Sănătatea și pensia se plătește la minimul pe economie din 1 August 2017 – Simulare de calcul

Ieri, 25.07.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 598/2017, Ordonanța 4 care prevede plata contribuției la sănătate și pensie la minimul pe economie, respectiv 1450 lei, începând cu 1 August 2017.

Angajații care au mai multe contracte de muncă, pentru care totalizează 1450 lei/lună, plătesc contribuții ca și până acum.

Angajații care au un singur loc de muncă și care nu însumează 1450 lei salariu brut, plătesc sănătatea și pensia la nivelul sumei de 1450 lei.

Simulare calcul

Contract pe 1 oră/zi
Contribuții datorate până la 01 August = 72 lei
Contribuții datorate după 01 August = 339 lei
Diferența de plată în plus = 267 lei

Contract pe 2 ore/zi
Contribuții datorate până la 01 August = 144 lei
Contribuții datorate după 01 August = 373 lei
Diferența de plată în plus = 229 lei

Contract pe 4 ore/zi
Contribuții datorate până la 01 August = 335 lei
Contribuții datorate după 01 August = 487 lei
Diferența de plată în plus = 152 lei

Excepție de la aceste majorări de contribuții sociale vor face:

· elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
· ucenicii, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
· persoanele cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
· pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legii în vigoare la data pensionării, cu excepția pensionarilor care beneficiază de pensii în baza unor legi speciale, precum și a celor care cumulează pensia din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii;
· salariații care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, dintre care unul este cu normă întreagă, iar baza lunară de calcul al acestuia este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

Cum poți să obții online fișa de rol?

Spațiul Privat Virtual a fost extins și la persoanele juridice, așadar poți solicita și obține fișă de rol sau fișa sintetică online, pe calculatorul de la birou sau de acasă. Ce spui? Super, abia am așteptat ziua aceasta.

Care sunt pașii pentru obținerea fișei de rol?

 1. Prima dată trebuie să depui online C800 Să verifici să fie recipisa validă, doar așa funcționează.
 2. Intri pe ANAF , în partea dreapta ai Autentificare certificat. Faci login în site, după care în partea stângă ai Solicitări – Informații – Alegi CUI-ul pentru care vrei fișa de rol, din listă alegi Fișă rol – Trimite.
 3. Aștepți câteva minute după care intri tot în partea stângă la Mesaje. Ultimul mesaj ar trebui să fie fișa de rol solicitată.

Pașii preliminari obținerii fișei de rol

 • Declarația C800 se depune pe fiecare CUI pentru care vrei să poți avea acces la informații.
 • Declarația C800 poate fi depusă doar pe certificatul digital pentru care ai depus inițial Formularul 150.

Cum completezi C800?

 • La Datele de identificare a solicitantului completezi CUI-ul firmei pentru care vrei să ai acces la informații. Denumire – treci denumirea firmei deținătoare al CUI-ului.
 • Datele de identificare a persoanelor – treci datele persoanei care deține certificatul digital, pentru care anterior ai depus și F150. Atenție! Dacă treci CNP, numai treci și data nașterii.
 • Bifezi că ești de acord cu Termenii și condițiile, Validezi și Semnezi.

Unde găsești informațiile necesare pentru certificatul digital?

Dacă ai certificatul pe:

Mult succes! 🙂

Care este diferența dintre impozit micro, profit și specific?

Articolul de față este destinat în special antreprenorilor dar și juniorilor în contabilitate care nu pot face o distincție clară între aceste 3 tipuri de impozite.

Ce este impozitul micro, care sunt regulile lui și cum se determină?

Impozitul micro este prevăzut la Capitolul III din Codul Fiscal.

Ce presupune impozitul micro?

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este un impozit fix aplicat la cifra de afaceri (la total vânzări). În cazul microîntreprinderilor nu contează nivelul cheltuielilor, impozitul se plătește la venit.

Cota de impozitare este 1% pentru firmele care au un salariat cu 8 ore/zi (sau mai mulți salariați care împreună totalizează un număr de 8 ore/zi) și 3% pentru firmele care nu au nici un salariat (sau salariații împreună nu totalizează 8 ore/zi).

Impozitul se declară și plătește trimestrial, până în data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului (respectiv 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie și 25 ianuarie). Impozitul micro se declară prin formularul 100.

În general societățile comerciale sunt plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor de la înființare.

Pentru a fi plătitoare de impozit pe profit (adică 16% aplicat la diferența dintre veniturile impozabile și cheltuielile deductibile) de la înființare, firma trebuie să aibă un capital social de minim 45.000 lei.

La fiecare sfârșit de an, firmele trebuie să verifice balanța de la decembrie pentru a vedea dacă nu sunt obligate să își modifice vectorul fiscal (de la micro la profit sau de la profit la micro).

Dacă la decembrie o firmă are cifră de afaceri peste 500.000 Euro (calculată la cursul de la sfârșitul anului) atunci trebuie să treacă la impozit pe profit dacă în timpul anului a fost microîntreprindere.

Dacă la decembrie firma are cifră de afaceri sub 500.000 Euro, atunci rămâne în continuare micro, sau dacă a fost la profit, este obligată să treacă la micro.

Nu poate fi microîntreprindere firmele care:

 • realizează venituri din consultanță și management de peste 20% din veniturile totale;
 • veniturile totale la decembrie au depășit 500.000 Euro;
 • firma se află în dizolvare urmată de lichidare;
 • desfășoară activități bancare, asigurări-reasigurări, jocuri de noroc, activități cu zăcăminte petroliere și gaze naturale.

Ce este impozitul pe profit, care sunt regulile lui și cum se determină?

Impozitul pe profit este prevăzut la Capitolul II din Codul Fiscal.

Impozitul pe profit presupune aplicarea unei cote fixe de 16% la rezultatul fiscal. Rezultatul fiscal este dat de diferența pozitivă dintre veniturile impozabile și cheltuielile deductibile.

O firmă care este la impozit pe profit, trebuie să țină o evidență clară a cheltuielilor. Nu orice cheltuială este și deductibilă (adică se poate scade din venit). Pentru ca o cheltuială să fie deductibilă trebuie să respecte mai multe cerințe, principala fiind că s-a realizat în scopul realizării de venit.

Plata și declararea impozitului pe profit se realizează trimestrial (la fel ca la microîntreprinderi). Declararea se face prin formularul 100 pentru primele 3 trimestre și declarația 101 al patrulea trimestru împreună cu celelalte trei trimestre.

Sunt anumite categorii de firme care pot fi numai plătitoare de impozit pe profit (vezi cine nu poate fi la micro). Deasemenea sunt anumite categorii care calculează și plătesc în mod diferit impozitul pe profit, aici intră ONG și cazinouri/baruri de noapte.

Ce este impozitul specific, care sunt regulile lui și cum se determină?

Impozitul specific este prevăzut de Legea 170/2016, deci nu de Codul Fiscal.

Impozitul specific este datorat de firmele care sunt la impozit pe profit și realizează venituri din următoarele coduri CAEN:

 • 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”
 • 5520 – „Facilități de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată”
 • 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”
 • 5590  – „Alte servicii de cazare”
 • 5610 – „Restaurante”
 • 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”
 • 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”
 • 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

O microîntreprindere nu va declara și calcula niciodată impozit specific.

Modul de calcul pentru impozitul specific este determinat pe fiecare categorie de cod CAEN. Nu contează nivelul cheltuielilor sau a veniturilor. Modul de calcul este prevăzut în anexa legii, și presupune un impozit standard care se ajustează în funcție de mai mulți factori (rangul localității, suprafață, sezonalitate, etc.). Poți să vezi aici un exemplu de calcul.

Declararea și plata se face semestrial (deci 25 iulie și 25 ianuarie) prin formularul 100.

Firmele care pe lângă codurile CAEN, enumerate mai sus, realizează și alte tipuri de venituri, pentru acelea declară și plătesc separat impozit pe profit. Aici trebuie să fii foarte atent la alocarea cheltuielilor activităților care intră la impozit specific și activităților care intră la impozit pe profit. Alocarea trebuie să fie echivocă, chiar dacă am fi tentați să alocăm o cotă mai mare de cheltuieli activităților care intră la impozit specific.

Ok, sper că am făcut un pic de lumină cu aceste explicații de bază. 🙂

Video – Care este primul pas pentru un contabil începător?

Astăzi vom analiza Care este primul pas pentru un contabil începător?

Să spunem că vrei să te angajezi la un birou de contabilitate sau vrei să fii contabil într-o societate comercială. Poți să te afli în multe situații în care trebuie să cunoști care este primul pas, să știi cu ce trebuie să începi.

