Cine depune D101 pana in 25 februarie si in ce conditii?

Conform Art. 41 alin. 5:

”Următorii contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, astfel:

a) organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;
b) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepţia celor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.”

Toate organizatiile non-profit depun declaratia 101 aferenta impozitului pe profit?

Conform Codului Fiscal se calculeaza impozit pe profit numai pentru activitatea economica si in anumite limite. Pentru activitatile non-profit nu se calculeaza impozit pe profit.

Limitele sunt stabilite la Art. 15 alin. (3) din Codul fiscal :

”Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin. (2).
Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz.”

Tinand cont de articolele de lege citate mai sus, noi consideram:

1. O organizatie non-profit care nu desfasoara activitati economice si nu are inscris in vectorul fiscal impozit pe profit, nu depune declaratia 101 nici macar pe 0 (zero).

2. Daca organizatia non-profit are inscris in vectorul fiscal impozitul pe profit, si in anul precedent nu realizeaza venituri economice, atunci are obligatia depunerii declaratiei 101 pe 0 (zero).

In baza principiului ”paza buna trece primejdia rea” o organizatie de tip non-profit poate sa depuna declaratia 101 pe 0 (zero) chiar daca nu au avut niciodata activitate economica, tocmai pentru a proba faptul ca nu a avut activitate economica.

Inainte de depunerea declaratiei 101 trebuie inscrisa obligatia impozitului pe profit in vectorul fiscal prin intermediul formularului 010.

Sinteza schimbare regim TVA – 2015

1. Neplătitor → la plătitor de TVA (Art. 152)

CA = 65.000 EURO (curs aderare rotunjit) = 220.000 lei
CA = din Jurnalul de vânzări (inclusiv avansuri)

Nu intră în CA:
–        vânzările de active fixe, valoare > 25.000 lei;
–        vânzările de mijloace de transport noi.

CA > de 220.000 lei → se depune D010 în termen de 10 zile (Alin. 6)

Înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând cu: (Art. 153 alin 1, NM pct. 66, alin. 1)
–        data comunicării certificatului de TVA pentru AIC şi LIC;
–        prima zi a lunii următoare optării pentru:

 • taxare operaţiuni scutite Art. 143, lit. f – închiriere, arendare, leasing, concesionare, livrare de construcţii;
 • la depăşirea plafonului de 220.000 lei.

–        la data comunicării deciziei pentru înregistrarea din oficiu.

!!! Pentru firmele înregistrate în cursul anului, plafonul de 220.000 lei nu se recalculează proporţional cu perioada de la înfiinţare până la sfârşitul anului. (Art. 152, alin. 5)

2. Plătitor → la neplătitor (Art. 152)

CA = 65.000 EURO (curs aderare rotunjit) = 220.000 lei
CA = din Jurnalul de vânzări (inclusiv avansuri)

Condiţie: Dacă în cursul anului precedent şi curent nu depăşeşte 220.000 lei.

CA < 220.000 lei → se depune D096 până în 10 a fiecărei lunii următoare perioadei fiscale.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării.

Persoana impozabilă are obligaţia să depună D300 până în 25 a lunii următoare comunicării deciziei de anulare, indiferent de perioada fiscală.

Este obligatorie ajustarea TVA-ului dedus. Mai multe despre ajustare, citeşte aici.

3. Perioada fiscală la TVA (Art. 156 indice 1, NM pct. 80)

CA = 100.000 EURO (curs 28 dec N-1)
Curs 2014 = 4,4639
CA = din Jurnalul de vânzări (inclusiv avansuri)

Perioada fiscală LUNA dacă:

 • CA > 100.000 Euro;
 • AIC de bunuri.

Perioada fiscală TRIMESTRU dacă:

 • CA < 100.000 Euro;
 • NU s-a efectuat AIC de bunuri.

Când se modifică perioada fiscală?

  • AIC de bunuri → se trece la LUNĂ de la TRIMESTRU în timpul anului → se depune D092 în 5 zile lucrătoare din luna următoare efectuării AIC de bunuri
  • Pentru restul cazurilor perioada fiscală se modifică cu 1 ianuarie N+1:
   • pentru cei care sunt la LUNĂ şi trebuie să treacă la TRIMESTRU (îndeplinesc condiţiile) → depun D010 până la 31 ianurie N+1. În D010 trec CA < 100.000 Euro şi bifează schimbarea perioadei fiscale la TVA;
   • pentru cei care sunt la TRIMESTRU şi trec la LUNĂ → depun D010 până la 31 ianurie N+1. În D010 trec CA > 100.000 Euro şi bifează schimbarea perioadei fiscale la TVA;
   • pentru cei care sunt la TRIMESTRU şi rămân la TRIMESTRU → depun D094 până în 25 ianuarie N+1, în care specifică CA < 100.000 Euro şi că nu au efectuat AIC de bunuri.

