bene
Impozitul specific este aplicabil doar plătitorilor de impozit pe profit. Pentru a vedea care sunt condițiile și codurile CAEN, care intră sub incidența acestui impozit, te rog să consulți sinteza de aici.


Pentru a cunoaște ce intră în plafonul de 100.000 euro respectiv 500.000 euro, trebuie analizat Art. 53:

Aduni veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scazi reducerile înregistrate în 709, adaugi reducerile primite din 609, adaugi veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societățile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adaugi 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ai înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel inițial) și adaugi numai diferența favorabilă dintre 7651 și 6651, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial).

Așa obții baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit (microîntreprindere).

Mulțumirile merg la Consultant Fiscal Cornel Grama

15 informații utile pentru antreprenori la început de an

În materialul de azi am conceput o schiță pentru informarea firmelor cu privire la ce este valabil în 2017 și ce ar trebui să cunoască în linii mari fiecare antreprenor. Te rog să completezi la comentarii, dacă consideri că lista ar trebui să cuprindă și alte informații, după care voi actualiza acest material.

 1. Salariul minim din 1 februarie va fi 1450 lei. Acum este 1250 lei. Așadar contribuțiile la stat pentru salarii vor crește. Veți avea mai mult de plată 🙁

 2. Ziua de 24 ianuarie și 1 iunie va fi zi liberă legală. În această zi nu se lucrează. Angajaților care lucrează totuși, li se oferă un spor de 100% sau zi liberă în următoarele 30 de zile. Alte zile libere: prima și a doua zi de Paști; 1 mai; prima și a doua zi de Rusalii;  Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei; 1 decembrie; prima și a doua zi de Crăciun; 1 și 2 ianuarie.

 3. S-a modificat cota de impozitare la micro. Dacă aveți un angajat cu normă întreagă (sau mai mulți) cota va fi de 1%, dacă nu aveți angajați (sau aveți dar nu însumează o normă întreagă 8 ore/zi) cota de impozit va fi 3%.

 4. S-a majorat plafonul pentru micro de la 100.000 euro la 500.000 euro. Sunt și unele excepții dar în general va fi greu să fii la impozit pe profit.

 5. La dividende, începând cu 1 februarie rămâne doar impozitul de 5%. Contribuția la sănătate pentru dividende se aplică doar pe luna ianuarie 2017.

 6. Cota standard de TVA este 19%, față de 20% cât a fost în 2016. Cota redusă de 9% rămâne la fel. Aceasta se aplică la mâncare, băuturi nealcoolice, apa menajeră, altele.

 7. S-a eliminat obligativitatea înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari. Însă dacă aveți tranzacții în UE trebuie obținut cod special de TVA, în caz că sunteți neplătitor de TVA.

 8. Pentru serviciile non-ue se plătește TVA în țară, de neplătitorii de TVA.

 9. Dacă doriți să faceți reclamă pe Google sau Facebook, să mă contactați înainte. Trebuie obținut cod special de TVA, și veți plăti TVA în țară pentru aceste operațiuni. Procedură valabilă la neplătitorii de TVA.

 10. Până la nivelul sumei de 220.000 lei (aprox. 49.000 euro) puteți rămâne neplătitor de TVA.

 11. Dacă aveți cifră de afaceri sub 220.000 lei și sunteți la TVA, puteți să ieșiți de la TVA.

 12. Persoanele juridice (nu PFA, II) care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul și au cifra de afaceri de peste 10.000 euro, sunt obligate să dețină POS pentru încasarea vânzărilor. Dacă aveți alimentație publică, servicii NU este obligatoriu să dețineți POS.

 13. Dacă aveți cod CAEN de restaurant, bar, cazare și nu sunteți microîntreprindere, datorați impozit specific în loc de impozit pe profit.

 14. Dacă sunteți PFA, și aveți venituri peste 938 lei pe lună, sunteți obligat la plata pensiei. Aprox. 98 lei pe lună, cu regularizare în anul următor.

 15. Completarea, urmează în baza comentariilor. 😀

Cum determin perioada fiscală la TVA?

În ceea ce priveste perioada fiscală la TVA, putem avea trei situații conform Codului Fiscal Art. 322.

1. PF = LUNA, CA < 100.000 Euro, NU s-a efecuat AIC de bunuri ===> PF = TRIMESTRUL

– până pe 15.01 se depune D010 sau D070, în care se declară CA realizată pe anul precedent și se bifează schimbarea perioadei fiscale de la lună la trimestru.

2. PF = TRIMESTRUL, CA > 100.000 Euro ===> PF = LUNA

– până pe 15.01 se depune D010 sau D070, în care se declară CA realizată pe anul precedent și se bifează schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.

3. PF = TRIMESTRUL, CA < 100.000 Euro, NU a efectuat AIC de bunuri ===> PF = TRIMESTRUL

– până pe 25.01 se depune D094, în care se declară CA și se menționează faptul că nu s-au efectuat AIC de bunuri în anul precedent.

