Microîntreprinderea începând cu 1 ianuarie 2018

OUG 79/2017 a aprobat ca toate firmele care au cifră de afaceri sub 1.000.000 euro, la 31 decembrie 2017, să treacă la impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Nu mai contează nivelul capitalului social, nu mai sunt activităţi scutite. Trecerea se face cu 1 ianuarie 2018. Cursul pentru euro, este cel de la 31 decembrie 2017.

Cota de impozitare rămâne neschimbată: 3% pentru firmele fără angajaţi şi 1% pentru firmele care au cel puţin un angajat cu normă întreagă.

Totuşi, ieri, 28.11.2017, senatorii din comisia de buget au adus un nou amendament, care încă nu este aprobat. Amendamendul prevede ca firmele care au capital social cel puţin 45.000 lei şi cel puţin 2 angajaţi, să poată opta pentru impozitul pe profit.

Aşadar rămâne de văzut ce se mai modifică până la 1 ianuarie 2018.

Dosar depunere bilanț la ghișeu – ce trebuie să conțină?

Dacă dorești să depui bilanțul la ghișeu și nu online, ai nevoie de următoarele atașamente la dosar:

Listat:

 • bilanțul în două exemplare. Se listează Formularul 10, 20, 30 și 40.
 • raportul administratorului;
 • declarația conform art. 30 Legea contabilității;
 • procesul verbal de repartizare a rezultatului;
 • balanța lunii Decembrie;
 • dosar cu șină;
 • În plus, dacă vorbim de entități mici și mijlocii, deci NU de microentități, se listează notele la bilanț.

Pe stick ai nevoie de bilanțul în PDF inteligent și atașamentul zip, care trebuie să conțină:

 • notele la bilanț semnate (dacă vorbim de entități mici și mijlocii);
 • raportul administratorului;
 • proces verbal de repartizare profit/pierdere;
 • declarația conform art.30.

Unele administrații fiscale solicită CD care rămâne la ei. În caz că trimiți bilanțul prin poștă, atunci în plic pui un CD cu atașamentele.

După ce ai depus bilanțul obții un număr de depunere. Cu acel număr intri peste 1-2 zile pe site-ul https://www.anaf.ro/StareD112/ și descarci RECIPISA (acesta confirmă faptul că bilanțul a fost depus și că nu există erori).

Mult succes!

SRL-D informații necesare pentru contabilitate

În articolul de față, mi-am propus să analizez informațiile necesare pentru contabilitatea unui SRL-D. Nu voi trata aspecte referitoare la obținerea și contabilitatea ajutorului nerambursabil.

Informații preliminare

– SRL-D poate fi înființat doar de persoanele fizice care NU au fost/sunt asociați și/sau administratori în SRL, SA. Se poate înființa SRL-D de persoanele fizice care au avut/au PFA, II, AF.

– Pentru înființarea unui SRL-D nu se plătesc taxele la registrul comerțului, însă depunerea capitalului social este obligatorie. Taxele la registru comerțului se vor plăti la expirarea termenului de 3 ani, când trebuie schimbată sintagma SRL-D în SRL. Așadar, în ceea ce privește taxele ORC, avem doar o amânare la plată.

Avantajele unui SRL-D sunt ajutorul de stat de maxim 10.000 euro, credit garantat 80% de până la 100.000 euro și scutirea de la plata pensiei de către angajator pentru până la 4 angajați.

Solicitarea finanțării NU este obligatorie.

Obligații SRL-D:

 • anunțarea înființări către OTIMMC în 30 de zile de la înființare,
 • depunerea situațiilor financiare semestriale și anuale, precum și un raport semestrial de progres,
 • reinvestirea a 50% din profit.

Respectarea acestor condiții este obligatorie atât pentru SRL-D cu finanțare, cât și pentru SRL-D fără finanțare. În plus dacă SRL-D beneficiază de finanțare, trebuie să aibă minim 2 angajați pe perioadă nedeterminată.

– La înființarea firmei se pot alege doar 5 grupe de coduri CAEN a 3 cifre.
În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

– Ajutorul financiar nerambursabil de 10.000 euro reprezintă o contribuție de 50% din partea statului român. Cealaltă parte de 50% poate fi acoperită din credit, venituri din afacere, economii personale.

Statutul de SRL-D se pierde la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființare. În termen de 45 de zile lucrătoare, de la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființare, se procedează la schimbarea denumirii din SRL-D în SRL. La aceasta dată se plătesc taxe la registru comerțului.

