Atenție la depunerea Chestionarului de stabilire a rezidenței fiscale

Să vă anunțați apropiații sau chiar voi dacă sunteți în situație, că până pe 31 decembrie 2017, se depune, fără amendă, Chestionarul de stabilire a rezidenței fiscale.

Cine depune acest document?

Persoanele fizice care sunt plecate din România peste 183 de zile/an și persoanele fizice străine care stau în România peste 183 de zile/an.

Unde se depune?

La ANAF, personal sau prin imputernicire notarială sau prin poștă.

Termen depunere
31 decembrie 2017

Ce documente se mai atașează la acest Chestionar de rezidență fiscală?

 1. Certificat de rezidență fiscală, solicitat din țara unde este stabilită persoana fizică.
 2. Contractul de închiriere, sau altă dovadă pentru luarea în spațiu.
 3. Contractul de muncă / Autorizație activitate independentă / Contract de studii
 4. ANAF poate solicitata la nevoie și alte documente.

Ce document emite după aceea ANAF?
In termen de 15 zile, ANAF emite Notificarea privind stabilirea rezidenței fiscale. Prin această notificare se stabilește rezidența în România sau în statul unde ești plecat.

Care este efectul notificării?

După stabilirea rezidenței fiscale se trece la analizarea Convenției de evitare a dublei impunerii cu statul unde ești plecat, de exemplu România – Germania. Pentru a beneficia de aplicarea Convenţiei de evitare a dublei impuneri, este necesar să prezinți Certificatul de rezidenţă fiscală din Germania. În funcţie de prevederile convenţiei, impozitul pe veniturile realizate sau pe proprietate poate fi datorat în România sau în Germania. Dacă există obligaţia achitării impozitului în România, poți beneficia de credit fiscal în Germania, prin prezentarea certificatului de atestare a impozitului plătit în România.

Pentru mai multe detalii, consultați Ghid privind stabilirea rezidenței fiscale emis de ANAF
Chestionarul de rezidență fiscală – îl descarci de aici.

 

Microîntreprinderea începând cu 1 ianuarie 2018

OUG 79/2017 a aprobat ca toate firmele care au cifră de afaceri sub 1.000.000 euro, la 31 decembrie 2017, să treacă la impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Nu mai contează nivelul capitalului social, nu mai sunt activităţi scutite. Trecerea se face cu 1 ianuarie 2018. Cursul pentru euro, este cel de la 31 decembrie 2017.

Cota de impozitare rămâne neschimbată: 3% pentru firmele fără angajaţi şi 1% pentru firmele care au cel puţin un angajat cu normă întreagă.

Totuşi, ieri, 28.11.2017, senatorii din comisia de buget au adus un nou amendament, care încă nu este aprobat. Amendamendul prevede ca firmele care au capital social cel puţin 45.000 lei şi cel puţin 2 angajaţi, să poată opta pentru impozitul pe profit.

Aşadar rămâne de văzut ce se mai modifică până la 1 ianuarie 2018.

Declarația 600 – când exista obligația depunerii pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015?

În ultimul timp ANAF, trimite notificare pentru nedepunerea în termen a declarației 600. Personal, am avut cazuri, când notificarea a fost trimisă eronat dar trebuie verificat fiecare caz în parte și formulat un răspuns documentat către ANAF.

Pentru a vedea dacă notificarea este trimisă corect, primul lucru este să verificăm legislația în vigoare la anul respectiv în ceea ce privește obligația plății CAS (pensie). Dacă primim notificare pentru depunerea D600 la anul 2012, trebuie să ne uităm la Codul Fiscal valabil în 2013, și tot așa.

Prevederi Codul Fiscal 2013, 2014, 2015

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, ne interesează art. 296 indice 22 și indice 23, respectiv Baza de calcul și Excepții specifice.

(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale.

Cu Norme Metodologice:

 1. Venitul declarat de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal reprezintă un venit ales de către aceştia, cuprins între 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Încadrarea în categoria persoanelor obligate să se asigure se face în funcţie de:
– venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din totalul veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
– venitul estimat a se realiza potrivit art. 81 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor care îşi încep activitatea în cursul anului fiscal;
– valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 49 din Codul fiscal, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să se asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale, pentru anul fiscal următor. Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevăzut de lege nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

(4) Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 296^21  alin. (1).

Așadar putem avea trei situații:

 1. Venitul net este sub 35% din câștigul salarial mediu brut – nu avem obligația depunerii declației 600.
 2. Venitul net este peste 35% din câștigul salarial mediu brut, DAR suntem încadrați în categoria salariați, pensionari, șomeri – nu avem obligația depunerii declației 600.
 3. Venitul net este peste 35% din câștigul salarial mediu brut, și nu sunteți încadrați la excepții, – avem obligația depunerii declarației 600. Venitul declarat poate fi cuprins între 35% din câștigul salarial mediu brut și echivalentul a de 5 ori acest câștig.

Venitul net se raportează la 12 luni sau la lunile de la înființarea PFA, II, IF și până la 31 decembrie.

Nivelul câștigului salarial mediu brut pentru anii trecuți:

Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2017 = 3.131 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2016 = 2.681 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2015 = 2.415 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2014 = 2.298 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2013 = 2.223 lei

Microîntreprindere de la 1 ianuarie 2018 – prevederi aflate în proiect

Care firme vor intra sub incidența impozitului pe microîntreprindere începând cu 1 ianuarie 2018, conform proiectului de lege?

 • Intră la micro și activitățile scutite acum de la art. 48, alin. 6, respectiv activitățile din domeniul bancar, asigurări-reasigurări, jocuri de noroc și activitățile pentru zăcăminte petroliere și gaze naturale. Totuși sunt introduse anumite excepții:

”(3) Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.”

 • Intră la micro și consultanța, chiar dacă este peste 20% din totalul veniturilor;
 • Intră la micro firmele cu o cifră de afaceri până în 1.000.000 euro, la cursul valutar de la sfârșitul anului în care s-au realizat veniturile;
 • Intră la micro și firmele care au capitalul social subscris și vărsat de minim 45.000 lei.

Modificări Codul Muncii – modificare termen transmitere acte adiționale și majorare amenzi pentru munca nedeclarată

Azi, 07.08.2017, a fost publicat în Monitorul Oficial OUG 53/2017 pentru modificarea Codului Muncii, care intră în vigoare de astăzi, 07.08.2017.

Principalele modificări de care trebuie să ținem cont:

  1. Pentru orice modificare a elementelor prevăzute la alin.17, art. 3, se face act adițional și se transmite în Revisal cel târziu cu o zi înainte de la data de la care produce efecte. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este de 10.000 lei.

 

  1. Se modifică datele obligatorii care trebuie să apară în pontaj. În pontaj trebuie să apară pentru fiecare salariat: numărul de ore lucrate alături de ora începerii și ora terminării programului salariatului.

 

  1. Amenda pentru munca nedeclarată în cazul unui angajat fără contract, ori fără ca acesta să fie transmis în Reges, ori în timpul în care contractul este suspendat – este de 20.000 lei/persoană.

 

  1. Amenda pentru un salariat cu normă parțială care a fost găsit la muncă în afara orelor de program – este de 10.000 lei/persoană.

 

  1. Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este de 10.000 lei.

 

 1. Organul de control poate dispune, pe lângă amendă, sistarea activității locului de muncă, și reluarea activității doar după plata amenzii și după ce deficiențele au fost remediate.

OUG 53/2017 stabilește situațiile în care se consideră muncă nedeclarată:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul
general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.