Formularul 092 – ce trebuie sa stii pentru a-l depune corect?

Termen depunere

Declaratia 092 se depune in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care are loc achizitia intracomunitara de bunuri.

Cine depune formularul 092?

Declaratia 092 se depune de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala trimestru, inregistrati in ROI care au efectuat in luna anterioara o achizitie intracomunitara de bunuri.
Atentie! Nu intra in calcul achizitiile de servicii. Daca societatea efectueaza o achizitie de servicii, perioada fiscala va ramane in continuare trimestrul.

Prin depunerea formularului 092 se modifica perioada fiscala la TVA de la trimestru la luna.

Cand devine perioada fiscala la TVA luna?

Perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:

prima luna a trimestrului, daca AIC de bunuri intervine in prima luna din trimestru;
Deci vei depune decontul de TVA, declaratia 300, lunar incepand cu prima luna din trimestru.

a treia luna a trimestrului, daca AIC de bunuri intervine in a doua luna din trimestu;
Atentie la aceasta categorie! Pentru prima luna si a doua luna a trimestrului vom depune un decont de TVA separat, care sa cuprinda datele din cele doua luni.

prima luna a trimestrului urmator, daca AIC de bunuri intervine in a treia luna din trimestru.
Aici decontul de TVA se va depune cu toate datele din trimestru.

Atentie! Avand achizitie intracomunitara inseamna ca veti depune si declaratia 390. Sa nu uiti de ea. 🙂

Cum se poate depune declaratia 092?

Declaratia 092 nu se poate depune online. Se listeaza in doua exemplare, se semneaza si se depune la ANAF in format hartie.

Cum si cu ce se poate verifica Declaratia 200?

Declaratia 200 se verifica cu Registrul de incasari si plati pentru intreg anul de raportare, cazul nostru 2015.

Corelatii de respectat

1. Total incasat in banca + total incasat in numerar = totalul veniturilor impozabile + venituri neimpozabile.
2. Total plati banca + total plati numerar = total cheltuieli deductibile + cheltuieli de protocol + cheltuielile deductibile plafonat + cheltuielile nedeductibile.

Cum determini valoarea care trebuie sa o treci in rubricile declaratiei?

SAGA: Pentru calcul mergi la Operatii – Declaratii/Inchidere an – Inchidere an.

Cheltuielile deductibile sunt formate din rubrica cheltuielile deductibile + cheltuielile de protocol + 50% din cheltuielile deductibile plafonat (aici intra cele pentru combustibil, reparatii autor, piese auto, etc)

Venitul impozabil este cel din rubrica de venit impozabil.

Baza impozabila este diferenta dintre cheltuielile deductibile si veniturile impozabile.

Impozitul este 16% din baza impozabila. Sanatatea este 5.5% din baza impozabila.

 

Cum se completeaza Declaratia 200?

Declaratia se completeaza pentru fiecare sursa de realizare a venitului, categorie de venit, prin completarea unei anexe pentru fiecare categorie de venit.

In Declaratia 200, pe partea de venit/castig net anual, in partea de jos a primei pagini din declaratie, avem mai multe rubrici: venit brut, cheltuieli deductibile, venit net si pierdere fiscala.

1. Venit brut – se inscrie suma veniturilor totale incasate in anul de raportare, atat din activitatea de baza cat si din activitati adiacente.

Va rog sa observati ca am subliniat incasate. In venitul brut nu intra facturile emise dar neincasate.

Am subliniat si incasate in anul de raportare. Daca aveti o incasare aferenta anului trecut, aceasta suma este venit neimpozabil in anul curent DAR trebuie facuta rectificativa la declaratia 200 a anului anterior (a anului din care face parte incasarea). La fel si cu cheltuielile, daca aveti o cheltuiala platita anul trecut, o tratati ca si cheltuiala nedeductibila.

2. Cheltuieli deductibile – se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Cu conditia sa corespunda unor cheltuieli efective, sa aiba la baza un document justificativ, sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului in care au fost platite. Aici intra si contributiile sociale obligatorii platite, adica sanatatea si pensia pe PFA sau II.

2.1 Contributii sociale obligatorii – in aceasta rubrica se trece suma contributiilor platite la sanatate si eventual la pensie, in anul de referinta.

3. Venit net anual – se inscrie diferenta dintre punctul 1 si 2, respectiv diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile. Se trece suma numai daca suntem pe plus, adica venitul este mai mare decat cheltuielile.

4. Pierdere fiscala anuala/Pierdere neta – se inscrie diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut. Se trece suma numai daca cheltuielile sunt mai mari decat veniturile.

Diferenta dintre impunerea la norma de venit si impunerea in sistem real

 Impunerea la normă de venit

Condiții de desfășurare a activității pentru impunerea la normă de venit:

  • contribuabilul să fie autorizat.
  • activitatea să fie cuprinsă în nomenclator;
  • activitatea să se desfășoare individual, fără salariați;

Înregistrarea la Registrul Comerțului și depunerea primelor declarații:
– în termen de 15 zile de la primirea certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului se depune D220 „Declarație privind venitul estimat”, prin aceasta se optează pentru impunerea veniturilor în sistem real sau la norma de venit.
– după depunerea D220 organul fiscal va elibera D260 „Decizie de impunere pentru plăți anticipate”, plata se efectuează în 4 rate trimestriale, până la data de 25 a ultimei lunii din trimestru.
– contribuabilii impuși la norma de venit care au desfășurat activitate tot anul anterior nu depun D200 „Declarație de impunere” (pe baza ei se stabilește de organul fiscal impozitul anual și diferențele de plată/restituit).
– contribuabilii care au început activitatea la sfârșitul anului anterior și au depus D220 în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, depun D200 până în 25 mai a anului următor.

Obligații ale contribuabililor care desfășoară activitatea impusă la norma de venit:
– au obligația să dețină Registrul jurnal de încasări și plăți și să completeze numai partea de încasări
– contribuabilii care au realizat în anul fiscal anterior conform încasărilor înregistrate în Registrul jurnal, un venit brut mai mare de 100.000 euro (cursul de schimb este cel comunicat de BNR la sfârșitul anului fiscal), începând cu anul fiscal următor au obligația să treacă la impunerea în sistem real, în acest sens depun D220 până la 31 ianuarie.
– să țină evidența livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, precum și achizițiile pe baza jurnalelor de vânzări/cumpărări, iar la depășirea plafonului de 65.000 euro (220.000 lei) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului, în acest sens depun declarația 020. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit. [Art. 310, alin. 6]

– să depună până pe 31 ianuarie Declaratia 600, in urmatoarele conditii.
– să depună până pe 25 februarie:
• D392 A – persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
• D392 B – persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Posibilitatea optării pentru impozitarea în sistem real

– Categorii:
• contribuabilii care desfășoară activitate impozitată la norma de venit
• contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate în sistem forfetar – dacă optează pentru sistem real nu mai folosesc cotele forfetare de cheltuieli
• contribuabilii care obțin venituri din închirieri impozitate în sistem forfetar, închirierile de până la 5 contracte inclusiv
• contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe personale, capacitate 1-5 camere
• contribuabili care obțin venituri din arendă impozitate prin reținere la sursă de plătitorul de venit
• contribuabili care obțin venituri din activități agricole

– Modul de optare – depunerea D220
• până la 31 ianuarie
• în 15 zile de la începerea activității
Excepție: contribuabili care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală având o capactiate de cazare între 1-5 camere inclusiv. Exercită această opține pentru fiecare an fiscal.

Observație. Contribuabilii care obțin venituri din arendă trebuie să specifice în scris în contractele juridice încheiate, că optează pentru determinarea venitului net în sistem real.
– Opțiunea rămâne valabilă 2 ani, și se consideră reînnoită
– Dacă la sfârșitul anului încasările sunt mai mari decât echivalentul în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de la sfârșitul anului, au obligația determinării venitului net în sistem real, prin depunerea D220 până la 31 decembrie.