!!! Persoana impozabilă care a avut în anul precedent LUNA pentru că au efectuat AIC de bunuri, vor avea LUNA şi în anul curent, chiar dacă nu au depăşit 100.000 Euro. (Art. 156 indice 1, alin. 6 indice 2).

Pentru firmele care se înregistrează în timpul anului, plafonul de 100 000 Euro se recalculează proporţional cu perioada până la sfârşitul anului. (La înfiinţare persoana impozabilă declară CA preconizată.) – Art. 156 indice 1, alin. 4.

4. Cod special de TVA (Art. 153 indice 1)

CA = 10.000 EURO (curs aderare rotunjit) = 34.000 lei

Codul special de TVA este obligatoriu pentru:

  • AIC de bunuri > 10.000 Euro = 34.000 lei;
  • prestare servicii intracomunitare;
  • primire servicii intracomunitare.

În plafonul de 10.000 Euro, nu intră:

  • produsele accizabile;
  • mijloacele de transport noi;
  • vânzările la distanţă;
  • bunurile second-hand, opere de artă;
  • gaze şi energie electrică;
  • bunurile cu instalare şi montare în România.

Înainte de efectuarea operaţiunii se depune D091 şi se face înregistrarea în ROI, D095.
– Pentru AIC de bunuri și primirea de servicii intracomunitare se depune D301 şi D390.
– Pentru prestarea de servicii intracomunitare se depune numai D390.

Codul special de TVA este valabil cel puţin 2 ani.

Care organizatii non-profit depun declaratia 101 pana miercuri – 25 februarie 2015?

Conform Art. 34 alin. 5, lit. a:
”Următorii contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, astfel:
a) organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;”

Toate organizatiile non-profit depun declaratia 101 aferenta impozitului pe profit?

Conform Codului Fiscal se calculeaza impozit pe profit numai pentru activitatea economica si in anumite limite. Pentru activitatile non-profit nu se calculeaza impozit pe profit.

Limitele sunt stabilite la Art. 5 alin. (3) din Codul fiscal :

”Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin. (2).
Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz.”

Tinand cont de articolele de lege citate mai sus, noi consideram:

1. O organizatie non-profit care nu desfasoara activitati economice si nu are inscris in vectorul fiscal impozit pe profit, nu depune declaratia 101 nici macar pe 0 (zero).

2. Daca organizatia non-profit are inscris in vectorul fiscal impozitul pe profit, si in anul 2014 nu realizeaza venituri economice, atunci are obligatia depunerii declaratiei 101 pe 0 (zero).

In baza principiului ”paza buna trece primejdia rea” o organizatie de tip non-profit poate sa depuna declaratia 101 pe 0 (zero) chiar daca nu au avut niciodata activitate economica, tocmai pentru a proba faptul ca nu a avut activitate economica.

Inainte de depunerea declaratiei 101 trebuie inscrisa obligatia impozitului pe profit in vectorul fiscal prin intermediul formularului 010.

Declaratia 392 – cand se depune si cine o depune?

Termen depunere

Declarația 392, atât pentru plătitorii de TVA cât și pentru neplătitorii de TVA, se depune până pe 25 februarie 2015, pentru operațiile realizate în anul 2014.

Cine o depune?

 • Firmele plătitoare de TVA,
 • Firmele neplătitoare de TVA,
 • PFA, II, IF,
 • Asociațiile și Fundațiile – ONG-urile pentru activitățile economice.

Criteriile de depunere pentru Declaratia 392

 • Toți plătitorii de TVA care au avut cifra de afaceri sub 220.000 lei, depun 392A.
 • Toți neplătitorii de TVA care au avut cifra de afaceri sub 220.000 lei – excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, depun 392B.

Cine nu trebuie să depună declarația 392?

 • Contribuabilii plătitori de TVA, nu depun declarația 392A dacă în anul 2014 nu au efectuat livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării.
 • Toți plătitorii de TVA care au depășit cifra de afaceri de 220.000 lei.
 • Contribuabilii neplătitori de TVA, nu depun declarația 392B dacă în anul 2014 nu au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii în țară și/sau achiziții efectuate în țară. Dacă au sume numai pe livrări sau numai pe achiziții se depune declarația 392B. Numai pe 0 (zero) absolut nu se depune.
 • Cabinetele medicale nu depun declarația 392B, în anumite condiții.

Cifra de afaceri pentru Formularul 392

Cifra de afaceri este formată din totalitatea livrărilor din grupa 70 către plătitori de TVA și neplătitori de TVA, atât în interiorul țării cât și în afara țării. Datele privind livrările/prestările și achizițiile se determină în baza Jurnalelor de vânzări și a Jurnalelor de cumpărări.

Atenție! Dacă avem livrări și la extern Cifra de afaceri nu va fi egală cu suma livrărilor apărute în casuțele din declarația 392 de la grupa Livrări către plătitori de TVA, plus Livrări către neplătitori de TVA. Pentru 392 se ia în calcul numai operațiunile desfășurate în țară.

Unde se depune Declarația 392?

– Se depune la ghiseu sau, incepand cu anul 2015, pentru operatiile din 2014, se poate depune si online.

Amenzi pentru nedepunere

Nedepunerea declarației 392A și a 392B, se sancționează cu o amendă cuprinsă între 2.000 lei și 3.500 lei în cazul persoanelor fizice și între 12.000 lei la 14.000 lei în cazul persoanelor juridice.

In ce conditii poti depune declaratia 112 trimestrial? Pana cand se depune optiunea de modificare vector fiscal?

Conform Art. 296 indice 19, cu alin. 1 si alin. 4, platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor, au obligatia sa depuna declaratia 112 LUNAR.

Prin exceptie, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, pot depune declaratia 112 TRIMESTRIAL. Exceptiile sunt enumerate la Art.58, alin. 2 si Art.296 indice 19 cu alin. 1 caciula 1 – Codul Fiscal.

Ce conditii trebuie indeplinite de entitati pentru a depune declaratia 112 TRIMESTRIAL:

asociatii, fundatii, alte entitati fara scop patrimonial, care in anul anterior au avut un numar mediu mai mic de 3 salariati;
– persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care in anul anterior au inregistrat venituri totale mai mici de 100.000 Euro si au avut un numar mediu mai mic de 3 salariati;
– persoanele juridice platitoare de impozit micro care au avut in anul anterior un numar mediu mai mic de 3 salariati;
PFA, II care au personal angajat in baza contractului individual de munca.

Atentie!

 • Daca in decursul trimestrului entitatea are concedii si indemnizatii medicale, declaratia 112 se depune lunar, chiar daca in vector apare trimestrul.
 • Daca intervine incetarea contractului individual de munca in timpul trimestrului, declaratia 112 se depune lunar, indiferent de vectorul fiscal.

Depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru. Este avantajos sa avem vectorul fiscal pentru trimestru, in ideea ca entitatea poate sa plateasca contributiile la salarii, odata la 3 luni.

Cand se poate opta pentru schimbarea vectorului fiscal pentru declaratia 112?

Optiunea pentru depunerea declaratiei 112 lunar sau trimestrial, daca se indeplinesc conditiile, se face in baza depunerii declaratiei 010 pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Anul acesta, cum 31 ianuarie cade intr-o zi nelucratoare, termenul pentru depunerea declaratiei de mentiunii, Declaratia 010, este 2 februarie 2015.

Cum se determina numarul mediu de salariati?

Art. 296 indice 19, alin. 1 caciula 3 – ”Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile 112 depuse pentru fiecare lună din anul anterior.” La stabilirea numarului de salariati se iau in calcul salariatii cu contract individual de munca, atat cu norma intreaga cat si cu timp partial.

 Venituri totale 100.000 euro, cat reprezinta in lei?

Plafonul de 100.000 euro se transforma in lei la cursul comunicat de BNR pentru 31.12.20xx. In anul 2015 veniturile toatale de 100.000 euro repezinta 448.340 lei.

Atentie! Daca la 31 decembrie 2014 nu va incadrati la exceptiile de la Art.58 si aveti trecut in vector la declaratia 112 trimestrul, trebuie sa depuneti declaratia de mentiuni 010, pentru modificare vector fiscal la luna.

Cine nu este obligat sa foloseasca casa de marcat din 2015?

Conform Art. 2 din OUG 91/2014, sunt exceptate de la utilizarea casei de marcat electronice fiscale urmatoarele categorii:

 1. comertul cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali,
 2. vanzarea de ziare si reviste,
 3. transpotul public de calatori,
 4. incasarile pe baza de bonuri cu valoare fixa – gen: bilete pentru spectacole, muzee, gradini zoolegice, etc.,
 5. activitati de asigurari, activitatii ale caselor de pensii, activitati de intermedieri financiare. Cu exceptia activitatilor de schimb valutar.
 6. activitatile desfasurate ca profesii libere,
 7. vanzare obiecte de cult si prestare servicii religioase,
 8. comert cu amanuntul de tip comis-voiajori,
 9. servicii de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului,
 10. vanzarea pachetelor turistice,
 11. incasare contravalorii energieri electrice, termice, apa, telefon, etc.,
 12. efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte,
 13. serviciile de transport feroviar public de calatori,
 14. activitatile de jocuri de noroc,
 15. serviciile de parcari auto,
 16. livrarile de bunuri sau servicii efectuate prin automatele comerciale,
 17. comertul de tip cash and carry.

In cazul activitatilor in care nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale si nici bonuri cu valoare fixa, este obligatorie emiterea de chitante.