– Când se mai poate pierde calitatea de SRL-D?

 • la data când SRL-D-ul încetează voluntar sau când este declanșată procedura de insolvenței;
 • la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenței unei obligații fiscale neîndeplinite;
 • la data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins 500.000 euro.

Important! Dacă se pierde calitatea de SRL-D înainte de expirarea celor 3 ani de la înființare, taxele ORC trebuie achitate retro.

Informații pentru contabilitatea unui SRL-D care nu beneficiază de ajutor nerambursabil

1. Scutirea CAS angajator se acordă pentru până la 4 angajați, fie că sunt cu norma întreagă sau parțială. Condiția este ca fiecare angajat să aibă contract de muncă pe perioada nedeterminată și salariul brut, pe fiecare angajat în parte, să nu depășească salariul mediu brut pe economie pe anul anterior. La 2016, salariul mediu brut pe economie, este de 2.681 lei.

Care este monografia contabilă pentru această scutire?

Dacă lucrați în programul SAGA, din ecranul salariați, puneți la CAS angajator FĂRĂ. În acest fel declarația 112 va fi generată corect. Programul nu va face nota contabilă.
Dacă luați în calcul pierderea calității de SRL-D înainte de expirarea celor 3 ani (vezi situațiile când aceasta facilitate se poate pierde), puteți să calculați manual cât ar datora firma pe CAS angajator și să faceți următoarele note direct în articole contabile:
6451 = 4311
4311 = 7415
Acest venit, 7415, nu intră la calculul impozitului micro.

2. Reinvestirea profitului (dacă avem profit :P)

Notele pentru înregistrarea profitului reinvestit sunt următoarele:

În anul N-1 (2016):
129 = 1061 suma pentru rezerva legală
129 = 1068 50% pentru profitul reinvestit

În anul N (2017):
121 = 129 suma pentru rezerva legală
121 = 129 analitic pentru investiții, cu suma de 50% din profitul reinvestit
21xx = 404 suma reinvestită

3. Anual și/sau semestrial, depuneți bilanțul la OTIMMC, împreună cu recipisa de depunere.


Baza legală: OUG 6/2011 și HG 96/2011

Corelație eronată din bilanț cu declarația 100 sau 101

Când faci bilanțurile trebuie să fii atent la corelarea sumelor din balanță, cu sumele trecute în bilanț și cu sumele declarate la ANAF prin declarația 100 sau 101. ANAF trimite adresă dacă această corelație nu este îndeplinită.

Cum faci verificarea declarației 100 cu bilanțul și balanța – valabil la plătitorii de impozit pe venit (microîntreprinderi)?

Formularul 20 din bilanț (Contul de profit și pierdere) cu rândul 7 trebuie să fie egal cu formularul 30 (Date informative), cap. VI-XII Alte informații cu rândul 287 și cu declarația 100 depusă pentru anul 2016. Se cumulează suma din cele 4 declarații 100 depuse. Această sumă trebuie să corespundă și cu contul 698 din balanță.

F20 – RD7 = F30 – R287 = D100 (an 2016) = Contul 698 balanță

Cum faci verificarea declarației 101 cu bilanțul și balanța – valabil la plătitorii de impozit pe profit?

Formularul 20 din bilanț (Contul de profit și pierdere) cu rândul 7 trebuie să fie egal cu formularul 30 (Date informative), cap. VI-XII Alte informații cu rândul 286 și cu declarația 101 rândul 45. Această sumă trebuie să corespundă și cu contul 691 din balanță.

F20 – RD7 = F30 – R286 = D101 – RD45 = Contul 691 balanță

Ce trebuie să conțină arhiva zip pentru bilanțul la microentități?

Microentitățile întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat,
 • contul prescurtat de profit și pierdere,
 • formularul ”Date informative”,
 • formularul ”Situația activelor imobilizate”.

Bilanțul va avea atașată o arhivă zip care trebuie să conțină:

 • Declarație – conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității 82/1991,
 • Raportul administratorului,
 • Procesul verbal pentru aprobarea raportului administratorului și propunerea de repartizare a rezultatului.

Microentitățile NU au obligația elaborării notelor explicative, însă Raportul administratorului, sau într-o anexă separată, trebuie să cuprindem informațiile cerute de pct. 468, lit. a, d si e si pct. 491 alin. 2, lit. c din OMFP 1802/2014.