Pentru cursul euro se folosește cursul de la sfârșitul anului, valabil pentru 31 decembrie. Anul acesta cursul valabil este de 4,5411 lei.

Atenție! Persoanele impozabile care au avut în anul precedent ca perioadă fiscală LUNA pentru că au efectuat AIC de bunuri, vor avea LUNA și pentru anul curent.

Cum se determină cifra de afaceri de 100.000 Euro la TVA?

Este vorba despre cifra de afaceri stipulată la art. 310 din Codul Fiscal.

Cifra de afaceri este constituită din valoarea totală (fără TVA) a operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România.

Nu se cuprind in cifra de afaceri livrările de mijloace fixe și livrările de active necorporale dacă sunt accesorii activității principale.

În cifra de afaceri se cuprind inclusiv facturile de avansuri încasate sau neîncasate și alte facturi emise înainte de data livrării/prestării.


AIC = achiziție intracomunitară.
PF = perioada fiscală.
CA = cifra de afaceri.

Baza legala: Art. 322 Noul Cod Fiscal.

Ce documente trebuie să prezinți în cazul unui control ANAF?

În cadrul unei campanii de informare desfășurate de ANAF la nivel național, au apărut materiale informative care detaliază aspectele urmărite în cazul unor controale ANAF.

Așadar documentele cerute în cazul unui control ANAF sunt:

1. Casa de marcat
Lângă casa de marcat trebuie să puteți pune la dispoziție:
– cartea de intervenții;
– declarația de instalare a casei de marcat;
– registrul special al casei de marcat.

2. Registrul de casă
Pentru justificarea încasărilor și plăților se întocmește registrul de casă.
ANAF controlează raportul X al casei de marcat din care rezultă totalul vânzărilor până la momentul controlului.
Solicită de asemenea documente de plată (chitanțe, dispoziții de plată) pentru sumele scoase din unitate cu diferite justificări (plată furnizor, plată salarii, depunere bani în banca, etc) și documentele de încasare (chitanțe pentru perioda de nefuncționalitate a casei de marcat – încasări trecute defapt și în registrul special al casei de marcat, dispoziții de încasare).

3. Documente care atestă proveniența mărfuriilor din unitate și documentele de evidență gestionară
Acestea pot fi:
– facturi;
– avize de însoțire a mărfii;
– documente vamale;
– borderouri de achiziție (Atenție! Borderoul de achiziție NU este pentru produsele agricole)
– file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol;
– note de recepție și constatare de diferențe;
– alte documente de evidență a stocurilor, adoptate prin proceduri proprii cu privire la conducerea contabilității, respectiv prin intermediul politicilor contabile (de exemplu raport de gestiune, balanța analitică a stocurilor, fișe de magazie etc.)

4. Registrul unic de control

Te rog să observi importanța Manualului de politici contabile, prin intermediul lui ne este oferită posibilitatea de a ne organiza contabilitatea. Acest manual primește o tot mai mare importanță. Prin Manualul de politici contabile ne stabilim și circuitul documentelor, ce documente se întocmesc, etc.

A doua observație importantă, zic eu, este accentul care se pune pe contabilitatea primară în timp real. În cadrul fiecărei unități trebuie ținută contabilitatea primară în timp real.

Așadar, ține cont de aceste aspecte în organizarea activității tale.


Dacă crezi că te ajută, îți recomand, să consulți documentele care sunt cerute la controalele ITM pe relații de muncă.

Termene depunere Revisal

Care sunt termenele de depunere a Revisal atât la angajare cât și la modificarea elementelor CIM (Contract individual de muncă). Legea aferentă Revisal este HG 500/2011.

Operație:

a) elemente de identificare ale salariaților

– termen depunere la angajare: cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității;

– termen depunere la modificare: cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Aici avem o excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

b) data angajării

– termen depunere la angajare: cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității.

c) perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea

– termen depunere la angajare: cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității;

– termen depunere la modificare:

 • cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii detașării;
 • cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

d) funcția/ ocupația

– termen depunere la angajare: cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității;

– termen depunere la modificare: cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

e) tipul contractului

– termen depunere la angajare: cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității;

– termen depunere la modificare: cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

f) durata timpului de lucru

– termen depunere la angajare: cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității;

– termen depunere la modificare: cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

g) salariul, sporurile permanente și cuantumul lor

– termen depunere la angajare: cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității;

– termen depunere la modificare: cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

h) perioada și cauzele de suspendare CIM, exceptând perioadele de medical cu certificat

– termen depunere la modificare: maxim 20 de zile lucrătoare de la data suspendării.

Excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

i) data încetării contractului de munca

– termen depunere la modificare:

 • la data încetării CIM (Contract individual de munca);
 • la data luării la cunoștință a evenimentului care a determinat în condițiile legii încetarea CIM.

Excepție: situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ. În acest caz, modificarea se va face în ziua în care angajatorul a luat cunoștință de această hotărâre.

Orice corecție a erorilor se va face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea.