Cum poți să obții online fișa de rol?

Spațiul Privat Virtual a fost extins și la persoanele juridice, așadar poți solicita și obține fișă de rol sau fișa sintetică online, pe calculatorul de la birou sau de acasă. Ce spui? Super, abia am așteptat ziua aceasta.

Care sunt pașii pentru obținerea fișei de rol?

 1. Prima dată trebuie să depui online C800 Să verifici să fie recipisa validă, doar așa funcționează.
 2. Intri pe ANAF , în partea dreapta ai Autentificare certificat. Faci login în site, după care în partea stângă ai Solicitări – Informații – Alegi CUI-ul pentru care vrei fișa de rol, din listă alegi Fișă rol – Trimite.
 3. Aștepți câteva minute după care intri tot în partea stângă la Mesaje. Ultimul mesaj ar trebui să fie fișa de rol solicitată.

Pașii preliminari obținerii fișei de rol

 • Declarația C800 se depune pe fiecare CUI pentru care vrei să poți avea acces la informații.
 • Declarația C800 poate fi depusă doar pe certificatul digital pentru care ai depus inițial Formularul 150.

Cum completezi C800?

 • La Datele de identificare a solicitantului completezi CUI-ul firmei pentru care vrei să ai acces la informații. Denumire – treci denumirea firmei deținătoare al CUI-ului.
 • Datele de identificare a persoanelor – treci datele persoanei care deține certificatul digital, pentru care anterior ai depus și F150. Atenție! Dacă treci CNP, numai treci și data nașterii.
 • Bifezi că ești de acord cu Termenii și condițiile, Validezi și Semnezi.

Unde găsești informațiile necesare pentru certificatul digital?

Dacă ai certificatul pe:

Mult succes! 🙂

Dosar depunere bilanț la ghișeu – ce trebuie să conțină?

Dacă dorești să depui bilanțul la ghișeu și nu online, ai nevoie de următoarele atașamente la dosar:

Listat:

 • bilanțul în două exemplare. Se listează Formularul 10, 20, 30 și 40.
 • raportul administratorului;
 • declarația conform art. 30 Legea contabilității;
 • procesul verbal de repartizare a rezultatului;
 • balanța lunii Decembrie;
 • dosar cu șină;
 • În plus, dacă vorbim de entități mici și mijlocii, deci NU de microentități, se listează notele la bilanț.

Pe stick ai nevoie de bilanțul în PDF inteligent și atașamentul zip, care trebuie să conțină:

 • notele la bilanț semnate (dacă vorbim de entități mici și mijlocii);
 • raportul administratorului;
 • proces verbal de repartizare profit/pierdere;
 • declarația conform art.30.

Unele administrații fiscale solicită CD care rămâne la ei. În caz că trimiți bilanțul prin poștă, atunci în plic pui un CD cu atașamentele.

După ce ai depus bilanțul obții un număr de depunere. Cu acel număr intri peste 1-2 zile pe site-ul https://www.anaf.ro/StareD112/ și descarci RECIPISA (acesta confirmă faptul că bilanțul a fost depus și că nu există erori).

Mult succes!

Corelație eronată din bilanț cu declarația 100 sau 101

Când faci bilanțurile trebuie să fii atent la corelarea sumelor din balanță, cu sumele trecute în bilanț și cu sumele declarate la ANAF prin declarația 100 sau 101. ANAF trimite adresă dacă această corelație nu este îndeplinită.

Cum faci verificarea declarației 100 cu bilanțul și balanța – valabil la plătitorii de impozit pe venit (microîntreprinderi)?

Formularul 20 din bilanț (Contul de profit și pierdere) cu rândul 7 trebuie să fie egal cu formularul 30 (Date informative), cap. VI-XII Alte informații cu rândul 287 și cu declarația 100 depusă pentru anul 2016. Se cumulează suma din cele 4 declarații 100 depuse. Această sumă trebuie să corespundă și cu contul 698 din balanță.

F20 – RD7 = F30 – R287 = D100 (an 2016) = Contul 698 balanță

Cum faci verificarea declarației 101 cu bilanțul și balanța – valabil la plătitorii de impozit pe profit?

Formularul 20 din bilanț (Contul de profit și pierdere) cu rândul 7 trebuie să fie egal cu formularul 30 (Date informative), cap. VI-XII Alte informații cu rândul 286 și cu declarația 101 rândul 45. Această sumă trebuie să corespundă și cu contul 691 din balanță.

F20 – RD7 = F30 – R286 = D101 – RD45 = Contul 691 balanță

Ce trebuie să conțină arhiva zip pentru bilanțul la microentități?

Microentitățile întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat,
 • contul prescurtat de profit și pierdere,
 • formularul ”Date informative”,
 • formularul ”Situația activelor imobilizate”.

Bilanțul va avea atașată o arhivă zip care trebuie să conțină:

 • Declarație – conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității 82/1991,
 • Raportul administratorului,
 • Procesul verbal pentru aprobarea raportului administratorului și propunerea de repartizare a rezultatului.

Microentitățile NU au obligația elaborării notelor explicative, însă Raportul administratorului, sau într-o anexă separată, trebuie să cuprindem informațiile cerute de pct. 468, lit. a, d si e si pct. 491 alin. 2, lit. c din OMFP 1802/2014.

Respectiv, vor fi prezentate informații privind:

 • politici contabile adoptate,
 • valoarea angajamentelor financiare, garanții, active/datorii contingente,
 • suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de conducere, administrație,
 • informații privind achiziția propriilor acțiuni.

Descarcă de aici un model pentru raportul administratorului și procesul verbal.

Corelații și verificări la întocmirea bilanțului contabil

Anul acesta termenul de depunere pentru bilanțul contabil este 30 mai 2017.

În articolul de față vom vedea care sunt corelațiile care trebuie să le verifici pentru a avea un bilanț corect întocmit. Bilanțul îl vom genera din programul de contabilitate SAGA. Este foarte ușor, trebuie să știi numai anumite corelații. Vorbim despre bilanțul întocmit pentru o microentitate, fără întocmirea notelor explicative.

Let’s begin 🙂

În primul rând listezi o Balanță la 31.12.2016 pe Sumare conturi sintetice de gradul II la gradul I.

Mergi în Saga – Situații  listări – Balanță – bifezi obțiunea din partea de jos „Sumare conturi sintetice de gradul II la gradul I”.

Înainte să treci la întocmirea bilanțului te uiți peste balanța de închidere an. Să nu ai solduri finale cu minus, cumulatul la conturi să corespundă cu sinteticele, să nu ai sold pe 581, soldul contului 542 se mută pe contul 461, soldurile cu minus la bancă cont 5121 sau 5124 se mută pe contul 5191. Mai multe vezi aici.

Generare Bilanț prescurtat

Mergi în Saga – Situații listări – Bilanț – Actualizare date.

Nu trebuie să ai nici o corelație marcată cu roșu. Dacă ai diferențe de 1 leu între formularul 10 „Bilanț” și 20 „Cont de profit și pierdere”, îl reglezi în formularul 20 pe partea de cheltuieli. Este normal să ai aceste diferențe, sunt din rotunjiri.

Corelații între formularele bilanțului și balanța de verificare

Aceste verificări le fac și cei de la Finanțe sau alte controale pentru a vedea dacă bilanțul este corect corelat. Dacă găsesc neconcordanțe o să primești o notificare de la ANAF.

1. Corelarea Formularului 10 „Bilanț” cu Formularul 30 „Date informative”

a) creanțe 2015 / 2016  => Poziția B II din bilanț, să fie la fel cu Poziția VIII a creanțelor adunate din Formularul 30.

Concret: Rândul „Creanțe” + „Cheltuieli în avans” + „Imobilizari financiare” din bilanț, pe cele două coloane, îl verifici pe cumulatul de la poziția VIII Alte informații din Formularul 30, rândurile „Creanţe imobilizate” + „Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate” + „Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului „+ Alte creanţe”.

b) banca și casa 2015 / 2016 => Poziția B IV din bilanț, verifici cu Poziția VIII din formularul 30.

Concret: Rândul „Casa și conturi la bănci” din bilanț să fie egal cu rândurile „Casa în lei şi în valută” + „Conturi curente la bănci în lei şi în valută” + „Alte conturi curente la bănci şi acreditive”, din formularul 30, Poziția VIII.

Atenție! La rândul „Sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat” se scade soldul contului 5328.

c) datorii 2015 /2016 => Poziția D, G și I din bilanț să fie la fel cu Poziția VIII din formularul 30.

Concret: Rândul „Datorii până la un an” + „Datorii mai mari de un an”+ „Venituri înregistrate în avans” din bilanț, să fie egal cu rândul „Datorii” din formularul 30.

Atenție! Rândul „Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681)”  în general trebuie să fie 0 (zero).

Rândul „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung” trebuie sa fie 0 (zero).

Rândul „Datorii fiscale cu bugetul statului” pentru a da corelațiile se scade soldul creditor al contului 4428.

Verificarea declarației 100 cu bilanțul și balanța

Verificări pentru plătitorii de impozit pe profit: rândul 7 din formularul 20 „Cont de profit și pierdere” a bilanțului trebuie să corespundă cu contul 691 din balanță și cu Declarația 101 depusă.

Verificări pentru plătitorii de impozit pe micro: verifici cumulatul de la declarațiile 100 depuse pe micro să corespundă cu contul 698 din balanță și cu rândul 7 din Formularul 20 „Contul de profit și pierdere” a bilanțului.

Mult spor!

Înființare punct de lucru – documente necesare la Registrul Comerțului și la ANAF

Deschiderea unui punct de lucru sau sediu secundar, presupune în primul rând înregistrarea și autorizarea acestuia la Registrul Comerțului (ORC). În termen de 30 de zile de la primirea actelor de la Registrul Comerțului, punctul de lucru se înregistrează la ANAF.

Documente necesare autorizare punct de lucru la ORC

 1. Cerere ORC (o poți descărca de aici);
 2. Model 3 (descarcă de aici);
 3. Hotărâre AGA pentru înființare punct de lucru (cotorul cuvintelor, numai este necesar);
 4. Fișă flux (o eliberează pe loc cei la la registrul comerțului);
 5. Contract comodat sau contract de închiriere. Pentru contractul de închiriere, este necesară dovada înregistrării acestuia la ANAF.
 6. Declarația conform art. 17, alin. 4 din Legea 31/90, conform căreia la sediu pot funcționa mai multe societăți;
 7. Împuternicire, dacă dosarul nu este depus de administrator.

Înregistrare punct de lucru sau sediu secundar la ANAF

 1. Declarația 061 (dacă la sediu secundar avem până în 5 salariați);
 2. Declarația 060 (dacă la sediu secundar avem minimum 5 salariați);
 3. Contract de comodat sau contract de închiriere;
 4. Certificat constatator pentru punctul de lucru;
 5. Rezoluția ORC obținută la autorizarea sediului secundar;
 6. Copie CUI.

Pentru situația în care ai minimum 5 salariați, vei obține un CIF nou care îl vei folosi pentru declararea obligației de plată a impozitului pe salarii, doar pentru acel punct de lucru.

Tot în cele 30 de zile, trebuie achiziționat Registrul unic de control pentru fiecare punct de lucru.