În primul rând, depinde cu ce ai de-a face. Dacă vorbim de SRL-uri sunt anumite aspecte cheie care trebuie să le urmărești, iar dacă vorbim de PFA, II, IF sunt alte aspecte care trebuie urmărite.

Pentru a începe cu dreptul contabilitatea unui SRL, trebuie să parcurgi următorii pași:

1. Verifici firma pe mfinante.ro. Pentru aceasta mergi pe site, în partea dreaptă găsești Agenți economici – Informații fiscale și bilanțuri. Aici vei găsi informații cu privire la data la care s-a înființat firma, obiectul principal de activitate, găsești un sumar al vectorului fiscal, adică vezi dacă firma este plătitoare de impozit pe profit sau microîntreprindere, vezi dacă are salariați, dacă este plătitoare de TVA. Aici găsești și ultimile bilanțuri depuse. Poți să vizualizezi ultimul bilanț pentru ați face o idee de ansamblu asupra firmei.

2. Al 2-lea pas este să ceri administratorului dosarele cu acte contabile.
Recomand să ceri ultimile 3 luni. Așa poți să își faci o idee despre volumul de activitate și poți să analizezi ultima balanță contabilă.

3. Aș 3-lea pas este să ceri copie după certificatul de înregistrare, CUI și după certificatul constatator. De CUI vei avea nevoie de mai multe ori în relația cu fiscul, iar din certificatul constatator afli cine sunt asociații și ce pondere au în firmă, cine este administrator, care sunt obiectele de activitate care le poate desfășura firma, plus alte informații. De aceste informații vei avea nevoie când faci bilanțul și Manualul de politici contabile.

4. Dacă după analiza făcută până acum, te gândești să continui relația cu firma respectivă, treci la pasul 4.
Pasul 4 este să ceri de la ANAF, o fișă de rol (sau fișă sintetică, după cum îi mai spune). În fișa de rol apar toate declarațiile depuse cu toate debitele și plățile efectuate. Aici vezi dacă firma are nedepuse declarații sau are plăți restante.

5. Pasul 5 este să ceri ultima balanță cu ultimul bilanț, copie după datele de logare la Revisal și ștampila.

6. Dacă totul este ok, v-ați înțeles și la preț, puteți să încheiați contractul de prestări servicii sau să accepți să lucrezi ca și contabil angajat.

În ceea ce privește contabilitatea la un PFA, II sau IF, lucrurile stau mult mai simplu.
În primul rând nu ai balanță și conturi contabile. Aici totul stă în încasări și plăți.

Ce trebuie să faci atunci?
1. Verifici PFA-ul pe mfinante.ro.
2. Ceri copie după CUI și certificatul constatator.
3. Soliciți fișă de rol. Atenție însă, fișa de rol, în cazul PFA, II, IF, trebuie să fie atât pe CUI cât și pe CNP.
Pe CUI, vei avea plățile pentru salarii și TVA.
Pe CNP, vei avea impozitul pe venit 16%, sănătatea 5.5% și eventual pensia.

Atât pentru astăzi. Sper să îți fie utile aceste informații iar eu te aștept data viitoare să vedem Cum se citește și verifică o balanță contabilă?

Mult succes!

Dosar depunere bilanț la ghișeu – ce trebuie să conțină?

Dacă dorești să depui bilanțul la ghișeu și nu online, ai nevoie de următoarele atașamente la dosar:

Listat:

 • bilanțul în două exemplare. Se listează Formularul 10, 20, 30 și 40.
 • raportul administratorului;
 • declarația conform art. 30 Legea contabilității;
 • procesul verbal de repartizare a rezultatului;
 • balanța lunii Decembrie;
 • dosar cu șină;
 • În plus, dacă vorbim de entități mici și mijlocii, deci NU de microentități, se listează notele la bilanț.

Pe stick ai nevoie de bilanțul în PDF inteligent și atașamentul zip, care trebuie să conțină:

 • notele la bilanț semnate (dacă vorbim de entități mici și mijlocii);
 • raportul administratorului;
 • proces verbal de repartizare profit/pierdere;
 • declarația conform art.30.

Unele administrații fiscale solicită CD care rămâne la ei. În caz că trimiți bilanțul prin poștă, atunci în plic pui un CD cu atașamentele.

După ce ai depus bilanțul obții un număr de depunere. Cu acel număr intri peste 1-2 zile pe site-ul https://www.anaf.ro/StareD112/ și descarci RECIPISA (acesta confirmă faptul că bilanțul a fost depus și că nu există erori).

Mult succes!