Respectiv, vor fi prezentate informații privind:

 • politici contabile adoptate,
 • valoarea angajamentelor financiare, garanții, active/datorii contingente,
 • suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de conducere, administrație,
 • informații privind achiziția propriilor acțiuni.

Descarcă de aici un model pentru raportul administratorului și procesul verbal.

Corelații și verificări la întocmirea bilanțului contabil

Anul acesta termenul de depunere pentru bilanțul contabil este 30 mai 2017.

În articolul de față vom vedea care sunt corelațiile care trebuie să le verifici pentru a avea un bilanț corect întocmit. Bilanțul îl vom genera din programul de contabilitate SAGA. Este foarte ușor, trebuie să știi numai anumite corelații. Vorbim despre bilanțul întocmit pentru o microentitate, fără întocmirea notelor explicative.

Let’s begin 🙂

În primul rând listezi o Balanță la 31.12.2016 pe Sumare conturi sintetice de gradul II la gradul I.

Mergi în Saga – Situații  listări – Balanță – bifezi obțiunea din partea de jos „Sumare conturi sintetice de gradul II la gradul I”.

Înainte să treci la întocmirea bilanțului te uiți peste balanța de închidere an. Să nu ai solduri finale cu minus, cumulatul la conturi să corespundă cu sinteticele, să nu ai sold pe 581, soldul contului 542 se mută pe contul 461, soldurile cu minus la bancă cont 5121 sau 5124 se mută pe contul 5191. Mai multe vezi aici.

Generare Bilanț prescurtat

Mergi în Saga – Situații listări – Bilanț – Actualizare date.

Nu trebuie să ai nici o corelație marcată cu roșu. Dacă ai diferențe de 1 leu între formularul 10 „Bilanț” și 20 „Cont de profit și pierdere”, îl reglezi în formularul 20 pe partea de cheltuieli. Este normal să ai aceste diferențe, sunt din rotunjiri.

Corelații între formularele bilanțului și balanța de verificare

Aceste verificări le fac și cei de la Finanțe sau alte controale pentru a vedea dacă bilanțul este corect corelat. Dacă găsesc neconcordanțe o să primești o notificare de la ANAF.

1. Corelarea Formularului 10 „Bilanț” cu Formularul 30 „Date informative”

a) creanțe 2015 / 2016  => Poziția B II din bilanț, să fie la fel cu Poziția VIII a creanțelor adunate din Formularul 30.

Concret: Rândul „Creanțe” + „Cheltuieli în avans” + „Imobilizari financiare” din bilanț, pe cele două coloane, îl verifici pe cumulatul de la poziția VIII Alte informații din Formularul 30, rândurile „Creanţe imobilizate” + „Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate” + „Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului „+ Alte creanţe”.

b) banca și casa 2015 / 2016 => Poziția B IV din bilanț, verifici cu Poziția VIII din formularul 30.

Concret: Rândul „Casa și conturi la bănci” din bilanț să fie egal cu rândurile „Casa în lei şi în valută” + „Conturi curente la bănci în lei şi în valută” + „Alte conturi curente la bănci şi acreditive”, din formularul 30, Poziția VIII.

Atenție! La rândul „Sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat” se scade soldul contului 5328.

c) datorii 2015 /2016 => Poziția D, G și I din bilanț să fie la fel cu Poziția VIII din formularul 30.

Concret: Rândul „Datorii până la un an” + „Datorii mai mari de un an”+ „Venituri înregistrate în avans” din bilanț, să fie egal cu rândul „Datorii” din formularul 30.

Atenție! Rândul „Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681)”  în general trebuie să fie 0 (zero).

Rândul „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung” trebuie sa fie 0 (zero).

Rândul „Datorii fiscale cu bugetul statului” pentru a da corelațiile se scade soldul creditor al contului 4428.

Verificarea declarației 100 cu bilanțul și balanța

Verificări pentru plătitorii de impozit pe profit: rândul 7 din formularul 20 „Cont de profit și pierdere” a bilanțului trebuie să corespundă cu contul 691 din balanță și cu Declarația 101 depusă.

Verificări pentru plătitorii de impozit pe micro: verifici cumulatul de la declarațiile 100 depuse pe micro să corespundă cu contul 698 din balanță și cu rândul 7 din Formularul 20 „Contul de profit și pierdere” a bilanțului.

Mult spor!