Înregistrarea la Registrul Comerțului și depunerea primelor declarații:
– în termen de 15 zile de la primirea certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului se depune D220 „Declarație privind venitul estimat”, prin aceasta se optează pentru impunerea veniturilor în sistem real sau la norma de venit.
– după depunerea D220 organul fiscal va elibera D260 „Decizie de impunere pentru plăți anticipate”, plata se efectuează în 4 rate trimestriale, până la data de 25 a ultimei lunii din trimestru.
– contribuabilii impuși in sistem real depun D200 „Declarație de impunere” (pe baza ei se stabilește de organul fiscal impozitul anual și diferențele de plată/restituit), pana in 25 mai a anului urmator.

Obligații ale contribuabililor care desfășoară activitatea in sistem real:
– au obligația să dețină Registrul jurnal de încasări și plăți și să il completeze integral. Deasemenea, au obligatia sa completeze Registru inventar.
– să țină evidența livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, precum și achizițiile pe baza jurnalelor de vânzări/cumpărări, iar la depășirea plafonului de 65.000 euro (220.000 lei) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului, în acest sens depun declarația 020. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit. [Art. 310, alin. 6]

– să depună până pe 31 ianuarie Declaratia 600, in urmatoarele conditii.
– să depună până pe 25 februarie:
• D392 A – persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
• D392 B – persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

 

Cine poate opta pentru norma de venit in 2016?

Pentru determinarea venitul in baza normelor de venit, contribuabilul trebuie sa respecte 3 reguli sau conditii:

-> PFA, II, IF trebuie sa fie autorizat la Registrul Comertului;
-> activitatea care o desfasoara contribuabilul trebuie sa fie cuprinsa intr-un nomenclator.
Pentru anul 2016, pe judetul Bihor nivelul normelor de venit, le puteti consulta la adresa: www.anaf.ro
-> activitatea trebuie sa fie desfasurata individual, adica fara salariati.

Cand se poate opta pentru determinarea venitului in baza normelor de venit?

Optiunea se exercita prin completarea declaratie 220. Aceasta se depune:
pana in 1 februarie 2016, pentru contribuabilii care au fost impusi la sistem real in anul 2014 si 2015. (Determinarea venitului net in sistem real este obligatorie 2 ani, cu exceptia inchirierii camerelor personale in scop turistic cuprinse intre 1 si 5 camere. Acestia trebuie sa depuna declaratia 220 in fiecare an. De la 5 camere in sus, contribuabilul este obligat sa determine venitul net in sistem real.)
in termen de 15 zile de la infiintare, de la data la care ies documentele de la Registrul Comertului;

La ce folosesc normele de venit?

Pe baza acestor norme de venit, cuprinse intr-un nomenclator, pentru fiecare judet al tarii, administratia fiscala elibereaza contribuabilului declaratia 260 in baza caruia va platit impozitul de 16% aplicat la norma de venit si santatea de 5.5% si aceasta se aplica tot la norma de venit. Asigurarea la pensii se face prin intermediul unui alt formular, declaratia 600, care se depune pana in 1 februarie 2016. Declaratia 600 se depune in anumite conditii. Vezi conditiile aici.

Contribuabilii impusi la norma de venit, care au desfasurat activitate intreg anul 2015, nu depun declaratia 200 pana in 25 mai 2016.

Cum depune Declaratia 600 o asociatie familiala?

Extras din sesiunea de intrebari organizat de ANAF pe pagina oficiala de Facebook.

Intrebare:

In cazul unei intreprinderi familiale, cum se calculeaza venitul de referinta? Se imparte venitul realizat in sistem real la numarul de membri ai IF-ului?

Raspuns – ANAF: Potrivit art.29 din OUG nr.44/2008, acordul de constituire al intreprinderii familiale va stipula printre altele şi cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii.
Venitul realizat de IF se imparte intre membrii IF in funcţie de aceste cote procentuale.
În funcţie de acest venit se stabileşte pentru fiecare membru in parte, dacă venitul net realizat în anul 2015 depăşeşte plafonul şi persoana respectivă trebuie să depună formularul 600 pentru anul 2016.

Fiecare membru al IF-ului va trebui sa depună un D600, pe CNP-ul lui.