Ce trebuie să fac în primele 30 de zile de la înființarea firmei?

După încheierea formalităților de la Registrul Comerțului, practic după ce se obține certificatul de înregistrare, proprietarul firmei dispune de cadrul legal pentru a-și începe activitatea, însă înainte trebuie să parcurgă câțiva pași importanți. Neîndeplinirea câtorva dintre ei poate atrage neplăceri mari, printre care amenzi și dificultăți de desfășurare a activității.

Iată ce trebuie să facă un întreprinzător de îndată ce a înființat firma:

  1. Să cumpere o ștampilă cu denumirea firmei. Prețul mediu al unei ștampile este 50-70 lei/buc, dacă contabilitea firmei nou înființate este ținută de o firmă de contabilitate specializată, va fi nevoie, cel mai probabil, de o a doua ștampilă (obligativitatea folosirii ștampilei a fost eliminată dar sunt mulți terți care continuă să o solicite pentru un plus de veridicitate a documentelor firmei);
  2. Să deschidă un cont bancar, nu există o limită de câte conturi poți deschide pentru o firmă, însă dacă, de exemplu, se dorește obținerea Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA este necesar ca firma să aibă cel puțin un cont curent în lei, unele bănci acceptă chiar ca să convertească contul de capital social (necesar la înființarea societății) în cont curent;
  3. Să achiziționeze Registrul Unic de Control (RUC) de la Adminstrația Financiară de care aparține firma în termen de 30 zile de la înființare, dacă se depășește termenul se sancționeză cu amenda de la 500 la 1000 lei. Prețul Registrului este de 30 lei;
  4. Să achiziționeze facturier și chitanțier-exemplare tipizate (se achiziționează de la o editură, librărie sau de la magazinul de papetărie) sau sa alegă un program de emitere electronic(în ultimul timp acesta fiind mai utilizat decât tipizatele);
  5. Sa achizitioneze Registrul de Evidență Fiscală (REF) de la Administrația Financiară de care aparține, în cazul în care firma este plătitoare de impozit pe profit;
  6. Să angajeze un contabil sau să încheie un contract de prestari servicii în domeniul contabilității, cu o persoană fizică sau juridică, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, să-i facă procura pentru ai depune declarațiile online.

Acest articol a fost redactat de către echipa Accountable, o societate ce oferă servicii pentru întreprinzători: contabilitate, expert contabil, administrare personal, salarizare și Registrul Comerțului.

Contractele de „convenție civilă”: ce sunt și ce taxe se plătesc

Începând cu 1 ianuarie 2016, veniturile obținute în baza contractelor de „convenție civilă” nu mai sunt încadrate la categoria de venituri din activități independente ci la categoria venituri din alte surse. Conform Codului Fiscal, veniturile din alte surse sunt venituri realizate de contribuabili neînregistrați fiscal și care desfășoară activități fără a avea caracter de continuitate.

 

Mai precis, conform art. 114 din Codului Fiscal, veniturile din alte surse cuprind și veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Normele metodologice pentru aplicarea acestui articol precizează că este vorba despre contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal și care nu au o continuitate cu activitățile mai sus enumerate.

Impozitul pe venit

Dacă veniturile în baza convențiilor civile se încadrează la venituri din alte surse impozitul pe venit se va calcula prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor, prin aplicarea cotei unice de 16% asupra venitului brut.

Foarte important de știut, încadrarea la venituri din alte surse înseamnă că persoana fizică nu este obligată să depună declarația 200 privind veniturile realizate.

Contribuții sociale (CAS)

În conformitate cu art. 137 din Codul Fiscal, persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează CAS pentru aceste venituri. Acest lucru este valabil indiferent dacă persoana este salariată, pensionară sau PFA asigurat în sistemul public de pensii.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Începând cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art. 155 din Codul Fiscal, persoane fizice care realizează venituri din alte surse datorează CASS în cuantum de 5,5% stabilită de către organul fiscal prin decizie de impunere anuală în anul următor celui în care au fost realizate veniturile.

CASS se va determina, începând cu 1 ianuarie 2017, ținând cont de plafoanele de minim douăsprezece salarii minime brute pe țară și de maxim cinci ori câștigul salarial mediu brut înmulțit cu 12 luni.

Prin excepție, pentru anul 2016 nu se datorează CASS pentru veniturile din alte surse.

Iată care ar fi înregistrările contabile în evidențele entității beneficiare (pentru anul 2016, când se reține numai 16% impozit pe venit, sume cu titlu de exemplu):

621 Cheltuieli cu colaboratorii = 462.A Creditori diverși A 2000 lei
462.A Creditori diverși A =    % 2000 lei
446.B Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 320 lei
5121 Conturi la bănci în lei 1680 lei

În concluzie, contractul de convenție civilă poate fi foarte avantajos dar trebuie ținut cont că poate fi încheiat de entități juridice cu persoane fizice numai pentru activități cu caracter ocazional și nu pentru activități cu caracter continuu sau dependente de beneficiarul lor.

Material pregătit de echipa Accountable, o firmă de contabilitate care oferă servicii de contabilitate, expert contabil, administare personal salarizare și Registrul Comerțului și poate fi găsită aici: www.accountable.ro